Ankety

Anketa ke zvýšení poplatků pro rok 2022

Milí golfoví přátelé, členky a členové klubu,


vzhledem k napjaté finanční situaci v zajištění provozu a údržby hřiště zvažuje výbor klubu
zvýšit od počátku roku 2022 roční hráčský poplatek pro členy i hráčská fee pro nečleny klubu
(viz níže). Kromě navýšení příjmů nám jde i o zjednodušení přehledu výší poplatků a srovnání
cen za hru pro členy klubu a nečleny. Výbor plánuje předložit návrh na jednání Valné
hromady KHGCS, která se uskuteční v sobotu, 12. 6. 2021 od 16 hod v Děčíně, v restauraci U
řezníků (viz pozvánka na VH).


Protože se ale jednání Valné hromady účastní zpravidla jen část naší členské základny, rádi
bychom znali názor většího počtu členů klubu. Proto jsme pro vás připravili anketu, v níž se
vás na váš názor ptáme s prosbou, abyste se o něj s námi o něj podělili. Tedy, zda s návrhem
souhlasíte či nesouhlasíte, případně nevíte. Děkujeme za vaši spolupráci. Hezkou hru!

Návrh navýšení poplatků od r. 2022

Roční hráčský poplatek:
Děti do 10 let – o 300,- Kč
Děti a mládež od 11-18 let – o 500,- Kč
Ostatní hráči – o 1.000,- Kč

Celodenní hráčské fee pro nečleny klubu:
Pondělí až čtvrtek – 600,- Kč (nyní 500,- Kč)
Pátek až neděle – 800,- Kč (nyní 600,- Kč)Navýšení poplatků

Malá anketa k návrhu výboru klubu na zvýšení poplatků od roku 2022.
Souhlasím s navrhovaným navýšením poplatků od roku 2022*
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email