Jsme přátelé, jsme zábava,
jsme hra i soutěž, jsme golf,
                       jsme KHGCS!


Úvod --> O hřišti | Score Card | Birdie Card | Místní pravidla | Provozní řád | Foto prohlídka | Ceník | Ubytování

 Místní pravidla hřiště Janov

MÍSTNÍ PRAVIDLA GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ JANOV

I. hranice hřiště – jejich vyznačení
Jamka č.8 po pravé straně před cestou – bílé kolíky.
Jamka č.9 po celé pravé straně až po jamkoviště – bílé kolíky (jedná se o jednostranný aut pro jamku č. 9, neplatí pro jamku č. 1)
Všechny ploty po obvodu hřiště.

II. nepohyblivé závady
Vybavení hřiště
... lavičky z kmenů stromů
... kameny u odpališť
... odpadkové koše
... stojany s ručními myčkami míčků
... kůly s turistickým značením a informacemi pro návštěvníky
... kamenné patníky a zábradlí vyznačující cesty
Betonová skruž – jamka č.7
Nosiče reklamních banerů v prostoru celého hřiště.
Veškeré součásti závlahového systému.
Sloupy elektrického vedení.
Vedení elektrického napětí - při zásahu míčem musí být rána zrušena a beztrestně opakována.

III. pohyblivé závady
Orientační tabulky na hřišti.
Kameny v pískových překážkách větší než 1 cm.
Všechny kolíky na hřišti vyjma těch, které určují hranici hřiště (bílé), včetně vzdálenostních.

IV. vodní překážky – podélné
Vedle jamkoviště jamky č.8 - jedná se o chráněnou biozónu, ze které je zakázáno míč odehrát.
Trest za porušení
... hra na rány - dvě trestné rány
... hra na jamky - ztráta jamky
Jamka č.7 – rybníčky na levém okraji ferveje.

V. ostatní ustanovení - neslušné chování
Soutěžní výbor či správa hřiště nepřipustí k soutěži či hře nebo vyloučí ze soutěže či hry hráče, jehož chování není v souladu se slušným jednáním, který nerespektuje jejich pokyny a rozhodnutí, chová se neukázněně a nesportovně vůči soupeřům, spoluhráčům, pořadatelům, funkcionářům nebo obecenstvu (např. křičí, nadává, odhazuje hole, přemísťuje nebo poškozuje zařízení hřiště, ruší spoluhráče používáním mobilních telefonů apod.), který je pod vlivem alkoholu nebo drog. V těchto případech se postupuje dle Pravidla 33-7.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit do soutěže nebo hry hráče, kteří nejsou oblečeni dle golfových zvyklostí – zakázány jsou jeans a trička bez límečku.

VI. čas startu (platí pro soutěže pořádané KHGCS)
Při soutěžích s postupným startem platí, že hráč je povinen se dostavit na start 10 minut před oficiálním časem svého startu. Hráč, který se dostaví na start se zpožděním do 5ti minut před svým startovním časem, obdrží dvě trestné rány. Trest při zpoždění větším než 5 minut je diskvalifikace.

VII. tempo hry (platí pro soutěže pořádané KHGCS)
Skupině bude měřen čas bude-li bezdůvodně ve zpoždění vzhledem ke startovacím intervalům následujících skupin. Překročí-li hráč od počátku měření 40 sekund na odehrání čipu, patu nebo rány, bude považován za hráče se zpožděním.
Měření času a udělování trestu může v tomto případě provádět pouze rozhodčí soutěže. Měření hráče začíná od momentu, kdy je na řadě aby hrál v dosahu svého míče. Hráč nebude upozorněn na to, že je měřen.
Trest za porušení ve hře na rány:
... 1x zpožděn – ústní varování rozhodčího
... 2x zpožděn – jedna trestná rána
... 3x zpožděn – dvě trestné rány
... 4x zpožděn – diskvalifikace
Při hře systémem STABLEFORD musí hráč ukončit hru na právě hrané jamce, pokud dosaženým počtem ran již nezíská na dané jamce žádný bod a jeho skupina není schopna držet tempo hry.
Trest za porušení:
... 1x porušeno – ústní varování
... 2x porušeno – odečet 2 bodů od celkového výsledku
... 3x porušeno - diskvalifikaceSAPRIL s. r. o. - Partner mládežnického golfu Česká golfová federace Oficiální stránky provozovatele hřiště Janov Janov Trip Series - Stránky golfové série MY TOUR Golf Levný Golf.cz SAPRIL s. r. o. - Partner mládežnického golfu Česká golfová federace Oficiální stránky provozovatele hřiště Janov Stránky golfové série MY TOUR Golf Levný Golf.cz
ÚVOD | SITEMAP


© 2013 - 2021 Klub hráčů golfu České Švýcarsko.

Desing & programming by MartIniX.