Jsme přátelé, jsme zábava,
jsme hra i soutěž, jsme golf,
                       jsme KHGCS!


Úvod --> Klub | Ceník | Novinky | Akce klubu | Klubové desatero | Stanovy | Diskuse | Novinky e-mailem | Počasí

 Novinky z klubu

Zrušení novoročního odpalu
31.12.2020 - 13:17:30 (Josef Radimecký)

Milé členky, milí členové klubu,
vzhledem k tomu, co se v naší zemi děje, je vám to určitě všem jasné, ale pro jistotu - každoroční klubová akce Novoroční odpal, tentokrát plánovaná na zítřek 1. 1. 2021 od 14 hod na hřišti v Janově, je zrušena.
Děkuji za pochopení a přeji Vám všem co nejlepší, nejzdravější a nejsvobodnější rok 2021:-)
Na viděnou na golfu...
Josef Radimecký
prezident KHGCS
Zrušení akce Krmení kaprů
19.12.2020 - 16:39:35 (Josef Radimecký)

Milé členky, milí členové klubu,
asi je vám to všem jasné, ale pro jistotu - každoroční klubová akce Krmení kaprů, tentokrát plánovaná na zítřek 20. 12. 2020 od 14 hod na nábřeží Labe je zrušena.
Ve stávajícím stupni tzv. PES se může setkat nejvýše 6 lidí a kapry nás chodí krmit výrazně více...
Děkuji za pochopení a přeji Vám všem klidné svátky.
Josef Radimecký
prezident KHGCS
Uvítací dopis nového manažera a greenkeepera
15.12.2020 - 10:25:14 (Martin Šturm)

Ahoj všichni :)

Byl jsem požádán novým manažerem a greenkeeperem klubu, panem Janem Kršíkem, abych uveřejnil jeho Uvítací dopis členů KHGCS.

Tento dopis nalezenete jako přílohu této novinky (pouze na webu KHGCS, kde je i v sekci ke stažení) nebo na této adrese: https://www.khgcs.cz/full/storage/uvitaci-dopis-krsik.pdf

Honzovi přeji mnoho úspěchů v novém poslání a Vám všem klidné svátky.

Martin Šturm.

Příloha: uvitaci-dopis-krsik.pdf
Pozvánka na klubové akce
14.12.2020 - 18:34:15 (Josef Radimecký)

Vážené členky, vážení členové KHGCS,

jménem Výboru klubu Vás zvu na tradiční akce, které jsme pro Vás připravili. Jejich konání může být zrušeno nebo přesunuto na jiný termín pouze podle aktuálně platných opatření přijímaných vládou ČR v rámci prevence šíření infekce Covid.

Krmení kaprů v neděli 20. 12. 2020 od 14 hod na nábřeží Labe v Děčíně vedle restaurace U přístavu

Novoroční odpal v pátek 1. 1. 2021 od 14 hod na hřišti v Janově

Zimní turnaj na simulátoru – dohrávka Mistrovství klubu ve hře na simulátoru za r. 2020 (přerušená v březnu kvůli Covid) od 25. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (přihlášky u Vládi Šoltyse)

Golfový ples v hotelu Faust v Děčíně v sobotu 13. 3. 2021

Valná hromada KHGCS v sobotu 24. 4. 2021 od 14 hod navazující na klubový turnaj na 9 jamek v Janově

Ať se na některé z uvedených akcí potkáme nebo ne, přeji Vám jménem Výboru klidné a zdravé vánoční svátky a úspěšný vstup do r. 2021. Snad bude nám všem příznivější než ten letošní rok. A nezapomeňte, prosím, zaplatit včas své členské poplatky:-)

Josef Radimecký
prezident KHGCS

Zhodnocení roku 2020
14.12.2020 - 08:17:34 (Martin Šturm)

Ahoj přátelé golfu a janovského obzvláště :)
V příloze, která je dostupná na adrese https://www.khgcs.cz/full/storage/zhodnoceni-roku-2020.docx a jako příloha této novinky (pouze na webu KHGCS) najdete pár informací a shrnutí roku od Ivana Širokého.

Všem přeji i já klidné prožití svátků a vše jen to nejlepší do nového roku.

Martin Šturm.

Příloha: zhodnoceni-roku-2020.docx
Provoz golfového simulátoru
03.12.2020 - 06:44:03 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Dovolte mi oznámit vám, všem příznivcům zimní hry a tréninku na golfovém simulátoru v Děčíně u Ládi Šoltyse, že ode dneška je možnost si rezervovat hru i trénink a od pondělí 7. 12. začínají všechny domluvené pravidelné tréninky včetně dětí a mládeže.
Rezervace pro hru můžete provádět u Ládi na telefonu 724 133 011, rezervace tréninků u Ivana na telefonu 724 033 455.
Provoz simulátoru bude samozřejmě řízen za nutných hygienických opatřeních, roušky prosím všichni sebou a v případně zdravotních potíží raději počkejte, než se dáte do pořádku.

Těšíme se na vás všechny a jsem s pozdravem.

Ivan Široký
STK KHGCS
Informace o kurzu Trenér golfu ČGF III. třídy 2021
30.11.2020 - 08:53:30 (Martin Šturm)

Ahoj kamarádi a přátelé golfu :) Zasíláme novinku ohledně kurzu na trenéra III. třídy. Příloha (prihlaska+rad-trener2021.pdf) je k dispozici jen na webu KHGCS.

Díky, Martin.

------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zástupci členských subjektů ČGF.

Dovolujeme si vám touto cestou zaslat aktuální informace k nově vypsanému kurzu Trenér golfu ČGF III. třídy, který se uskuteční již začátkem ledna 2021 v Praze.

Tento kurz pořádá podle platného Kvalifikačního řádu pro trenéry golfu ČGF Česká golfová federace (ČGF) ve spolupráci s CZECH GOLF CONSULTING s.r.o. (CGC).

Metodicky a výukově tento kurz zajišťuje Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR (PGAC). Cena kurzu je 6 050,- Kč včetně DPH.

Do kurzu se může přihlásit každý aktivní golfista starší 18 let s HCP 18 a nižším, který bude mít doporučení klubu ČGF a základní znalost pravidel golfu a etikety.

Časová dotace kurzu je 40 hodin a výuka bude probíhat po dva víkendy. Teorie se bude pro všechny přihlášené konat na FTVS UK Praha o víkendu 9. a 10. ledna 2021.

Praktická část je naplánovaná na termín 23. a 24. ledna 2021 a bude se konat v prostorách Golfu Hostivař.

V případě naplnění kapacity se účastníci rozdělí na praxi do dvou skupin v termínu 23. a 24. ledna 2021 nebo 30. a 31. ledna 2021.

Preferovaný termín praxe pro tento případ uvádějte prosím v přihlášce.

Kurz bude zakončen testem z teorie golfu a praktickou zkouškou a každý nový Trenér golfu ČGF III. třídy obdrží OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování kurzu a bude zapsán mezi Trenéry golfu III. třídy na serveru ČGF. Pro neúspěšné účastníky bude vypsán jeden opravný termín a cena opravné zkoušky bude 500,- Kč.

Pro případné zájemce z vašeho klubu posíláme v příloze přihlášku. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku je možno posílat na e-mail olga.masova@cgc.cz, nebo poštou na adresu CGC.

Kapacita kurzu je omezena. Na základě takto zaslané přihlášky bude vystavena zálohová faktura na celkovou částku 6 050,- Kč. Až po zaplacení této zálohové faktury se přihláška stává závaznou.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

S pozdravem

Olga Mášová
Účetní / manažer CGC

CZECH GOLF CONSULTING s.r.o.
Golden office | Bezová 1658/1 | 147 00 Praha 4 - Braník

gsm: +420 603 890 939
e-mail: olga.masova@cgc.cz

Příloha: prihlaska+rad-trener2021.pdf
Aktuální změny v zajištění provozu hřiště a KHGCS
10.11.2020 - 21:55:56 (Josef Radimecký)

Vážené členky, vážení členové klubu,
z vývoje vládních opatření proti šíření koronaviru je Vám patrně zřejmé, že ani 14. 11. 2020 nebudeme moci uspořádat Valnou hromadu KHGCS. A není jisté, zda se nám to ještě letos podaří. Proto Vás chci informovat o některých aktuálních změnách v zajištění provozu hřiště a našeho spolku:

1. Ivan Široký skončil k 31. 10. 2020 ve funkci managera KHGCS a hlavního „greenkeepera“ a s tím souvisejících pracovních rolích s výjimkou role trenéra. Děkuji mu tímto za 4 roky tvrdé a náročné práce.

2. Na pozici hlavního greenkeepera, ale i organizátora turnajů a zástupce KHGCS pro jednání s partnery a/nebo sponzory jej nahradil Jan Kršík. Jemu děkuji za odvahu a chuť ujmout se pro klub tak významného úkolu.

3. S ekonomikou a účetnictvím nám bude pomáhat Hana Hykšová – i jí patří mé poděkování, že se toho ujala.

4. Od roku 2017 provozujeme naše hřiště v rámci našich možností a přes všechny překážky a nepřízně osudu se nám to daří. Za to patří mé poděkování Vám, našim členům a členkám, našim sponzorům i majiteli hřiště.

5. Právě s pomocí Vaší, našich sponzorů i majitele hřiště se nám podařilo udržet naše hřiště a přestavět ho do nového půdorysu poté, kdy nám Obec Janov odmítla dále pronajímat pozemek, na němž stávala část jamek.

6. Máme tedy „nové“ hřiště, ale ještě nás čeká úprava jamky č. 7 (dříve č. 3) na „pětiparovou“.

7. Abychom hřiště i nadále zachovali a mohli na něm hrát, budeme i v dalších letech potřebovat Vaši pomoc a podporu, o kterou Vás tímto prosím.

8. Zachovejte, prosím, našemu klubu svoji přízeň, zůstaňte členy, hrajte golf, choďte na turnaje, pokuste se přivést nové členy, včetně dětí do TCM. Naše členské poplatky a příjmy z turnajů tvoří významný zdroj příjmů, bez nichž údržbu a provoz hřiště nezvládneme.

9. Uhraďte, prosím, roční členský poplatek na příští rok co nejdříve – pokud možno ještě letos (abychom měli provozní prostředky od počátku r. 2021), nejpozději pak do 31. 1. 2021, abychom mohli včas odvést členské poplatky ČGF a neblokovali Vám hru.

10. Poplatky uhraďte převodem na účet klubu 176485937 / 0300 (jako variabilní symbol, uveďte své registrační číslo z členské karty). Uhradit je můžete i „cash“ u Vladimíra Šoltyse či u Ivana Širokého v in-dooru, bude-li otevřen.

11. Ceník členství najdete na našem webu. Ceny zůstávají pro rok 2021 nezměněné.

Děkuji Vám za trpělivost při čtení tak dlouhé zprávy. Ale věřte, že jsem se tak rozepsal proto, protože mi na našem hřišti a klubu záleží.

Opatrujte se, těším se na viděnou s Vámi v lepších časech, které musí přijít:-)
Josef Radimecký
prezident KHGCS
Právní výklad k aktuální situaci kolem Covid-19
22.10.2020 - 15:06:13 (Martin Šturm)

Dobrý den všem, máme k dispozici právní výklad k aktuální situaci kolem Covid-19 a hře v golf :)

Najdete ho zde: https://www.khgcs.cz/full/storage/covid-2020-10-22-vysvetleni.pdf

Dále je na hlavní stránce v boxu Ke stažení a jako příloha této novinky na webu.

Martin Šturm

Příloha: covid-2020-10-22-vysvetleni.pdf
Brigády, zimní provoz hřiště Janov
21.10.2020 - 21:15:50 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Vzhledem ke stávající situaci bych vás chtěl seznámit s některými skutečnostmi spojenými s provozem hřiště Janov:

1/ Přechod hřiště na zimní provoz - v současné chvíli připravujeme hřiště na zimní provoz - zimní odpaliště, zimní grýny, úklid značení, odpadkových košů a podobně.

2/ Aerefikace a pískování grýnů a odpališť - za pochodu začne postupná verifikace a pískování na hřišti s tím, že grýny a odpliště již zůstanou uzavřené a označené kolíky a páskami k plašení zvěře.

3/ Brigády - vzhledem k výše uvedenému žádáme členy klubu, kteří mohou v sobotu a neděli přijít na brigádu, aby se hlásili u J. Kršíka na mobil 602 566 198 o podrobnější info.

Všechny hráče žádám v nejbližším týdnu o pochopení a trpělivost při hře na hřišti za současného provádění prací s tím, že přednost na jamce bude vždy mít výkon nutných prací na hřišti.

Driving range - předpoklad uzavření DR je k 31. 10. 2020 s tím, že v případě nepřízně počasí může být uzavřen i dříve.

Děkuji všem za pochopení a přeji pevné zdraví bez Covidů.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Odložení termínu Valné hromady KHGCS
15.10.2020 - 10:26:15 (Josef Radimecký)

Vážené členky, vážení členové klubu,
v důsledku zavedených vládních opatření - zejména zákazu shromažďování více než 6 osob - jsme nuceni odložit termín Valné hromady plánované na sobotu 17. 10. 2020.
Předpokládaný náhradní termín stanovil Výbor KHGCS na sobotu 14. 11. 2020, ale záleží na vývoji situace.
Jakmile budeme mít nějakou jistotu, budeme Vás touto cestou informovat. Děkuji za pochopení.
Opatrujte se:-)
Josef Radimecký
prezident KHGCS
Opatření vlády - golf na Janově v nouzovém stavu
14.10.2020 - 10:10:41 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Vzhledem k platným vládním opatřením v nouzovém stavu bych vás chtěl upozornit na to, že provoz hřiště pro individuální hru není omezen.
Turnajová sezona vzhledem k účinnosti stávajících opatření do 3. 11. 2020 byla v podstatě nejspíše ukončena.
Hřiště bude postupně připravováno na přechod na zimní provoz, to znamená zimní odpaliště a grýny, odstranění značení, odpadkových košů a pod..
Hráče, kteří mají umístěnu golfovou výstroj v hotelové bagárně, upozorňuji, že věci bude třeba k 30. 10. odstěhovat!!!

Přeji všem pevné zdraví a doufám, že nám ještě počasí umožní návrat na hřiště před příchodem opravdové zimy.

Ivan Široký
Manager KHGCS
IV. Major EasyChange 2020 - finále
08.10.2020 - 10:43:55 (Ivan Široký)

Vážení golfisté přihlášení na turnaj 10. 10. 2020.

Chtěl bych vás všechny požádat, aby jste si pečlivě přečetli popis sobotního finále tour EasyChange 2020, ve kterém se dozvíte pokyny, které upřesňují podmínky vzhledem k epidemii Covid 19.
Pevně věřím, že všichni pochopíte důvody těchto optření a přispějete k tomu, aby se z Janova nestalo další ohnisko šíření epidemie.
Do popisu soutěže nahlédněte přes server ČGF na adrese www.cgf.cz.

Děkuji za pochopení a v sobotu se těším na setkání s vámi.

Ivan Široký
Manager KHGCS
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KHGCS
23.09.2020 - 19:49:30 (Josef Radimecký)

Vážené členky, vážení členové klubu,
zvu Vás na řádné jednání Valné hromady KHGCS, které se uskuteční v sobotu 17. 10. 2020 po skončení turnaje, tj. cca od 15 hod (ještě upřesním).
Ivan Široký odchází v listopadu 2020 do důchodu, ukončí svoji práci hlavního „greenkeepera“ a omezí některé další činnosti, jež pro klub vykonával. Je tedy před námi další výzva, a sice jak zajistit správu a provoz našeho hřiště v dalších letech. Věřím, že i Vy máte zájem na pokračování našeho golfu v Janově a přijdete a společně s členy Výboru KHGCS budete hledat možnosti, jak naši další činnost zajistit. Těším se na viděnou s Vámi.
Josef Radimecký
prezident KHGCS

Mistrovství klubu ve hře na rány 2020
13.09.2020 - 14:33:45 (Lukáš Čermák)

Ve dnech 12.-13.9.2020 proběhlo na hřišti KHGCS na Janově Mistrovství klubu ve hře na rány pro rok 2020. Letošního klání se zúčastnilo 21 hráčů a hráček.

Novými mistry KHGCS ve hře na rány pro rok 2020 jsou Michaela Němečková a Timon Hozák.

Mistrem KHGCS v kategorii senioři od 60 let - společná se stal Vladimír Šoltys.

Mistrem KHGCS v kategorii společná mládež do 14 let se stal Martin Podaný.

Soutěžní výbor.
Allianz Open 2020
27.08.2020 - 07:15:58 (Ivan Široký)

Zdravím všechny hráče přihlášené na sobotní turnaj Allianz Open 2020.

Chtěl bych vás tímto požádat o spolupráci pro zdárný průběh turnaje s velmi početným startovním polem.
V první řadě upozorňuji na start v 08:30 hodin postupným startem z jamky č. 1.
Vzhledem k vysokému počtu startujících je nutno počítat s přestávkou min 60 minut mezi devítkami, občerstvení a posezení bude zajištěno v prostorech jamky č. 1.

Závěrem bych všechny přihlášené chtěl důrazně požádat, aby pokud zvažují své odhlášení z turnaje tak učinili nejpozději dnes do 18:00 hodin, abychom mohli přihlásit náhradníky, kterých je celá řada a nemuseli na poslední chvíli škrtat hráče ze startovní listiny bez možnosti zkrátit průběh strhování.

Děkuji všem předem za pochopení a těším se na setkání při turnaji.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Tréninky mládeže v září a říjnu
27.08.2020 - 06:16:04 (Ivan Široký)

Vážení hráči a rodiče hráčů v TCM.

Chtěl bych vás všechny upozornit, že tréninky od 1. 9. 2020 budou probíhat v režimu školního roku a vzhledem k časnějšímu stmívání v následujícím režimu:

Začátečnická skupina - úterý 16:00 - 17:30 hodin

Ostatní mládež - pondělí a pátek 16:30 - 18:30 hodin
(první trénink v novém režimu - pondělí 31. 8. 2020)

Děkuji všem za pochopení a přečtení informace.

Ivan Široký
Trenér TCM.
Zpráva členům klubu a návštěvníkům hřiště Janov 2020
28.07.2020 - 10:45:00 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Jak většina z vás byla již informována, od 1. 8. 2020 nastanou na hřišti Janov významné změny v uspořádání jamek a zároveň budeme hrát na nově připravených jamkách po opuštění jamek na obecních pozemcích (jamky č. 1, část jamky č. 2 a část jamky č. 4).

Jamkou č. 1 bude stávající jamka č. 6 a tudíž bude na tuto jamku přestěhováno vše, co tuto jamku v tuto chvíli doprovází.
Nové jamky č. 5, 6 a 8 jsou připraveny pro hru, která bude ještě v letošním roce probíhat z provizorních odpališť a jamka č. 5 na provizorní grýn, protože na korektní zatravnění samozřejmě 4 měsíce nestačily.

Přesto se domnívám, že na to, v jakých podmínkách přestavba probíhala, bude hřiště Janov již v příštím roce hratelné v letních měsících s odpovídajícím prostředím, jako ostatní neměněné jamky.

Hřiště je samozřejmě již k dnešnímu dni přenormované a připravené k přestěhování značení a součástí odpališť do pátku 31. 7. 2020.

Otevření hřiště po vynucených úpravách bude 1. 8. 2020 provázeno zároveň první turnajovou akcí na něm a to II. EasyChange major 2020, na který vás všechny srdečně zvu.

Závěrem dovolte, abych vás požádal o pochopení vzhledem ke hřišti a jeho kvalitě v nových částech, příroda nám pomáhá a díky pomoci velké řady členů klubu a partnerů klubu jsme jistě udělali, co jsme mohli a dílčí problémy se budou v dohledné době odstraňovat.

Všechny ještě jednou zdravím a zvu, aby si přišli ozkoušet novinky na hřišti.

Ivan Široký - Manager KHGCS
MK ve hře na jamky pro rok 2020
29.06.2020 - 08:19:00 (Lukáš Čermák)

Ve dnech 27. - 28. 6. 2020 se na hřišti Janov uskutečnilo Mistrovství KHGCS ve hře na jamky pro rok 2020.

Tradičního jamkového formátu hry se v rámci dvoudenní play-off soutěže zúčastnilo celkem 16 mužů a 5 žen.

Již v sobotu se Mistryní klubu ve hře na jamky pro rok 2020 stala Míša Němečková, která porazila Elišku Martinovou 5/4. Třetí místo pak obsadila Karolína Ácsová.

Mezi muži zvítězil po tuhém boji Timon Hozák, který porazil Filipa Golla 1/0. Třetí místo vybojoval Míra Krejčí.

Vítězům gratulujeme, všem soutěžícím pak děkujeme za hodnotné sportovní klání po oba soutěžní dny.

Průběh mistrovství lze shlédnout ve fotogalerii.

Soutěžní výbor
Upozornění
07.06.2020 - 07:33:14 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Chtěl bych vás všechny, ačkoliv to všichni jistě nedělají, požádat o to, aby jste přestali drivingové míčky uschovávat do vašich bagů.
Ačkoliv jsme v začátku sezony, tak nám ubylo cca 1500 míčů a již je jisté, že většina je uschovaná v bagu řady hráčů.
Chápu sice, že někteří nevystřílíte 50 míčů najednou, ale určitě není vhodné tyto odnášet ze hřiště.
Míče jsou sice naším společným majetkem, ale uvedený stav přináší pochopitelně problémy a vícenáklady, nehledě na to, že pak tito hráči dost často míče vystřílejí na okolních resortech.
Je to dobře poznat např. v České Lípě a na Terasách, kde mají míče s logem.
Chtěl bych vás ujistit, že pokud budete potřebovat, tak vám kdykoliv umožním čerpat míče zdarma, pokud je budete čerpat na úkor předchozích nevypálených zůstatků a rozhodně vám budu důvěřovat bez kontroly.
V opačném případě budeme neustále z našeho nevelkého majetku zbytečně plýtvat prostředky na úkor některých našich hráčů.
Děkuji všem za pochopení a jsem kdykoliv k dispozici diskutovat o tomto problému.

Ivan Široký
Manager klubu
ZAČÁTEK TURNAJOVÉ SEZONY NA JANOVĚ
17.05.2020 - 11:09:24 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Chtěl bych vás upozornit, že s ukončením nouzového stavu a s uvolněním venkovního sportování zahájíme příští sobotu 23. 5. 2020 turnajovou sezonu.
Na rozjezd si dáme zahřívací klubový turnaj na úpravu HCP s tím, že vzhledem ke snaze zamezit prozatím zbytečnému shromažďování půjdeme postupným startem bez startéra a k předání cen dojde kdykoliv následně, aby hráči nemuseli společně vyčkávat na vyhlášení.
Následovat pak budou akce jako RTM ZB pro mládež, první partnerský turnaj STOREX OPEN 2020, I. EasyChange major 2020 a na závěr června Mistrovství klubu ve hře na jamky 2020.
Na všechny akce vás všechny srdečně zvu, počítejte zatím s tím, že starty budou postupné dle HCP nebo dle obdobné herní úrovně po dohodě.
Místní pravidla i v závislosti na situaci budou uváděny jako příloha k soutěži na serveru cgf.cz.

Těším se na setkání se všemi turnajovými i ostatními hráči.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Zpráva členům KHGCS
01.05.2020 - 08:49:57 (Martin Šturm)

Vážení golfoví přátelé,
Ivan Široký posílá Zprávu členům KHGCS, a protože je toto sdělení trochu delší, najdete ho jako přílohu této novinky na webu KHGCS a na tomto odkazu:
https://www.khgcs.cz/full/storage/zprava-clenum-khgcs.docx

Hezký den.

Příloha: zprava-clenum-khgcs.docx
Turnaje na hřišti Janov
25.04.2020 - 19:53:17 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

V závislosti na vývoji situace s nouzovým stavem bylo jednáno i s partnery připravených turnajů na Janově.
Byly projednány náhradní termíny pro všechny turnaje do 7. 6. 2020 a prvním turnajem na Janově by měl být STOREX OPEN 2020 dne 13. 6. 2020.
V případě, že by vše dopadlo dobře, je pravděpodobné, že by se ještě v sobotu 6. 6. 2020 uskutečnil mládežnický turnaj Regionální tour mládeže 2020, není ještě jisté.

Všechny zdravím a děkuji za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Tréninky mládeže v TCM
25.04.2020 - 19:46:03 (Ivan Široký)

Vážení hráči a rodiče hráčů členů TCM KHGCS.

V závislosti na dnešním vyjádření právní komise ČGF bychom měli započít s pravidelnými tréninky mládeže a to 4. 5. 2020.
Režim bude ve skupině do 10 trénujících s odstupy 2 metry, případně bez omezení vzdálenosti v rouškách, které by děti měli mít u sebe.
Tréninky by měly být prozatím společné pro děti z výkonnostní i rozvojové skupiny, protože jich bude po redukci docházky málo a to v pondělí a pátek od 17:00 do 19:00 hodin.
Tréninky přípravky malých dětí budeme řešit ještě později, protože u nich udržet karanténní kázeň - dvoumetrové odstupy a roušky - by bylo prakticky nemožné.
Takže v pondělí 4. 5. očekávám děti na prvním tréninku a budeme operativně řešit trénink vždy dle počtu přítomných.

Děkuji za pochopení a těším se na shledanou.

Ivan Široký
Trenér TCM
Hra ve 4 hráčích a roušky
22.04.2020 - 08:30:14 (Martin Šturm)

Ahoj všem.

Ivan mi poslal právní výklad současných nařízení vlády ke hře ve flightu ve čtřech hráčích.

Přílohu najdete u této novinky (pouze na webu) nebo na tomto odkazu:
https://www.khgcs.cz/full/storage/pocet-hracu-a-rousky.pdf

Prosíme o dodržování stanovených pravidel a přejeme hezkou hru.

Příloha: pocet-hracu-a-rousky.pdf
Nový kalendář předpokládaných akcí - oprava odkazu
19.04.2020 - 19:06:38 (Martin Šturm)

Dobrý den všem.
Vzhledem k aktuální situaci Ivan Široký upravil kalendář plánovaných akcí pro rok 2020.
Najdete jej na hlavní stránce www.khgcs.cz v okně NEJBLIŽSÍ AKCE KLUBU a také na tomto odkazu:
https://www.khgcs.cz/full/storage/kalendar-janov-2020-c19.pdf

Díky.
Provoz hřiště Janov od 20. 4. 2020
19.04.2020 - 18:56:30 (Ivan Široký)

Zdravím všechny členy klubu, návštěvníky hřiště Janov.

Na základě čerstvě obdrženého právního výkladu k provozu golfových hřišť od pondělí 20. 4. 2020 mi dovolte, abych vás všechny seznámil s tím, jak se některé body z předchozí zprávy změnily:

* Při dodržení zásady distance 2 metry počet hráčů ve flajtu omezen na 4 hráče bez roušek

V praxi znamená, že hráči kdekoliv na hřišti i na tréninkových plochách, pokud do vzdálenosti 2 metrů nikdo není nemusí mít roušku. Při hloučkování však platí nadále, že i při distanci 2 metrů můžou být pospolu pouze 2 hráči vyjma rodinných příslušníků.

* Je nutné zajistit pravidelnou desinfekci předmětů, kterých se hráči pravidelně dotýkají

Z tohoto důvodu nadále hrajeme bez dotyku praporkových tyčí a na hřišti nebudou hrábě, odpadkové koše a myčky míčů.

* V příštím týdnu bude od úterý 21. 4. otevřen driving range, zatím ještě ne putting grýn

Nicméně povinnost o distanci 2 metrů v platnosti a na hřišti Janov nutno použít při vyzvednutí míčů rukavice, případně sáček či jinou čistou ochranu a to samé při manipulaci s kbelíkem.

Děkuji všem za pochopení i toho, že zatím budou otevřena pouze umělá odpaliště.

Rád bych zároveň i publikoval další klubové donátory od posledního sdělení:

Jarda Janda - 10.000,- Kč nečlen klubu, příznivec Janova
Jaromír Kučera - 2.000,- Kč
Hanča a Petr Zárubovi - 10.000,- Kč
Pavel a Šárka a Kuba Krňákovi - 6.000,- Kč

Díky všem za podporu.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Hřiště v Provozu
14.04.2020 - 17:11:32 (Ivan Široký)

Zdravím všechny členy klubu i příznivce hřiště Janaov.

Chtěl bych vám jen sdělit, že od čtvrtka 9. 4. je hřiště Janov v provozu, byť bezobslužném a bez tréninkových ploch a vzhledem ke krásnému počasí bylo opravdu velmi naplněné, nicméně bez čekání a s plynulou hrou ukázněných golfistů.
Neustále sleduji vývoj opatření tak, aby jakmile se uvolní hygienické podmínky pro využívání tréninkových ploch, budou otevřeny i tyto.

V každém případě přes svátky významně narostlo i množství klubových donátorů s kterými bych vás rád seznámil:

Blanka a Dan Nalosovi - 50.000,- Kč
Vláďa Šoltys - 6.000,- Kč
Jiří Hykš - 12.000,- Kč
Petr Šošška - 3.000,- Kč
Vašek Klement - 1.500,- Kč
Saša Vepryk - 1.000,- Kč
Rodina Čermákovi - 10.000,- Kč
Karel Frontz Kafr - 10.000,- Kč
Honzik Rejholec - 10.000,- Kč

Opět za všechny členy klubu velké díky všem.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Otevření hřiště v karanténním období
07.04.2020 - 19:02:52 (Ivan Široký)

Zdravím všechny členy klubu i přátele golfu na Janově.

Tak, jak jsem již předeslal, bude ve čtvrtek 9. 4. 2020 otevřeno hřiště pro hru s podmínkami dle rozhodnutí příslušných orgánů:

Spolu s hřištěm nebudou otevřeny jiné společné prostory- restaurace, golfová recepce, WC, driving rande a cvičné plochy.

Na hřišti nebudou odpadkové koše, míčky míčů, hrábě v bunkrech.

Ve flajtech mohou chodit maximálně dva hráči, výjimkou jsou rodinné flajty.
Hráči ve flajtu se pohybují po hřišti s patřičným odstupem minimálně dvou metrů.

Na grýnech se dohrává bez přemisťování vlajkové tyče, to znamená, že se panuje s vlajkou v jamce a a praporkaová tyč se neobsluhuje!!!

Flajty udržují rozestupy minimálně 10 minut, při případném pouštění rychlejšího flajtu pomalejším použijí míjející se hráči roušky.

Hráči si nebudou podávat ruce, ani se líbat!!!

Po dohrání se hráči nesmí shlukovat a ukázněně odjíždějí ze hřiště.

Pokud někdo bude porušovat tato provozní nařízení, je sám odpovědný za jeho případné postižení a to včetně sankcí, které by případně obdržel provozovatel hřiště.


Přeji vám všem hezkou hru a pevně věřím, že i přes mimořádná opatření si golf po zimě užijete.


Závěrem mi dovolte krátké seznámení s dalšími donátory klubu, potože neustále přibývají:
Iva a Pepa Radimečtí - 25.000,- Kč
Anonymní dárce L. Ř. - 20.000,- Kč
Marek Šimon - 5.000,- Kč
Kučerovi s Kuldou - 10.000,- Kč

Opět všem velký dík za celý klub.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Postupné otevírání hřiště
06.04.2020 - 21:30:31 (Ivan Široký)

Ahoj všichni, kdo čekáte na otevření hřiště.

Dle dostupných informací z médií by mělo být již od zítra uvolněno sportování na venkovních sportovištích, včetně golfových hřišť.
Vzhledem k tomu, že ještě nebyly vydány prováděcí pokyny, nevíme zcela jistě, jak přesně bude hra omezena, nicméně v každém případě většinu asi již můžeme předjímat.
Jakmile budou pokyny zveřejněny budeme vás informovat a naše hřiště bude zcela jistě otevřeno hře dle pokynů od čtvrtka.
Šlo by to i dříve, ale při vrcholících přípravných pracech by hra s omezeními asi nabyla to pravé.
Chceme vás přivítat ve čtvrtek na hřišti, kde již budete hrát z odpališť a na letní grýny na označeném hřišti v rámci možností a jarního období na Janově.
Takže se držte, již se dočkáte.

Závěrem ještě jedna dobrá zpráva, přibyli další dárci klubu:

Petr Jeník - 25.000,- Kč
Anonymní dárce - 10.000,- Kč
Společnost EasyChange - Míra Kaufmann a Milada Príharová - 70.000,- Kč.

Bez ohledu na výši daru patří všem velký dík od klubového společenství!!!

Takže očekávejte upřesňující pokyny hned, jakmile budou známy a těším se na shledání na Janově s vámi se všemi.

Ivan Široký
Manager KHGCS
DARY KLUBU - PODĚKOVÁNÍ
05.04.2020 - 18:45:07 (Ivan Široký)

Zdravím všechny členy klubu.

Nechci vás příliš často obtěžovat svými zprávami, ale nemohu si odpustit v této době nepodělit se s vámi o velice příjemnou zprávu.
Po mé čtvrteční zprávě se mi v pátek od rána ozývali někteří členové a bez nároku na publicitu a nezištně mi začali předávat finanční dary pro klub aniž by si vymínili jejich použití.
Je to další z významných stimulů, že práce pro klub a hřiště na Janově není zbytečná a že situace klubu není golfistům lhostejná. Začínám nabývat přesvědčení, že i když bude tento rok zlomově náročný, tak to společnými silami zvládne.

Dárci mi jistě prominou, ale myslím, že jejich zveřejnění je jistě důležité a nemůžu si odpustit přísloví, že KDO RYCHLE DÁVÁ, DVAKRÁT DÁVÁ:

Tomáš Kraus 10.000,- Kč
Věruška a Vlastik Sejkorovi 50.000,- Kč
Hanča Hykšová 25.000,- Kč
Jirka Hykš Spousta odpracovaných hodin
Ivan Široký Snížení odměny o 25.000,- Kč
za rok 2020

Přeji všem hezký příští týden.

Ivan Široký
Manager KHGCS

Jarní zpráva členům
03.04.2020 - 08:20:27 (Martin Šturm)

Vážení členové Klubu hráčů golfu České Švýcarsko, golfoví přátelé.

Předně bych vás všechny chtěl pozdravit v těchto zvláštních časech a vyjádřit naději, že jste všichni v rámci možností v pořádku a tak to i zůstane.
Po dnešní informaci o tom, že v Dánsku již umožnila vláda otevřít golfová hřiště a že pan Hnilička dnes předal vládě ČR žádost o uvolnění zákazu provozu na venkovních sportovištích včetně golfových hřišť (v nouzovém režimu samozřejmě) jsem se rozhodl, že nastal čas říci si, jak situace na Janově vypadá.
Nedivil bych se těm, kteří si myslí, že zpráva z Janova je naprosto triviální s ohledem na současné zprávy z celého světa, nicméně na druhou stranu jsem přesvědčen, že řada golfistů už netrpělivě čeká na uvolnění nouzového stavu a možnost zahrát si na zdravém vzduchu svou oblíbenou hru, při které se dokáží zbavit určitých stresových myšlenek.
Chtěl bych vás všechny ujistit, že děláme vše co je v našich možnostech aby hřiště bylo připraveno, byť pro omezenou hru dle nařízení vlády ČR.
Současně bych vám chtěl sdělit, že je v podstatě hotovo rozšíření zavlažovacího systému (cca 850 m) včetně zasypání, instalace 21 nových postřikovačů a 11 uzavíracích šachet, podkladové založení 1 nového grýnu a základy tří nových odpališť.

Na DR došlo ke zpevnění staveb krytých odpališť a pokrytí komplet novým střešním systémem, zároveň pak byla provedena vestavba do horního krytého odpaliště na úkor jednoho odpalovacího místa, nicméně jsme připraveni na nucené opuštění domečku na obecním pozemku.

Zítra dojde k finálnímu napojení nové části páteřního systému zavlažovaní do stávající a následně dojde k plnění systému, tlakovým zkouškám a seřízení nových postřikovačů.
Jakmile bude funkční zavlažování, začneme postupně snižovat seč grýnů, forgrýnů a odpališť a osazovat hřiště nezbytnými součástmi a značením. DR je již v tuto chvíli připraven k provozu z umělých odpališť.

Musím rovněž konstatovat, že práce probíhají tempem odpovídajícím tomu, že oba naši zaměstnanci jsou ve stavu nemocných, jeden od 20. února po viróze následně zlomenina dolní končetiny, druhý od neděle v karanténě s příznaky C19.
Přes všechny problémy se domnívám, že koncem dubna bude hřiště provozuschopné na úrovni let minulých vyjma míst zasažených zemními pracemi.

Na zváženou pro čtvrtinu našich členů bych i v této nelehké době nechal, zdali by přeci jen nemohli uhradit své členské poplatky na rok 2020, protože máme oproti plánu v této položce problém v řádech nižších statisíců a znamená to pro začátek sezony bez jakýchkoliv tržeb nepříjemnou situaci, na kterou jsme nebyli v minulých letech zvyklí.
Předpokládám, že všichni členové, kteří aktivně sledují dění na Janově a v klubu chápou, jak nestandardní situace s přípravou na opuštění obecních pozemků je pro klub finančně náročná.

Nemůžu si vzhledem k výše uvedenému odpustit již v začátku sezóny nepoděkovat členům klubu a zároveň sponzorům klubu, bez jejichž pomoci by to množství práce na přípravě hřiště k opuštění obecních pozemků nebylo myslitelné udělat (hodnota díla v materiálu a ve mzdě k dnešnímu dni cca 420.000,- Kč).
Díky Honzovi Seifertovi – střešní systémy, manželům Kelménovým – fi UGA zemní práce a rozvody vody, J. Melzerovi – Syntaxis finanční podpora nákupu materiálů,
Zvláštní dík Jirkovi Hykšovi – nejlepší spolupracovník v době bez zaměstnanců (dík i Hance Hykšové za pochopení a uvolňování).

Nevím, zdali sledujete veřejný server ČGF, ale většina si jistě všimla, že je připraven a byly překlopeny HCP hráčů dle nového WHS (Světový handicapový systém) s tím, že je tam i možnost pro každého hráče si nový HCP ověřit i s podklady z kterých byl vypočten.
Zároveň od počátku virové krize ČGF dělá fundovanou právní poradnu pro golfové kluby a provozovatele golfových hřišť.

Závěrem bych chtěl vyjádřit přání, aby jste i přes nepříjemnou situaci na golf nezapomínali, když budete mít o čem, tak komunikujte ať už mezi sebou nebo s členy výboru klubu, máme na to diskuzní část na klubovém webu nebo klubovou stránku na facebooku, případně vymýšlejte nové kanály. Bylo by skvělé, kdyby bylo poznat, že se opět blíží golfová sezona a že se na ní těšíte.

Ivan Široký
Manager KHGCS

Příloha: jarni-zprava-clenum.docx
Vysvětlení uzavření hřiště - PROSÍME, RESPEKTUJTE ZÁKAZ VSTUPU
17.03.2020 - 08:28:32 (Martin Šturm)

Vážení zástupci členských subjektů ČGF.

Prosím, věnujte pozornost níže uvedenému stanovisku Právní komise ČGF k vládou ČR přijatému krizovému opatření.

---------------------------------------------------------------------

Usnesením vlády ČR č. 214 ze dne 15. 03. 2020 o přijetí krizového opatření, s účinností ode dne 16. března 2020 (od 0:00 hod.) do dne 24. března 2020 (do 6:00 hod.) vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště.

Vstup v účinnost tohoto Usnesení tedy pro provozovatele golfových zařízení, tedy hřišť, indoorů a drivingů znamená následující:

1. Veřejnosti je zakázáno na sportoviště vstupovat. Tento výslovný zákaz jednoznačně ukončuje jakékoliv debaty a úvahy z předchozích dnů a znamená, že každý, kdo na sportoviště (golfové hřiště, indoor, akademii, fotbalgolf, footgolf, driving atd.) vstoupí, poruší explicitní zákaz se všemi hmotněprávními (až 3 miliony korun) a trestněprávními (porušení zákazu je nově trestným činem) důsledky pro občany - hráče/návštěvníky.

2. Provozovatelé těchto sportovišť se mohou dostat do kolize se zákazem tím, že navzdory shora uvedenému umožní porušování zákazu. Umožnění porušování zákazu je třeba spatřovat nejenom v tom, že by provozovatel (majitel, zřizovatel atd) do zakázaného zařízení zájemce vpustil (např. odbavil), ale i tím, že nepřijme taková opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat. Takovýmito opatřeními dozajista bude vyvěšení informačních cedulí obsahujících např. text: "Usnesením vlády ČR č. 214, ze dne 15.03.2020 vláda ČR do dne 24.03.2020 ZAKAZUJE přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště. Z těchto důvodů je toto zařízení UZAVŘENO. Každý, kdo poruší zákaz, se vystavuje nebezpečí zákonného postihu (až 3 miliony KČ či trestní stíhání)."

3. V rámci specifik golfových hřišť a drivingů je třeba vyložit, co ještě lze považovat za opatření, které lze spravedlivě požadovat a co již nikoliv. U indoorů je takovýmto opatřením jednoznačně uzavření (uzamčení) prostor s vyvěšením upozornění, čímž je nade vší pochybnost znemožněno veřejnosti do prostor vstupovat.

4. Na venkovních sportovištích bude situace složitější a bude na každém hřišti jiná. Nelze spravedlivě požadovat, aby provozovatelé na všech přístupových cestách, či dokonce v nějakých rozestupech po obvodu hřiště vyvěšovali upozornění. Naopak ale doporučujeme, aby takovéto upozornění bylo umístěno v místě, kde probíhá obvykle odbavení hráčů, vhodné také bude ho umístit i třeba na příjezdovém parkovišti, popř na odpališti jamky č. 1.

5. Drivingy - tam, kde to je možné (což je většina případů drivingů v ČR), doporučujeme rovněž umístit upozornění u vstupu a výdejní automaty na míče vyřadit z provozu. Drivingy, které mají uzavíratelný vstup, by měly tyto vstupy uzamknout a umístit upozornění.

Shora uvedený výklad je vydáván jako doporučení, směřující k ochraně subjektů zabývajících se golfem před sankcemi, jejichž masivní aplikaci v období až pomine krize, a budou se řešit její dopady do ekonomiky, lze ze strany orgánů očekávat. I nadále však platí, že za provoz jednotlivých zařízení plně odpovídají subjekty, které k nim mají právo hospodaření.

V této souvislosti tedy odmítáme různé účelové výklady typu, že golfové hřiště lze chápat jako park, či úvahy o náhlém pronájmu hřiště společnosti s ručením omezením bez majetku, kterou později lze obětovat atd. Podstatou opatření vlády je zamezit tomu, aby se osoby (s výjimkou zaměstnanců při výkonu práce či vyjmenovaných služeb) mohly setkat. Důrazně tedy varujeme před jakýmkoli obcházením Usnesení vlády ČR.

S pozdravem
Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
UZAVŘENÍ HŘIŠTĚ
16.03.2020 - 08:12:14 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu, návštěvníci hřiště Janov.

Dovolte mi, abych vás upozornil, že vzhledem k opatření státu a předpokladu dalšího opatření, které se připravuje (celostátní karanténa) je hřiště Janov s okamžitou platností UZAVŘENO!!!

Zároveň musím upozornit všechny členy klubu, členy TCM klubu
trénující v indoorovém zařízení u Ládi Šoltyse, že bude toto zařízení s účinností od 16. 3. 2020 rovněž uzavřeno a pravidelné tréninky zrušeny do odvolání. Totéž platí pro indoor v České Lípě.

Pevně věřím, že opatření všichni pochopíte a svým jednáním napomůžete tomu, aby epidemie ze strany golfistů nebyla zbytečně přikrmována.

Děkuji všem za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Uzavření hřiště
15.03.2020 - 15:49:36 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, návštěvníci hřiště Janov.

Dovolte mi, abych vás upozornil, že vzhledem k opatření státu a předpokladu dalšího opatření, které se připravuje (celostátní karanténa) je hřiště Janov s okamžitou platností UZAVŘENO!!!

Zároveň musím upozornit všechny členy klubu, členy TCM klubu
trénující v indoorovém zařízení u Ládi Šoltyse, že bude toto zařízení s účinností od 16. 3. 2020 rovněž uzavřeno a pravidelné tréninky zrušeny do odvolání. Totéž platí pro indoor v České Lípě.

Pevně věřím, že opatření všichni pochopíte a svým jednáním napomůžete tomu, aby epidemie ze strany golfistů nebyla zbytečně přikrmována.

Děkuji všem za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Důležité informace ČGF k nouzovému stavu v ČR
13.03.2020 - 09:24:48 (Martin Šturm)

Dobrý den všem.
ČGF zaslala klubům stanovisko Právní komise, jak omezuje současná situace a nouzový stav v ČR provoz golfových areálů, soutěží a vůbec jejich činnosti. Přikládám znění celé zprávy, abych třeba nevynechal nějakou důležitou informaci.

Vážení zástupci členských subjektů ČGF.

Na základě vyhlášeného nouzového stavu, připravila Právní komise ČGF toto vyjádření:

Vláda České republiky dne 12. 03. 2020 přijala Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, uveřejněno pod č. 69/2020 Sb., ve kterém v čl. I nařídila ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády.

Na základě toho vláda přijala usnesení č. 199 o přijetí krizového opatření, v rámci kterého mimo jiné:

1. Zakazuje s účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 sportovní, spolkové a jim podobné akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí převyšující ve stejný čas 30 osob a to do odvolání.

2. Zakazuje s účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod a 6:00 hod v provozovnách stravovacích služeb.

3. Zakazuje s účinností od 13. 3. 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých vyjmenovaných služeb.

Z pohledu golfu ze shora uvedených materiálů vyplývají povinnosti, resp. zákazy vztahující se jednak na AKCE (provozovatele golfových hřišť) a jednak na VEŘEJNOST.

Zákaz pořádání akcí je třeba vnímat jako regulaci vůči všem, kteří organizují či pořádají sportovní či spolkovou "akci", na které by bylo ve stejném čase více než 30 osob - typicky golfový turnaj, nebo třeba členskou schůzi klubu.
V této souvislosti je třeba upozornit na to, že takovým organizátorem může být jak klub samotný (typicky tím, že vypíše turnaj, například hendikepové odpoledne), nebo subjekt, který si pronajme hřiště a uspořádá si soukromou akci ve formě golfového turnaje který se ani nebude hrát na úpravu hendikepu, nebo majitel či provozovatel hřiště, ale také samotná ČGF v rámci turnajů pořádaných ČGF! Do definice sportovní akce je tedy třeba v rámci hry golfu zahrnout jakoukoli organizovanou činnost spojenou se sportem konanou ve stejném čase na stejném místě - tedy golfovou hru, typicky tedy jakýkoli golfový turnaj a to v jakékoli formě, pořádaným kýmkoli. Jediným kritériem legality, tedy poměřovaným parametrem, pak bude počet osob, které se turnaje zúčastní.

Zákaz účasti veřejnosti je naopak naprosto jednoznačně vymezen vyjmenovanými provozovnami, tedy v daném případě platí, že veřejnosti (hráčům golfu) je zakázána přítomnost pouze tam, kde je to výslovně uvedeno. Golfová hřiště v tomto výčtu uvedena nejsou.

Právní komise ČGF tedy k otázce legality provozování golfové hry za platnosti shora uvedeného usnesení vlády ČR uvádí, že hráči golfu nejsou nijak omezeni v možnosti individuální golfové hry.
Pokud jde o golfové turnaje, organizátoři golfových turnajů musí dbát na to, aby nebyl překročen počet 30 osob.

Nad rámec shora uvedeného se podává, že počet osob "ve stejný čas" je třeba vykládat jako omezení absolutní, tedy do tohoto počtu musí být zahrnuty všechny osoby, které se v danou dobu vyskytují na hřišti v souvislosti s danou akcí - tedy včetně všech caddy, rozhodčích, diváků atd!

Zároveň připomínáme, že stejným způsobem je třeba nahlížet i na golfové tréninky, a to jak dětí, tak ostatních hráčů - trénink je sice individuální záležitostí trénujícího sportovce - golfisty, který, jak již vyloženo, nemá zakázánu účast, ale organizátor tréninků musí dbát své odpovědnosti, vyplývající z množstevního limitu trénujících hráčů v daném čase a místě v rámci "akce" - tedy tréninku.

Za Právní komisi ČGF
Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
Brigáda na hřišti dne 14. 3. 2020
12.03.2020 - 18:48:14 (Ivan Široký)

Ahoj brigádníci.

Vzhledem k vývoji současných událostí bych vám chtěl sdělit, že organizace sobotní brigády bude v jiném duch, než bylo dříve avizováno.
Chtěl bych všechny požádat, aby počítali s prací cca od 08:00 do 13:00 hodin.
Nebude zajišťováno žádné hromadné občerstvení a doporučuji vlastní svačinu a pití. Nebude ani otevírána restaurace pro společné posezení, otevřen bude pouze přístup na WC.
Předpokládám práci ve skupinkách tak, aby byl co nejmenší kontakt mezi námi a doporučuji se nelíbat a ani podávat ruce.
Prostě učiníme drobná opatření pro zamezení případné nákazy.

Děkuji všem za pochopení.

Ivan Široký
Manger KHGCS
Brigáda na hřišti 14. 3. 2020
12.03.2020 - 06:17:50 (Ivan Široký)

Zdravím všechny členy klubu.

V sobotu 14. 3. 2020 proběhne 1. jarní brigáda na hřišti a chtěl bych všechny přihlášené i ty, kteří se ještě přihlásí požádat o to, aby nezapomněli na dobrou obuv do vlhka, případně pracovní rukavice a pokud mají, tak své kvalitní nářadí na zemní práce.
Jedná se hlavně o lopaty srdcovky a pevné železné hrábě.
Sraz účastníků je v 08:00 hodin u klubovny.

Děkuji všem účastníkům předem.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Jarní brigády 2020
24.02.2020 - 14:30:36 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu.

Vzhledem k tomu, že se přibližuje začátek golfové jarní sezóny, připravujeme brigády na hřišti, které měli v loňském i předloňském roce velký úspěch a udělal se při nich vždy velký kus práce.

Všichni víte, že se připravujeme na změnu některých jamek (1, 2, 4), což souvisí s vypovězením dlouholetého nájmu na těchto pozemcích. V zimním období došlo vzhledem k tomu k přípravě závlah na změněných jamkách, při kterých bylo vykopáno přes 800 m výkopu, položení vedení vody a většinovém zahrnutí s tím, že zbývá výkopy zahrnout svrchním drnem, zahrnout montážní jámy pro instalaci postřikovačů, dodělat nová odpaliště a založit nový grýn pro jamku č. 1.

Toto jsou práce, které jsme schopni při třech větších brigádách prakticky zvládnout. Chtěl bych tedy všechny členy klubu, kteří jsou připraveni pomoci a proto ani nehradily brigády zvýšeným ročním členským poplatkem, požádat o přípravu termínu nebo dvou.

Termíny pro první brigády:
14. 3. 2020 od 08:00 hodin
21. 3. 2020 od 08:00 hodin
28. 3. 2020 od 08:00 hodin

Těžší zemní práce budou samozřejmě vhodnější pro muže, pro ženy připravíme opět lehčí poklízecí práce na hřišti a v recepci.
Všem bych doporučil, pokud mají, vzít si vlastní pracovní rukavice, lopaty, pevné hrábě, případně úklidové náčiní pro ženy.

Žádám všechny brigádníky, aby přihlášení na jednotlivé dny brigád prováděli pokud možno na e-mail ivansiroky@seznam.cz nebo na mobil 724 033 455 a to pokud možno co nejdříve, abychom mohli provést i včas přípravu na brigády.

Svačina formou teplé polévky s pečivem a vody s pivem budou připraveny.

Děkuji všem předem za snahu pomoci, protože rok 2020 bude velmi náročný.

Ivan Široký
Manager KHGCS
MK v bowlingu
12.02.2020 - 06:51:02 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu i ostatní zájemci.

Chtěl bych vás upozornit na blížící se akci klubu MK v bowlingu, které se uskuteční v sobotu 22. 2. 2020 od 16:30 hodin v S-Centru Děčín (u Tesca).
Vzhledem k potřebě rezervace nutného počtu drah bych chtěl všechny zájemce o účast požádat, aby neváhali s přihlašováním, protože počet účastníků bude muset být omezen na 28 osob.
Proto se přihlašujte včetně požadavku na společnou večeři (výběrem z menu restaurace), která proběhne po ukončení soutěže v prostorech herny.
Děkuji všem zájemcům za včasné přihlášení, které by mělo proběhnout do středy 19. 2. 2020.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Plán akcí na rok 2020
10.02.2020 - 14:04:30 (Martin Šturm)

Ahoj všem :)

Na úvodní stranu byl do bloku NEJBLIŽŠÍ AKCE KLUBU přidán plán akcí pro rok 2020. Zároveň ho najdete jako přílohu této novinky (pouze na webu https://www.khgcs.cz).

Příloha: kalendar-janov-2020.pdf
Změna termínu MK v bowlingu
30.01.2020 - 19:43:30 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Chtěl bych vám oznámit, že termín MK v bowlingu musel být změněn z technických důvodů na termín 22. 2. 2020 v 17:00 hodin.
Propozice MK budou umístěny na webu klubu v nejbližších dnech.

Děkuji za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS

Příloha: mk-bowling-2020.docx
Zpráva k plesu od DJ Jana :)
24.01.2020 - 08:51:41 (Martin Šturm)

Vážení golfisté, přátelé a kamarádi,

už se moc těším na náš Společenský(golfový) večer ve Faustu, hlavně se těším na Vás všechny super lidi!

Mám pro Vás připraveno:

Na začátku než proběhne oficiální zahájení: Král - Elvis Presley. Po zahájení Bůh: Kája Gott.

Po Kájovi Vás pozvu na cestu po Evropě, kde si z každé země zahrajeme nějakou tu "pěknou písničku". Malinko nakoukneme i do Afriky, Jižní Ameriky i Austrálie.

Cesta skončí cca. 22:30, no a potom Vám budu hrát už jen česky a nebo podle Vašich not - na přání.

Prosím Vás o spolupráci: budete-li někdo z Vás mít přání, napište mi prosím jméno interpreta a název skladby na můj e-mail jan.krsik@iallianz.cz , abych si tu Vaši písničku připravil a měl ji pro Vás k dispozici.

Ve Faustovi nemají internet, takže tam už nic nestáhnu...

Díky moc, těším se!!!!

DJ Jan
Golfový společenský večer 2020
23.01.2020 - 07:27:31 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, pravidelní pařiči na golfových akcích.

Dovolte mi, abych upozornil, že jsou v prodeji ještě poslední vstupenky na sobotní taneční párty 1. 2. 2020 a budem již muset spočítat objednávku dobrého jídla.
Vzhledem k tomu prosím urychlete své poslední objednávky vstupenek a volejte na mobil 724 033 455.
Těším se se všemi na shledanou a přeji příjemnou zábavu.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Golfový společenské večer 2020
12.01.2020 - 18:05:56 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci golfu na Janově.

Dovolte, abych vám připomenul, že se blíží konání dalšího Společenského večera KHGCS (tzv golfového plesu).
Tradiční akce se uskuteční v sobotu 1. 2. v sále hotelu Fast v Děčíně u Zámeckého rybníka.
Začátek akce je v 18:00 hodin a to s teplým i studeným občerstvením od začátku akce.
V prodeji již pouze 34 vstupenek, tak doporučuji po zkušenostech z loňského roku, urychleně objednávat a vyzvedávat.
Hudbu vzhledem k loňskému úspěchu bude opět zajišťovat DJ Honzík (Kršík) a již nám připravuje opět zajímavý play list.

Takže volejte, vstupenky mám u sebe i na simulátoru v Děčíně u Ládi Šoltys.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Členské poplatky 2020
12.01.2020 - 17:55:58 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Dovolte mi, abych vám připomněl, že členské poplatky pro rok 2020 je potřeba uhradit dle stanov KHGCS do 31. 1. 2020.
Vzhledem k významným nákladům na úpravu hřiště v roce 2020 je velice žádoucí pro všechny z nás, aby jsme měli pokud možno významnou část členských poplatků pod střechou co nejdříve, protože řada finančně náročných prací bude na hřišti probíhat již v zimním období, aby po začátku golfové sezony v dubnu hlavně těžké práce neobtěžovaly vaší hru.

Chtěl bych vás zároveň i seznámit s tím, co každého hráče automaticky čeká v případě neuhrazení poplatků:

Neuhrazené poplatky do 31. 1. 2020 - automatické zablokování hráče na serveru cgf.cz
Neuhrazené poplatky do 31. 5. 2020 - zneplatnění členství hráče v KHGCS.

Uvedená opatření provádějí všechny kluby v ČGF shodně a souvisejí se stanovami ČGF, zároveň pak i s povinnými odvody klubů České golfové federaci.
Děkuji vám všem za pochopení a věřím, že se nám těžký rok 2020 podaří překonat i přes problémy, které nám z různých důvodů na Janově komplikují život.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Krmení kaprů 2019
20.12.2019 - 13:44:48 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, členové klubu.

Dovolte mi, abych vám ještě připoměl, že zítra ve 14:00 hodin se sejdeme na nejtradičnější zimní akci klubu, krmení kaprů na Labském nábřeží v Děčíně u restaurace U přístavu.
Těším se, že před Vánoci poklábosíme, dáme svařáčka, ochutnáme vzorky cukroví donesené s sebou, pokusíme se přestřelit Labe nebo nakrmit kapry.
Sebou vám stačí oblíbená hůl a dobrá nálada.

Ivan Široký
Manager KHGCS
World Handicap System
15.12.2019 - 10:48:26 (Martin Šturm)

V příloze (pouze na webu KHGCS) je podrobný rozklad nového hendikepového systému, WHS - World Handicap System, který bude uveden v účinnost v roce 2020 i v rámci ČGF.

Je předpoklad, že kompletní zavedení proběhne do konce března 2020.

Zde máte možnost se podrobně seznámit s tím, jak dojde k přepočtu a jaký bude systém následných úprav.

Na jaře by Ivan Široký případně pro zájemce udělal nějakou diskuzi o WHS a vlivu na HCP hráčů.

Příloha je k dispozici jak v novince, tak na hlavní straně webu v sekci Ke stažení.

Příloha: whs-prezentace.pdf
Poděkování a zhodnocení roku 2019
15.12.2019 - 10:39:32 (Martin Šturm)

Vážení přátelé, partneři, členové a zaměstnanci Klubu hráčů golfu České Švýcarsko.

Blíží se konec roku 2019, třetí rok fungování golfu na Janově, kdy řízení provozu golfového hřiště převzal klub prostřednictvím výboru KHGCS.
Rok 2019 jsme opět zvládli vzhledem k provozu golfového hřiště, pořádání soutěží, výuky golfu, fungování Tréninkového Centra Mládeže a dalšího nemalého množství s tím spojených činností a již bylo zcela zřejmé, že se podařilo zastavit plynulý pokles zájmu o golf na Janově.
Museli jsme se ale opět vypořádat s některými nepříjemnými záležitostmi jako nepřízeň divoké zvěře, povětrnostní vlivy (uragán Eberhardt, sucho v červnu a červenci) nebo ne zrovna vstřícný přístup ke golfu na Janově ze strany některých osob v obci.

To, že golf na Janově opět všechny nepříjemné situace více či méně zdařile překonal, je však jednoznačně zásluha velkého množství Janovských srdcařů a to většiny členů klubu, kteří při šesti organizovaných brigádách dokázali udělat ohromné množství práce i nad rámec svých klubových povinností, dále pak zaměstnanců KHGCS, kterých máme v průměru 2,5 a od dubna do října prakticky neznají volný celý den s výjimkou zákazu vycházení.

Samostatnou kapitolou jsou pak někteří členové klubu, kteří si určité činnosti prostě vzali skoro za své a jejich pomoc je již prakticky neměřitelná jako např. Jirka Hykš nebo Ivan Bučko, Lukáš Čermák nebo Martin Šturm a mohl bych samozřejmě jmenovat další včetně členů výboru KHGCS, kteří pokud můžou v rámci svých možností a kvalifikací, tak se významně podílejí na pomoci provozu klubu a golfového hřiště.

Zvláštní poděkování za podporu golfu na Janově včetně podpory mládežnického golfu si zaslouží PARTNEŘI KHGCS, z nichž řada z nich prakticky nezištně i přímou či nepřímou finanční pomocí pomohly klubu v roce 2019 takovým způsobem, že jsme nemuseli omezovat v rámci provozu hřiště nic, co by znamenalo znatelnější ústup z nároků na jeho kvalitu a konzistentní stav.
Dovolil bych si PARTNERY KHGCS jmenovat a vyjádřit zároveň, že mi bylo ctí s nimi spolupracovat:

Hlavní partneři klubu v roce 2019:

SYNTAXIS NORD s.r.o.
Sapril a.s.
Czech Aerosol, a.s.
STOREX FST spol. s r.o.
KDK eko IZOL-CZ s.r.o.
Slemr Spedition s.r.o.
EasyChange s.r.o.
Aurelia s.r.o.
UGA, spol. s r.o.

Partneři klubu v roce 2019:

ALLIANZ a.s. – Jan a Jitka Kršíkovi
WHITE LIGHT I. – Ivana a Pepa Radimečtí
Mibcon a.s.
Blanka a Daniel Nalosovi
Miluška Trpišovská
Netex s.r.o.
Filip Hanžl – Přátelé lososa
Marie a Ivan Bučkovi
Karel Miřejovský
Petr Vacek

Ještě jednou velký dík všem jmenovaným a případná omluva opomenutým a nejmenovaným. V každém případě pevně věřím, že v roce 2020 bude naše spolupráce jakoukoliv formou pokračovat a již nyní vím, že jsme našli do budoucna další partnery, kteří se s nabídkou pomoci klubu sami přihlásili, což je pro mne osobně velkou motivací do další práce pro golf na Janově.

V krátkosti bych chtěl jenom zmínit, že nás v roce 2020 čeká opět velký kus práce nad rámec běžného provozu a údržby golfového hřiště.
Budeme muset k 31. 7. opustit pozemky, které jsme měli v nájmu od obce Janov a s tím bude souviset příprava tří nových jamek včetně 1 km nových závlah, přenormování hřiště, přestěhování zázemí driving range (domeček) s výdejním automatem a řada dalších prací. Jistě jste si při návštěvě hřiště na sklonku sezóny všimli, že řada prací ve spojitosti s výše uvedeným již započala a já pevně věřím, že i přes řadu překážek, které se jistě objeví a se společnou pomocí všech, kteří mají golf na Janově rádi se nám vše nutné podaří dodělat tak, aby provoz hřiště nebyl zásadněji omezen déle jak jeden týden v červenci.

Vážení přátelé, přeji vám všem krásné prožití Vánočních svátků a vše dobré do roku 2020, zároveň pak se opět těším na osobní setkávání s vámi všemi na Janově v jeho 20. golfové sezóně.

Ivan Široký
Manager KHGCS

Příloha: podekovani2019.pdf
Pozvánka na společenský večer
13.12.2019 - 10:37:32 (Martin Šturm)

Vážení golfisté, golfoví příznivci, přátelé,

přijďte si zkrátit čekání na novou sezonu a společně se pobavit na golfovém večeru. Hudební produkci bude obstarávat osvědčený DJ (Dýdžej Jan) a nebude chybět občerstvení ve formě rautu po celou dobu večera.

Vstupenky v hodnotě 400,- Kč jsou již v prodeji v Indooru u Ládi Šoltyse a Ivana Širokého.

Těšíme se na Vás 1.2.2019 v 18:00 v Hotelu Faust v Děčíně.

Váš plesový výbor

P.S.: Tradiční tombola také nebude chybět a abychom ji zajistili co nejpestřejší a nejhodnotnější, chtěli bychom vás požádat o sponzorsko-dárcovskou spoluúčast. Velký dík za Vaše příspěvky do tomboly, které můžete předat v Indooru.

Příloha: pozvanka.pdf
Zimní akce KHGCS 2019/20
06.12.2019 - 11:21:26 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, přátelé golfu na Janově.

Dovolte mi, abych vás seznámil s programem zimních akcí KHGCS, které částečně nahrazují naše pravidelná setkávání na Janově.

21. 12. 2019 - Krmení kaprů - tradiční předvánoční setkání na Labském nábřeží s drivy přes Labe ve 14:00 hodin.

1. 1. 2020 - Novoroční odpal - setkání na Janově ve 13:00 hodin s prvními novoročními drivy od klubovny.

1. 2. 2020 - Společenský večer KHGCS v hotelu Faust Děčín od 18:00 hodin, lístky již k vyzvednutí na simulátoru Staré město u Ládi Šoltyse.

15. 2. 2020 - Mistrovství KHGCS v bowlingu ve Sport centru Děčín od 17:00 hodin.

7. - 22. 3. 2020 - Mistrovství KHGCS ve hře na golfovém simulátoru v Děčíně.

Těšíme se na zimní setkávání s vámi všemi.

Ivan Široký
Manager KHGCS

Členské poplatky 2020
04.12.2019 - 11:28:26 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu.

Dovolte mi, abych vás všechny upozornil na skutečnost, že vzhledem k zajištění finančního roku 2020, který bude vzhledem k výrazným změnám na hřišti velice náročný, bude třeba opět nejpozději k 31. 1. 2020 uhradit členské poplatky.

Poplatky zůstaly na základě usnesení VH ve stejné výši jako v roce 2019, včetně podmínky odpracování alespoň 5 brigádnických hodin při práci pro klub na hřišti. Brigády v roce 2019 přispěly v řadě případů k významné pomoci provozu hřiště a v neposlední řadě i k úsporám nákladů. V platnosti zůstává povinnost brigády pro členy starší 18 let a mladší 66 let, včetně možnosti nahradit brigádu zvýšeným ročním poplatkem o 500,- Kč. Pevně věřím, že se nám podaří opět při brigádách udělat takový kus práce jako v roce 2019, za což patří všem zúčastněným velký dík.

Úhradu členských poplatků provádějte opět na známý účet číslo 176485937/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno nebo registrační číslo ČGF.

V případě, že budete chtít provést úhradu ročních poplatků hotovostní úhradou, můžete tak učinit v průběhu celé zimní sezony na simulátoru u Ládi Šoltyse na Starém Městě.

Děkuji všem předem za včasné úhrady poplatků a těším se na setkávání s vámi všemi při společenských i sportovních akcích klubu v zimním období, jejichž termínovník bude brzy umístěn na webu klubu.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Společenský večer 2020
20.11.2019 - 14:12:26 (Martin Šturm)

Vážení golfisté, golfoví příznivci, přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na každoroční golfový společenský večer, který se bude konat 1.2.2020, v prostorách Hotelu Faust v Děčíně.

Prozatím zasíláme pouze informace o místu a datu konání, abyste si mohli termín zavčasu zarezervovat ve svých diářích.

Další informace budou brzy následovat.

Na společné setkání se těší

Plesový výbor
Brigády na hřišti 2019
24.10.2019 - 09:37:53 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Nejprve bych chtěl poděkovat všem účastníkům sobotní brigády za jejich odvedenou práci, která nebyla lehká, nicméně se udělalo vše, co bylo naplánováno, ačkoliv tomu ještě po obědě někteří nevěřili.

V každém případě nám ještě na hřišti zbyly kousky plochy ke shrabání sena a proto oznamuji všem, kteří mají zájem ještě pomoci a již se i někteří ptali na další brigádu, že stačí zavolat a již i individuálně dohodnout, kde kus práce udělat a to kdykoliv budete mít čas.
Volejte případně na mobil 724 033 455 I. Široký, dostanete instrukce.

Děkuji předem za zájem a zdravím.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Janovský Cross Country 2019
18.10.2019 - 13:32:07 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště na Janově.

Dovolte mi, abych vás všechny pozval na závěrečnou turnajovou akci v sobotu 26.10.2019 a to Janovský Cross Country 2019.
Je připraveno opět 9 jamek v netradičním pojetí od někud někam jinam v délkách od 60 m až po 750 metrů včetně retro jamky Rybníčkové, která se opakuje pravidelně vždy.
Sraz je do 09:30 hodin se společnou snídaní a společný start bude v 10:00 hodin.
Itinerář soutěže včetně popisu hraných jamek máte v přílohách u soutěže na serveru cgf.
Po hře a obědě bude od 14:00 hodin valná hromada klubu 2019, takže nás čeká bohatý sobotní program.
Hřiště bude do 13:00 hodin uzavřeno včetně tréninkových ploch, kde se bude turnaj rovněž částečně odvíjet.

Těším se na bohatou účast v soutěži i na VH.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Brigáda na hřišti v sobotu 19. 10. 2019
16.10.2019 - 17:01:00 (Ivan Široký)

Zdravím všechny členy klubu.

Chtěl bych ještě jednou připomenout sobotní brigádu na hřišti, na kterou se zatím přihlásilo minimum členů.
Takže v případě, že se chystáte přijít, neváhejte mě informovat.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Brigáda, přechod hřiště na zimní provoz
12.10.2019 - 11:16:28 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Vzhledem k blížícímu se konci letní golfové sezóny bych vás chtěl upozornit na následující provozní náležitosti:

1/ Brigáda na hřišti v sobotu 19. 10. 2019

Chtěl bych pozvat všechny, kteří mají chuť pomoci s většími pracemi na hřišti nebo si doplnit své brigádnické hodiny na sobotu 19. 10. 2019 na první podzimní brigádu, která je nutná k přípravě přechodu na zimní provoz hřiště.
Budeme především uklízet seno ze hřiště z posekaných ploch, dle počtu brigádníků opravovat oplocení, případně připravovat plochu jednoho nového grýnu.
Vhodné nářadí, pokud doma máte jsou hrábě na seno a vidle.
Účast prosím hlaste pokud možno co nejdříve s předstihem, abychom mohli připravit pracovní skupiny a činnosti na tlf.724 033 455 - Ivan Široký. Brigáda proběhne v čase od 08:00 do 16:00 hodin.

2/ Od 28. 10. se bude hřiště připravovat tak, jako minulý rok na zimní provoz. Dojde k úklidu značení, zřízení zimních grýnů a odpališť, uzavření cvičných ploch, odvozu strojů do zimoviště v Růžové.
Od 1. 11. 2019 bude hřiště v provozu bez obsluhy a v zimním režimu, na hřišti budou ale různě probíhat přípravné práce na nových jamkách(více na VH 26. 10. 2019).

Děkuji všem členů za pochopení a těším se na shledanou v sobotu na brigádě, kde uděláme i táboráček, opečemu vuřty a dáme pivko v polední pauze.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Pozvánka na řádnou Valnou hromadu KHGCS
02.10.2019 - 20:21:00 (Josef Radimecký)

Vážené členky, vážení členové klubu,
jménem Výboru KHGCS Vás zvu na řádnou Valnou hromadu klubu v sobotu 26. října 2019 od 14 hod v klubovně v Janově (VH bude předcházet klubový Cross Country turnaj).
Kromě tradičních bodů – zprávy o provozu hřiště a hospodaření klubu, o činnosti STK a TCM, o reprezentaci a výhledech na rok 2020 nás čeká navíc aktuální bod o budoucnosti našeho hřiště.
Obec Janov nám s definitivní platností vypověděla smlouvu o pronájmu pozemků, na nichž jsou jamka č. 1 a části jamek č. 2 a 4. Výbor připravil návrh řešení úpravy hřiště tak, aby i nadále umožňovalo hrát soutěžní golf. Tento bod bychom s Vámi chtěli prodiskutovat, protože se k němu váže celá řada témat. Věříme proto ve Vaši hojnou účast.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Výbor KHGCS Josef Radimecký, prezident klubu
Bučků Texas Scramble dvojic
27.09.2019 - 11:04:45 (Ivan Široký)

Zdravím všechny členy klubu.

Na zítřejší Texas dvojic se uvolnila dvě místa, pokud máte někdo zájem tak rychle volejte 724 033 455.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Brigáda na hřišti
19.09.2019 - 11:52:17 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Vzhledem k tomu, že od pondělí 23.9. do středy 25.9. proběhne aerifikace a pískování grýnů na hřišti, nastane tak i vhodná příležitost proto, udělat si brigádu do roku 2019.
Vzhledem k tomu, že se bude jednat především o práci s lopatou a pískem, jsou brigády vhodné především pro muže.
Zájemce prosím, aby přihlášení směřovali na můj mobil 724 033 455 buďsms zprávou nebo přímo.
Budu potřebovat vědět den, který se bude hodit pro brigádu.

Prosím hráče, aby v těchto dnech byli ohleduplní k práci na konkrétní jamce a grýn vždy obešli na další jamku.

Děkuji za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
OMEZENÍ NA HŘIŠTI JANOV
04.09.2019 - 19:28:40 (Ivan Široký)

VÁŽENÍ ČLENOVÉ KLUBU, NÁVŠTĚVNÍCI GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ JANOV.

Chtěl bych vás upozornit na dílčí omezení hry na hřišti Janov v nejbližších dnech.
5. 9. 2019 ve 14:30 hodin startuje uzavřený firemní turnaj MIBCON MASTERS 2019, to znamená, že volná hra na hřišti bude muset být ukončena do 14:15 hodin.
6. 9. 2019 proběhne 2. kolo stejného turnaje se společným startem v 10:00 hodin v rámci tohoto turnaje je možné se přihlásit do turnaje OPEN jednodenního. Hřiště bude uzavřeno do 15:00 hodin.
V sobotu 7. 9. 2019 proběhne turnaj SLEMR SPEDITION 2019 a vzhledem k předpokládané účasti 68 hráčů bde hřiště uzavřeno od 09:00 hodin do 15:30 hodin.

Děkuji všem předem za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Brigády v hotelu Devítka a v hotelové restauraci
19.08.2019 - 13:07:19 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, mladí golfisté.

Vzhledem k tomu, že se aktuálně zhoršila personální situace v hotelu Devítka a hotelové restauraci, chtěl bych vás informovat o možnosti zaměstnání na přechodnou dobu (i brigádnické).
Jedná se o práci servírek či číšníků, případně pokojské.
Práce je vhodná pro mladé dívky a ženy studující, případně fyzicky zdatnější důchodkyně, či momentálně nezaměstnané golfistky.
Jedná se o práce především o víkendech, případně ve všední dny s akcemi a to zhruba do konce října (délka dle možností-nerozhoduje).

Zájemci o rychlou nabídku se mohou hlásit přímo v restauraci nebo telefonicky u Hany Molkové, mobil 603 204 930.

Ivan Široký
Manager KHGCS
ALLIANZ OPEN 2019
19.08.2019 - 08:05:19 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, přihlášení na ALLIANZ OPEN 2019.

Chtěl bych všechny přihlášené hráče požádat, aby v případě, že budou dopředu mít jistotu, že se velmi silně obsazeného turnaje ALLIANZ OPEN 2019 nemohou zůčastnit, podali informaci na tlf 724 033 455 nebo na e-mail ivansiroky@seznam.cz.
Zájem o účast na turnaji převyšuje možnosti našeho devíti jamkového hřiště a protože spravuji seznam náhradníků, tak bych je rád v případě vaší případné neúčasti včas informoval o jejich přihlášení do turnaje.

Děkuji všem za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Prázdninová serie o 50 % slevu na fee 2020
19.08.2019 - 07:31:02 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Dovolte mi, abych vás upozornil, že v sobotu 24. 8. 2019 proběhne IV. Prázdninový turnaj o 50 % slevu na fee pro rok 2020, který je finálovým turnajem série.
Výsledky tohoto turnaje rozhodnou o celkovém vítězi a ve hře je stále řada hráčů včetně toho, že ze zadních míst může zaútočit někdo s extrémně dobrým výsledkem.

Pořadí na čelních místech po 3 turnajích serie je následující:

1. I. Rendlová - 118 bodů
2. H. Hykšová - 106 bodů
3. J. Hykš - 105 bodů
4. A. Lollok - 103 bodů
5. M. Píša - 100 bodů
6. P. Žáčková - 96 bodů
7. Š. Ševčíková - 95 bodů
7. D. Nalos - 95 bodů

Ivan Široký
Manager KHGCS
10. 8. 2019 FISH IN THE HOLE 2019 OPEN
07.08.2019 - 08:05:58 (Ivan Široký)

Vážení přátelé.

Dovolte mi, abych vás pozval na sobotu 10. 8. 2019 na první ročník partnerského turnaje FISH IN THE HOLE 2019 OPEN.
Turnaj proběhne s partnerem, společností Přátelé Lososa.
Zcela netradiční rybí ceny určitě potěší milovníky rybích specialit a hlavní ceny uspokojí i rodinný oběd.
K obědu budou přírodní filety z Pražmy s přílohou, takže i naši kuchaři se těší na netradiční přípravu oběda.

V sobotu se těším na shledanou.
Prázdninová serie o 50% slevu na fee 2020
31.07.2019 - 09:11:53 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Chtěl bych vás upozornit, že v sobotu 3. 8. 2019 proběhne již III. Prázdninový turnaj o 50 % slevu na hrací poplatek pro rok 2020 a to znamená, že již se bude hodně rozhodovat o celkovém vítězi této série.

Pořadí na čelních místech po 2 turnajích série je následující:

1. Ivana Rendlová 81 bodů
2. Šárka Ševčíková 72 bodů
3. Alexandr Lollok 70 bodů
3. Pavlína Žáčková 70 bodů
5. Hana Hykšová 69 bodů
6. Jiří Hykš 68 bodů
7. Miroslav Píša 68 bodů

Ivan Široký
Manager KHGC
Změna v turnajích červenec, srpen 2019
11.07.2019 - 11:36:25 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci golfového hřiště Janov.

Chtěl bych všem zájemcům o turnajovou hru na Janově oznámit změny v turnajovém kalendáři:

Turnaj FISH IN TO HOLE se překládá z technických důvodů partnera (lososi ještě nejsou v tahu) z 20. 7. 2019 na 10. 8. 2019.
20. 7. 2019 se uskuteční turnaj Mistrovství Janova ve hře stableford, kde se bude hrát 18 jamek stableford v jedné společné kategorii a první tři hráči získají jako cenu stejný počet golfových míčů jako uhrají stb bodů.

Děkuji za pochopení a všechny srdečně zveme.

Ivan Široký
Manager KHGC
Golfový zájezd do tureckého Beleku
04.07.2019 - 14:44:26 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu i ostatní adresáti klubových stránek.

Chtěl bych vás seznámit s tím, že již nyní máme v nabídce Golfový zájezd na první dekádu března 2020, kde je ještě 5 volných míst.
Zájezd je koncipován vyloženě golfově, takže součástí je 6 kol golfu na třech hřištích v Beleku, ubytování v *****hotelu KAYA BELEK, strava all inclusive, zpáteční letenka z Drážďan a všechny přepravy v Beleku včetně letiště.
Cena zájezdu bude cca 1.200,- EUR, přesná cena vzejde z upřesnění ceny objednaných letenek bez významné odlišnosti.
Pokud má někdo vážný zájem, ozvěte se na telefon 724 033 455 nebo na e-mail ivansiroky@seznam.cz, možnosti rezervace se solidnímu tee times budou každým dnem ubývat a cena se bude zvyšovat. Belek je v současné době nejnabitějším golfovým místem v Evropě.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Tréninky mládeže o prázdninách
20.06.2019 - 06:19:51 (Ivan Široký)

Vážení hráči a rodiče hráčů TCM.

Chtěl bych vám nejprve oznámit, že tréninky TCM v týdnu od 24. 6. do 28. 6. 2019 budou zrušeny z důvodu dovolené trenéra.

Tréninky v době prázdnin budou probíhat následovně:

Začátečnická skupina- úterý od 15:00 do 16:30 hodin

Zbytek hráčů - úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin

Po prázdninách od 2. 9. 2019 opět přecházíme na normální režim.

Děkuji za pochopení a všem dětem přeji hezké prázdniny.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Zrušení maratonu
10.06.2019 - 16:46:01 (Martin Šturm)

Dobrý den,
tak bohužel se všem omlouvám, ale golfový maraton je nakonec z provozních důvodů zrušen a nebude se dle informací Honzy Kršíka tedy konat.

Díky za pochopení.
POZVÁNKA NA GOLFOVOU AKCI PRO FAJNŠMEKRY
10.06.2019 - 14:00:57 (Martin Šturm)

Je to móda. Různé maratóny, půlmaratóny či čtvrtmaratóny plní města, parky, tovární nádvoří, časopisy a novinové stránky všude vůkol nás.

Můžete říct, že i my jsme se touto módní vlnou nechali polapit ... ale NE, NE, NE! Pohnutky jsou někde jinde. Že nevíte kde? Tak se přihlaste, protože to musíte alespoň jednou za svůj golfový život zkusit ...

Po sedmi letech přicházíme s pozvánkou na DRUHÝ JANOVSKÝ GOLFOVÝ MARATON. Nefalšovaná „čtyřiadvacetihodinovka“ jako v Le Mans. Žádné od úsvitu do soumraku, jak to pořádají některé ostatní golfové kluby na celém světě, ale rovnou OD OBĚDA DO OBĚDA. Nechte se pozvat na akci, jejíž první ročník je nesmazatelně zapsán v golfových dušičkách tehdejších účastníků. Pro inspiraci a oživení vzpomínek přinášíme i několik dobových fotografií z našeho MARATONU 2012 ( https://www.khgcs.cz/full/index.php?site=galerie&album=77&podalbum=78 ). A proč sedmiletá odmlka? Některé tehdejší účastníky to prý tak zmohlo, že si museli odpočinout ...

Hrát se bude formátem dvoučlenných týmů na stableford. Členové daného týmu se střídají v nonstop hře vždy po odehrání devíti jamek.

Stravování a pitný režim je po celou dobu turnaje zajištěn a je v ceně startovného.
• pití – minerální voda, pivo, překapávaná káva
• oběd před hrou, večeře, snídaně, oběd po hře
• po celou dobu konání turnaje bude k dispozici trvalé občerstvení formou malého bufetu

Odpočinek v průběhu turnaje bude umožněn postavením vlastního stanu v „Maratónské vesničce“ nebo ve velkém erárním stanu na valstní karimatce se spacákem.

Časový harmonogram

sobota
10:30 – 11:00 presentace účastníků
11:00 – 13:00 podávání oběda
11:30 – 11:45 zahájení a rozprava před turnajem
12:00 start turnaje
18:00 – 22:00 podávání večeře
21:00 – 22:00 technická přestávka

neděle
04:00 – 05:00 technická přestávka
06:00 – 09:00 podávání snídaně
12:00 – 13:00 ukončení turnaje
13:00 společný oběd a vyhlášení výsledků
odjezd domů a SPÁÁÁNÉÉÉK !!!!

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového harmonogramu s ohledem na aktuální povětrnostní a světelné podmínky.

Srdečně zve

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR GOLFOVÉHO MARATONU 2019
MK ve hře na jamky 2019 – výsledky mužů.
09.06.2019 - 15:42:39 (Lukáš Čermák)

Novým mistrem KHGCS ve hře na jamky pro rok 2019 se stal Martin Bergmann, který ve finále porazil Filipa Golla 2/0.

Novému mistrovi gratulujeme!
Soutěžní výbor.
MK ve hře na jamky 2019 – výsledky žen.
08.06.2019 - 15:51:22 (Lukáš Čermák)

Mistrovství KHGCS ve hře na jamky pro rok 2019 vyhrála Hana Hykšová, která ve finále porazila Elišku Martinovou 2/1.

Nové mistryni gratulujeme!
Soutěžní výbor.
Mistrovství klubu ve hře na jamky 2019
07.06.2019 - 13:24:53 (Ivan Široký)

Vážení hráči přihlášení na MK ve hře na jamky 2019.

Chtěl bych vás před zítřejší soutěží upozornit na pár drobností:

1/ Prezentace soutěžících v prvním kole do 08:30 hodin.
2/ Start 1. kola v 09:00 hodin - společný.
3/ Start 2. kola cca v 13:00 hodin.
4/ Nasazení do play-off - dle HCP viz server cgf
5/ Pavouk muži i ženy v přílohách soutěže na serveru cgf
6/ Startovné - muži 500,- Kč, ženy 250,- Kč.

Zdravím a zítra na viděnou.

Ivan Široký
Manager KHGCS
MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA JAMKY 2019
02.06.2019 - 21:21:55 (Ivan Široký)

VÁŽENÍ ČLENOVÉ KLUBU.

Dovolte mi, abych vás pozval na první klubový vrchol sezony 2019 Mistrovství klubu ve hře na jamky, které se bude konat ve dnech 8. - 9. 6. 2019.
Velmi zajímavý jamkový formát je jistě skvělou příležitostí k trochu jinému sportovnímu zápolení.
Určitě se nebojte svých vyšších HCP, protože jamkovka je nevyzpytatelná a už jsme v minulosti zažili řadu překvapení na úkor nižších HCP.
Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo naplnit hrací schemata 8 ženami a 16 muži s tím, že že i po porážce v 1. kole může hráč pokračovat ve skupině poražených o 5. a další místo.
Takže se neobávejte přihlásit, důležitější je pouze slušná fyzička a chuť hrát jamkový formát.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Golfový zájezd do Tureckého Beleku
05.05.2019 - 20:41:04 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu i ostatní adresáti klubových stránek.

Chtěl bych vás seznámit s tím, že již nyní máme v nabídce Golfový zájezd na první dekádu března 2020, kde je ještě 8 volných míst.
Zájezd je koncipován vyloženě golfově, takže součástí je 6 kol golfu na třech hřištích v Beleku, ubytování v *****hotelu KAYA BELEK, strava all inclusive, zpáteční letenka z Drážďan a všechny přepravy v Beleku včetně letiště.
Cena zájezdu bude cca 1.200,- EUR, přesná cena vzejde z upřesnění ceny objednaných letenek bez významné odlišnosti.
Pokud má někdo vážný zájem, ozvěte se na telefon 724 033 455 nebo na e-mail ivansiroky@seznam.cz, možnosti rezervace se solidnímu tee times budou každým dnem ubývat a cena se bude zvyšovat. Belek je v současné době nejnabitějším golfovým místem v Evropě.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Prezidentský pohár
05.05.2019 - 20:30:28 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště Janov.

V sobotu 4. 5. 2019 proběhl další ročník Prezidentského poháru hraný ve formátu utkání Děčín vs. Zbytek světa formou jamkové hry většinou ve four somech dvojic a v jednom případě single utkání.
Vzhledem k děsivému počasí se nakonec utkání hrálo na 9 jamek a výsledek byl velice těsný a poté co proběhlo malé utkání v patovací jamkovce za poloviční body a ve hře na děvět jamek za plné body zvítězilo družstvo Děčína a zachovalo ve svém držení putovní pohár prezidenta klubu.
Všem 22 zúčastněným nutno pogratulovat za dohrání utkání a účast i přes velmi nepříznivé podmínky.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Děčín vs. Zbytek světa
01.05.2019 - 17:50:14 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, případně ostatní zájemci.

Chtěl bych vás všechny upozornit a zároveň pozvat na blížící se Prezidentský pohár, který se hraje v sobotu 4. 5. 2019.
Utkání v jamkovém formátu s podtextem Děčín vs Zbytek světa bude již tradičně hraný ve hře na jamky a to většinou dvojic systémem foursome, případní jednotlivcí zbylí bez spoluhráče si dají single.
Před hlavní soutěží proběhne rychlá puttovací jamkovka o poloviční bodové zisky.
V případě, že bude opravdu nepříznivé počasí bude deštníkový formát zkrácen na 9 jamek.
Takže neváhejte a přihlašujte se, k obědu vítězů budou grilovaná žebírka s bramborem, poražení klasicky zůstanou u brambor.
Rozdělení do týmů provedem na poslední chvíli dle počtu přihlášených a bydliště.

Těším se v sobotu nashledanou a utkání se již bude hrát samozřejmě na hřišti v plném rozsahu.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Parkování při cestě na golfové hřiště Janov.
24.04.2019 - 19:56:03 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, přátelé golfového hřiště Janov.

Za výbor KHGCS vás chci všechny požádat o ohleduplnost při parkování při cestě na golf. Nepoužívejte vyhrazená parkovací místa značená pro obyvatele obce Janov a přednostně využijte parkoviště u Selského dvora či jiné volné a neznačené plochy.
Omezte hlavně o víkendech i parkování v bezprostřední blízkosti hotelu Devítka.

Děkuji za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
První soutěžní turnaj 2019
24.04.2019 - 19:50:32 (Ivan Široký)

Vážení přátelé.

Chtěl bych vás všechny pozvat na sobotní turnaj dne 27. 4. 2019, který je prvním soutěžním v letošní sezoně.
Budeme hrát 18 jamek stableford ve společné kategorii s tím, že turnaj bude pouze na snižování HCP, protože grýny nebudou jistě zcela korektní vzhledem k jejich aktuálnímu stavu.
Hlavní cenou budou vouchery na celodenní hru zdarma v golf resortu Hořehledy, takže určitě hezký výlet.

Těším se v sobotu naviděnou.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Velikonoční beránek - turnaj tří holí texas scramble
17.04.2019 - 17:35:32 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, přátelé hřiště Janov.

Dovolte mi, abych vás pozval na první turnajovou akci letní sezony 2019 - turnaj hraný formátem texas scramble, pravděpodobně půjde o texas scramble dvojic a to dle počtu účastníků turnaje. Turnaj se koná v sobotu 20. 4. 2019.
Turnaj je vhodný pro všechny kategorie hráčů, včetně začátečníků s vysokým HCP nebo i bez HCP.
Předpověď počasí je skvělá, prezentace hráčů do 09:30 hodin a společný start v 10:00 hodin.
Přihlášky na servru cgf nebo telefonicky na 724 033 455 do 17:00 hodin v pátek 19. 4. 2019.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Stav hřiště, první jarní turnaj
14.04.2019 - 21:39:31 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Dovolte mi, abych vás seznámil se současným stavem hřiště a předpokládaným postupným otevíráním až do plného rozsahu.

Tréninkové prostory:
Předpokládám, že ve čtvrtek 18. 4. bude otevřen DR z umělých podložek a krytých odpališť.
Travnatá odpaliště budou zatím uzavřena, protože po pracech na nových opěrných stěnách bude třeba, aby prorostla a vzpamatovala se pro krátké sekání.
Putting grýn předpokládám tak, jako i ostatní grýny, že budou schopny provozu až od 26. 4. 2019, protože jejich zasažení sněžnou plísní bylo po letošní zimě extrémní a pomalu prorůstají. Předpokládám, že teplé počasí, které je předpovídáno na příštích 10 dní jim velmi pomůže, naopak zátěž by jim neprospěla včetně toho, že by patování nemělo velkého efektu oproti zimním jamkám. Prosím o trpělivost.
Hřiště bude již od 19. 4. osazeno všemi značeními, nicméně otevření z odpališť předpokládám také od 26. 4..

V sobotu 20. 4. 2019 máme již naplánovánu první sportovní akci a to První jarní tří holí texas ccramble, který vzhledem k předpovědi počasí na rozdíl od loňského roku určitě uskutečníme a tímto vás všechny samozřejmě zveme.
Přihlašovat se již můžete samozřejmě na serveru cgf stejně jako i na ostatní turnaje, které tam jsou již umístěny do konce května.

Těším se na shledanou a na novou golfovou sezonu na Janově.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Tréninky TCM - léto 2019
03.04.2019 - 13:50:00 (Martin Šturm)

Vážení mladí hráči, rodiče hráčů TCM KHGCS.

Na prahu sezony 2019 bych rád nastínil, jak bude vypadat tréninkový plán členů TCM ve skupinách a zároveň očekávám potvrzení o účasti v TCM a jeho trénincích.

Tréninky pro jednotlivé skupiny začnou od úterý 23. 4. 2019 a to takto:
1/ Začátečnická skupina
– úterý od 16:00 do 17:30 hodin
2/ Rozvojová skupina
– pondělí od 15.30 do 17.00 hodin
– čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin
3/ Výkonnostní skupina
– pondělí od 17.00 do 19.00 hodin
– pátek od 17.00 do 19.00 hodin

Obsazení skupin zůstává zatím shodné s rokem 2018, v případě nezbytně nutné potřeby budeme řešit s rodiči individuálně.

Od rodičů, případně plnoletých hráčů potřebuji obratem potvrdit následující:
1/ Budu se účastnit letního tréninkového cyklu ANO/NE
2/ Zúčastním se letního golfového kempu na Malevilu ve dnech 4. 8. – 9. 8. 2019 ANO/NE

Poplatek za letní tréninkový cyklus ve výši 4.000,- Kč/2.000,- Kč je třeba uhradit na prvních trénincích.

Platbu za kemp na Malevilu ve výši 7.800,- Kč bude třeba uhradit dle pokynů na základě požadavků Malevilu, který opět pobyt zdražil.

S pozdravem

Ivan Široký - Manager KHGCS

Stáhnout oficiální dokument můžete na webu KHGCS na úvodní stránce v bloku Ke stažení.

Příloha: tcm-2019-leto.docx
Nominace do soutěží družstev mládeže – ČGF 2019
03.04.2019 - 13:48:07 (Martin Šturm)

Vážení hráči, rodiče hráčů TCM.

Chtěl bych vás všechny seznámit s nominací hráčů a hráček do soutěží družstev mládeže ČGF pro rok 2019.

Nominace je vlastně vyčerpávajícím způsobem naplněna všemi hráči, kteří se soutěží mohou účastnit a proto žádám především rodiče, aby zvážili, zdali v uvedených termínech účast dětí budou schopni zajistit a v případě, že účast potvrdí, tak aby ji nerušili na poslední chvíli z triviálních důvodů.

Nominace:

Kvalifikace – MČR 14U – Západ B 23. 7. 2019 Pyšely
1. Filip Goll
2. Ondřej Malík
3. Martin Podaný
4. Jan Krejčí
Náhradníci: J. Krňák, J. Babouček

Kvalifikace – MČR 16U – Západ B 11. 5. 2019 Mladá Boleslav
1. Matěj Šťastný
2. Filip Goll
3. Eliška Martinová
4. Martin Podaný
5. Veronika Bednářová
6. Ondřej Malík
Náhradníci: Jan Krejčí, Jakub Krňák

Kvalifikace – MČR 18D – Západ B 23. 7. 2019 Pyšely
1. Eliška Martinová
2. Veronika Bednářová
3. Karolína Ácsová
4. Esohe Idehen

Kvalifikace – MČR 18CH – Západ B 23. 7. 2019 Pyšely
1. Timon Hozák
2. Jáchym Křeček
3. Matěj Šťastný
4. Antonín Bednář

Žádám všechny rodiče nebo hráče, aby nejpozději do 15. 4. 2019 potvrdili účast dětí v soutěžích.

Zároveň bych chtěl všechny hráče a rodiče upozornit, že jsou již od dubna v běhu všechny žebříčkové regionální tour mládeže a že by členové TCM měli v rámci sezony 2019 odehrát minimálně 5 soutěžních kol v těchto soutěžích, nezávisle na regionu, aby byli po sezoně na republikovém žebříčku.

Naše TCM může při splnění účasti v soutěžích družstev a při min. 10 hráčích na žebříčcích získat nemalé finanční prostředky, které jsou každý rok věnovány na snížení ceny zimní přípravy v indoorech.
Děkuji všem předem za odpověď a zdravím.

Ivan Široký – trenér TCM KHGCS

Stáhnout oficiální dokument můžete na webu KHGCS na úvodní stránce v bloku Ke stažení.

Příloha: nominace-do-soutezi-druzstev-mladeze-2019.docx
3. Jarní brigáda 2019
31.03.2019 - 18:51:56 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

V sobotu proběhla 2. brigáda letošního jara a opět bych chtěl všem 15 účastníkům velice poděkovat za veliký kus práce, který se za pět hodin podařilo udělat.
Pokročila práce na nových opěrných stěnách travnatých odpališť, vyčistily se a přehrabaly všechny bunkery na hřišti, postavil se nový hangár na techniku po zničeném vichřicí, kompletně se uklidila golfová recepce.

Vzhledem k tomu, jak práce pokročily bych tímto chtěl vyhlásit 3. jarní brigádu na sobotu 6. 4. 2019, kde by bylo potřeba minimálně 12 mužů na dodělání opěrných stěn na DR tak, aby mohl být DR připraven k provozu od 19.-20. 4. 2019 s tím, že travnatá odpaliště samozřejmě ještě budou s otevřením muset vyčkat.
Děkuji předem členům klubu za bohatou účast při 3. jarní brigádě (předpokládám, že v těchto týdnech poslední společné).

Ivan Široký
Manager KHGCS
2. jarní brigáda 2019
24.03.2019 - 18:07:40 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Předně bych vás chtěl informovat, že 1. jarní brigáda na hřišti Janov proběhla v sobotu 23. 3. za účasti 22 dospělých a 5 dětí a jejím výsledkem byl odvedený kus práce dle plánu.
Uklizeny všechny ferveje od větví a krtin, DR uklizen od krtin a především škody po kancích, proběhla první část prací na rekonstrukci opěrných stěn na travnatých odpalištích DR.
Všem účastníkům velice děkuji za odvedenou týmovou práci.


Chtěl bych vás tímto pozvat na 2. jarní brigádu, která proběhne hned příští sobotu 30. 3. 2019 od 09:00 hodin a v plánu máme především dodělat rekonstrukci opěrných stěn, úklid recepce před začátkem sezony a úprava bunkerů na hřišti.
Pokud bude účast obdobná 1. brigádě, jsem přesvědčen, že budeme mít hlavní část prací hotovou.
Všechny účastníky opět žádám, aby svou účast potvrdili do pátka 29. 3. 2019 na e-mail ivansiroky@seznam.cz nebo na tlf 724 033 455.
Opět platí, že pokud vlastníte dobrý rýč, krumpáč a lopatu, neuškodí vzít sebou.
Pro děvčata tentokrát půjde spíše o úklidové náčiní - kbelík, hadr a pod..

Předem děkuji všem za účast a těším se na vás.

Ivan Široký
Manager KHGCS
První jarní brigáda 2019
19.03.2019 - 11:10:37 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu.

Dovolte mi, abych vás všechny pozdravil na kraji další golfové sezóny s tím, že zima a poslední větřík Eberhardt na hřišti zanechaly dost významné škody a poté co se zapojila i parta divočáků, tak například DR vypadá jak po válce.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o svolání první brigády v rámci již známého rozhodnutí Valné hromady klubu a to na sobotu 23. 3. 2019 od 09:30 hodin.
Podle počtu účastníků budou provedeny práce:
* Úprava driving range, jeho zarovnání po kaňourech
* První fáze přípravy na výměnu opěrných stěn na travnatých odpalištích na DR
* Případně další, především čistící práce po orkánu

Žádám všechny, kdo vyrazí na první brigádu, aby co nejdříve svou účast potvrzovali na e-mail ivansirok [zavinac] seznam.cz, případně telefonicky na 724 033 455.
Zároveň všechny žádádm, aby na brigádu přišli dobře oblečeni i do deště, nejraději holínky či starou zimní obuv, pracovní rukavice a případně své osvědčené nářadí, s kterým se jim dobře pracuje - hrábě, rýče.
Přijďte prosím dobře najedení ať můžeme 5 hodin souvisle pracovat a udělat kus práce, pivo a vody budou zajištěny.

Moc se těším na setkání po zimě a na kus práce, kterou za sebou hned uvidíme.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Plán akcí pro rok 2019
17.03.2019 - 07:23:01 (Martin Šturm)

Dobrý den.
Na úvodní stranu webovek do bloku Nejbližší akce klubu byl vyvěšen plán akcí pro rok 2019, který zpracoval manažer klubu Ivan Široký.

Přímo stáhnout v PDF si jej můžete zde:
https://www.khgcs.cz/full/storage/kalendar-janov-2019.pdf
1. jarní brigáda 2019
16.03.2019 - 15:10:43 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Dovolte mi, abych vás všechny pozdravil na kraji další golfové sezóny s tím, že zima a poslední větřík Eberhardt na hřišti zanechaly dost významné škody a poté co se zapojila i parta divočáků, tak například DR vypadá jak po válce.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o svolání první brigády v rámci již známého rozhodnutí Valné hromady klubu a to na sobotu 23. 3. 2019 od 09:30 hodin.
Podle počtu účastníků budou provedeny práce:
* Úprava driving range, jeho zarovnání po kaňourech
* První fáze přípravy na výměnu opěrných stěn na travnatých odpalištích na DR
* Případně další, především čistící práce po orkánu

Žádám všechny, kdo vyrazí na první brigádu, aby co nejdříve svou účast potvrzovali na e-mail ivansirok@seznam.cz, případně telefonicky na 724 033 455.
Zároveň všechny žádádm, aby na brigádu přišli dobře oblečeni i do deště, nejraději holínky či starou zimní obuv, pracovní rukavice a případně své osvědčené nářadí, s kterým se jim dobře pracuje - hrábě, rýče.
Přijďte prosím dobře najedení ať můžeme 5 hodin souvisle pracovat a udělat kus práce, pivo a vody budou zajištěny.

Moc se těším na setkání po zimě a na kus práce, kterou za sebou hned uvidíme.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Mistrovství KHGCS na golfovém simulátoru pro rok 2019
18.02.2019 - 08:05:00 (Martin Šturm)

Vážení golfoví přátelé, členové klubu.

Chtěli bychom vás tímto pozvat na hlavní golfovou akci zimní sezony – Mistrovství KHGCS ve hře na golfovém simulátoru.
Již tradičně pořádaná akce, konkrétně její 15. ročník, bude probíhat s následujícími propozicemi:

Termín soutěže: 22. 2. – 16. 3. 2019
Místo soutěže: Indoor golfový simulátor u Vladimíra Šoltyse
Hřiště: Berlin Nick Faldo

Kategorie:

Hlavní kategorie
Muži - na rány brutto - HCP 0-18,5 - odpaliště bílé
Ženy - na rány brutto - HCP 0-18,5 - odpaliště modré
D 13 - na rány netto - HCP 0-54 - odpaliště červená

Vedlejší kategorie
Muži - HCP 18,6-54 - na rány s vyrovnáním - odpaliště žluté
Ženy - HCP 18,6-54 - na rány s vyrovnáním - odpaliště červené

V hlavní kategorii na rány brutto může hrát i hráč s vyšším HCP v případě, že to před hrou oznámí pořadateli, tento hráč nemůže být klasifikován v soutěži vedlejších kategorií.

Přihlášení: telefonicky na čísle 724 133 011 u V. Šoltyse kdykoliv do 15. 3. 2019.

Ceny: poháry pro vítěze hlavních kategorií, věcné ceny pro první tři umístěné v každé kategorii.

Slavnostní vyhlášení: 16. 3. 2018 v 17:00 hodin s možností účastnit se dovednostních soutěží o drobné sázky odpovídající amatérskému statusu.

Startovné: dospělí – 350,- Kč, děti 250,- Kč
V ceně startovného je hra, svačina při hře (párek), oběd při slavnostním vyhlášení.

Ředitel soutěže: Vladimír Šoltys
Hlavní rozhodčí: Ivan Široký
Soutěžní výbor: Václav Šlemr, Vladimír Šoltys, Ivan Široký

Místní pravidla:
Hráč hraje v čisté sportovní obuvi bez spikes.
Nevykázaná rána simulátorem je povinně, ale beztrestně opakována.
Rána, u které se hráči shodnou na tom, že byla vykázána simulátorem rozdílně, než ve skutečnosti proběhla bude povinně, ale beztrestně opakována.

V Děčíně dne 17. 2. 2019
Ivan Široký
STK KHGCS
Seminář/beseda ke změnám Pravidel golfu 2019
18.02.2019 - 08:01:42 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Dovolte mi, abych vás upozornil ještě naposledy na akci k nové edici Pravidel golfu 2019 a to seminář/besedu, jež se uskuteční v sobotu 23. 2. 2019 s lektorem Lubošem Klikarem.
Vzhledem k tomu, že se již přihlásilo 30 účastníků, musím upozornit na omezenou kapacitu sálu a proto se přihlašujte pokud možno do středy 20. 2. 2019, aby bylo možno připravit případné rozšíření kapacity v jiných prostorech.

Malá verze (do bagu) Pravidel golfu 2019 je připravena k prodeji a na semináři budete mít k dispozici v neomezeném množství výtisků.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Seminář/beseda ke změnám Pravidel golfu 2019
13.02.2019 - 06:34:00 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Připomínám, že seminář/beseda ke změnám Pravidel golfu od roku 2019 se uskuteční již v sobotu 23. 2. 2019 od 10:00 hodin na Janově v hotelové společenské místnosti.
Pro všechny zájemce připomínám, že přihlášení je potřeba učinit předem na e-mail ivansiroky@seznam.cz.
Důvodem je potřeba připravit dostatečný počet míst k sezení a občerstvení v době uzavřeného hotelu a restaurace.
Díky za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Seminář/beseda ke změnám Pravidel golfu 2019
02.02.2019 - 16:21:13 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, přátelé KHGCS.

Chtěl bych vám oznámit a zároveň vás všechny pozvat na seminář/besedu ke změnám v Pravidlech golfu platných od roku 2019.
Akce se bude konat na Janově v hotelové společenské místnosti dne 23. 2. 2019 od 10:00 hodin a délka konání se předpokládá cca 4 hodiny.
Lektorem bude člověk z nejpovolanějších Luboš Klikar, který je rozhodčím s licencí International a zároveň sportovním ředitelem STK ČGF.
V rámci semináře/besedy budou k prodeji již nová Pravidla golfu ve zmenšené hráčské edici za 60,- Kč.

Prosím všechny zájemce o tuto akci, aby pokud možno svou účast potvrzovali na e-mail ivansiroky@seznam.cz a bylo možno tak připravit prostředí pro akci s dostatečným počtem míst k sezení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Golfový společenský večer
29.01.2019 - 12:54:07 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Dovolte mi, abych vám podal poslední informace ke Golfovému Společenskému večeru, který se uskuteční v sobotu 2. 2. 2019 od 18:00 hodin v hotelu Faust.

1/ V případě, že má ještě někdo zájem o to, akce se zúčastnit, nechť se obrátí na mobil 724 033 455 Ivan Široký. Kapacita sálu byla rozšířena, nicméně chřipková epidemie začíná kosit zájemce.

2/ Parkování je možné na parkovišti hotelu Faust u rybníka a vchod do sálu bude rovněž ze strany od rybníka vchodem z verandy hotelu Faust.

3/ Občerstvení formou bufetu je připraveno tak, že v 19:00 bude připravena jeho sytější část pro hladové. Následovat budou chuťovky a desertíky. po 23:00 zakončíme guláškem pro výdrž.

Těšíme se na setkání s vámi všemi.

Ivan Široký a plesový výbor
Členské poplatky 2019 OPRAVA
22.01.2019 - 07:20:49 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Opravuji termín úhrady členských poplatků, který byl v předchozí zprávě uveden 31. 12. 2019 na 31. 1. 2019 a všem se omlouvám za překlrp rychlým prstem.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Členské poplaky 2019
22.01.2019 - 06:10:57 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Dovolte mi, abych poděkoval všem členům klubu, kteří již uhradili své členské poplatky na rok 2019 a zároveň připomenul, že datum úhrady poplatků je stanoveno do 31. 12. 2019.
Chtěl bych rovněž požádat členy klubu, kteří z jakýchkoliv důvodů chtějí ukončit členství v KHGCS a nebudou poplatky hradit, aby mi toto písemně sdělili.
Technicky opět proběhne 31. 1. 2019 kontrola stavu úhrad poplatků a členům, kteří nebudou mít poplatky uhrazené bude muset být členství převedeno do statusu BLOCK, což technicky neumožní hráči přihlašování na turnaje a to ani případně za jiný klub, kde by měli druhé členství.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Nejbližší akce klubu
13.01.2019 - 18:34:37 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Upozorňuji vás, že na nejbližší akce klubu již začínají pomalu docházet vstupenky a to konkrétně na MK v bowlingu konané v sobotu 19. 1. v 16:30 hodin máme poslední 4 místa a na Společenský večer klubu v hotelu Faust, který se bude konat v sobotu 2. 2. v 18:00 hodin je již k dispotici posledních 16 vstupenek.
Tak neváhejte a rezervujte u I. Širokého na tlf 724 033 455 nebo e-mailu ivansiroky@seznam.cz.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Společenský večer KHGCS 2019
13.01.2019 - 07:48:57 (Martin Šturm)

Vážení golfisté, golfoví příznivci, přátelé,

golfová sezona je stále ještě daleko, ale sezona plesů, bálů, maškarních je v plném proudu.

Přijďte se společně pobavit na golfovém večeru nesoucím se v duchu let dávno minulých, let prvorepublikových.

Vítaný je tedy dobový dress code.

Hudební produkci bude obstarávat pro svou věc zapálený DJ (Dýdžej Jan), což nám umožní užít si hudbu k poslechu a tanci takřka s neomezenými možnostmi a dle naší libosti.

Proto již nyní můžete zasílat svá hudební přání na adresu golfovyvecer@seznam.cz.

Vedle hudby, tance a příjemné zábavy si budete moci užít i občerstvení ve formě rautu po celou dobu večera.

Vstupenky v hodnotě 400,- Kč jsou v prodeji v Indooru u Ládi Šoltyse/Ivana Širokého.

Těšíme se na Vás 2.2.2019 v 18:00 v Hotelu Faust v Děčíně.

Váš Nový plesový výbor
I+Z+M+Z+I
Mistrovství klubu v bowlingu pro rok 2019
06.01.2019 - 09:36:34 (Martin Šturm)

Vážení přátelé, členové KHGCS.

Dovolte mi, abych vás a případně i vaše rodinné příslušníky či přátele, všechny pozval na sportovně společenskou akci, kterou je předem avizované Mistrovství klubu v bowlingu pro rok 2019.

Datum konání: Sobota 19. ledna 2019

Sraz v herně S-centra Děčín naproti TESCU: nejpozději v 16:30 hodin
Čas startu MK: V 17:00 hodin na 4 objednaných drahách

Všechny zájemce žádám, aby se opravdu dostavili včas, protože dráhy jsou objednané od 17:00 hodin a budeme potřebovat čas na přezutí a rozřazení hráčů na jednotlivé dráhy, přivítání a objednávky konzumace při hře.

Propozice MK:

Kategorie:

1. Muži od 16 let
2. Ženy od 16 let
3. Mladež 10-15 let (předpokládáme hru bez mantinelů, proto raději děti, které již hráli)

Herní plán:

1/ Všichni hráči odehrají celé kvalifikační kolo na čtyřech drahách
2/ 4 nejlepší hráči z každé kategorie odehrají finálové kolo hned po kvalifikačním kole

Vítězství:

A/ Vítězem kategorie je hráč s nejvyšším počtem nahraných bodů v součtu obou kol v kategorii
B/ Absolutní mistr klubu 2019 – hráč s nejvyšší počtem bodů v součtu obou kol průřezem všech kategorií

Startovné: 180,- Kč muži a ženy, 90,- Kč mládež do 15 let

Ceny: věcné, povětšinou pitné


Přihlášení:

Vzhledem k nutnosti rezervace drah na potřebný čas všechny žádám, aby přihlášení provedli na ivansiroky@seznam.cz.Zároveň potřebuji vědět počet míst k rezervaci v restauraci po hře cca od 19:00 hodin, kde můžeme posedět a povečeřet, takže nezapomeňte doplnit v přihlášení.
Těším se na setkání se všemi, kteří se akce zúčastní a na posezení po hře.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Novoroční odpal
31.12.2018 - 17:34:56 (Ivan Široký)

Ahoj všem členům klubu.

Vzhledem k tomu, že se na webu v akcích vyskytly dva časy pro akci NOVOROČNÍ ODPAL konané 1. 1. 2019, upřesňuji, že platí 13:00 hodin před restaurací, která je otevřena s možností oběda či občerstvení.
Těším se zítra na shledanou.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Pravidla golfu 2019 ke stažení + nové akce
18.12.2018 - 11:18:33 (Martin Šturm)

Dobrý den všem.
Na stránky byly vloženy akce na zimní období.

Dále na hlavní straně v bloku Ke stažení můžete stahovat nová Pravidla golfu 2019, která jsou v platnosti od ledna 2019.
Členské poplatky 2019
12.12.2018 - 12:54:35 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Dovolte mi, abych vás upozornil na skutečnost, že již opět přišel čas připravit finančně fungování klubu na rok 2019, s čímž souvisí i úhrada členských poplatků pro rok 2019.
Na klubovém webu je již instalován ceník poplatků 2019, který se nezměnil, nicméně jednohlasným rozhodnutím valné hromady klubu ze dne 27. 10. 2018 bylo stanoveno, že pro nutnou občasnou výpomoc při provozu hřiště i recepce odpracují členové klubu starší 18 let a mladší 66 let každý 5 brigádnických hodin ve prospěch klubu.
V případě, že někdo nechce nebo nemůže z jakýchkoliv důvodů hodiny odpracovat, může toto ustanovení nahradit tím, že uhradí svůj členský poplatek pro rok 2019 navýšený o 500,- Kč.
Děkuji všem předem za včasnou úhrafu členských poplatků 2019 a to nejpozději do 31. 1. 2019, čímž by měl klub zajistit provoz hřiště na úrovni let minulých.
Děkuji všem za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Akce KHGCS v zimním období 2018/2019
08.12.2018 - 14:07:19 (Martin Šturm)

Společenské akce
22.12.2018 Krmení kaprů (14:00 hodin, nábřeží v Děčíně)
1.1.2019 Novoroční opal (13:00 hodin, hřiště v Janově)
2.2.2019 Ples KHGCS (hotel Faust v Děčíně)

Sportovní akce
19.1.2019 MK v bowlingu (místo bude upřesněno)
1.3 – 16.3.2019 MK ve hře na simulátoru (trenažér v Děčíně)
16.3.2019 Vyhlášení MK ve hře na simulátoru
Usnesení Valné hromady 2018
08.12.2018 - 14:03:22 (Martin Šturm)

Dobrý den.

Na hlavní stránce klubových webovek najdete Usnesení a Komentář k Valné hromadě 2018.
Pozvánka na golfový večer
08.12.2018 - 13:45:36 (Martin Šturm)

Krásný den všem. V příloze této novinky (pouze na webu www.khgcs.cz) najdete pozvánku na tradiční golfový večer.

Příloha: pozvanka-golfovy-vecer.pdf
Pozvánka na golfový večer
15.11.2018 - 20:43:50 (Martin Šturm)

Vážení golfisté, golfoví příznivci, přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na každoroční golfový společenský večer, který se bude konat 2.2.2019, tentokrát v nových prostorách – v Hotelu Faust v Děčíně.

Prozatím zasíláme pouze informace o místu a datu konání, abyste si mohli termín zavčasu zarezervovat ve svých diářích.

Další informace budou brzy následovat.

Na společné setkání se těší

Nový plesový výbor
I+Z+M+Z+I
Rozpis odsouhlasených tréninků – zima 2018/19
30.10.2018 - 12:13:55 (Martin Šturm)

Pondělí: 15:20 – 16:00 A. Podaný
16:00 – 17:20 M. Šťastný, A. Bednář

Úterý: 14:20 – 15:00 E. Martinová
15:00 – 16:20 J. Krejčí, O. Malík
16:30 – 17:50 T. Hozák, F. Goll

Čtvrtek: 14:30 – 15:10 J. Křeček
15:10 – 16:30 J. Krňák, J. Babouček
16:30 – 17:10 J. Novotný
17:10 – 17:50 V. Bednářová

Pátek: 15:00 – 16:00 F. Hykš, V. Hykšová
16:00 – 17:20 M. Podaný, P. Retzer
17:30 – 18:50 T. Jirsák, K. Ácsová

Zimní tréninky začínají v pondělí 5. 11. 2018, v týdnu od 12. 11. do 18. 11. budou přerušeny a pak pokračují plynule od 19. 11. dále až do Vánočních svátků a od ledna do přelomu března a dubna dle počasí.
Všechny děti si v prostorech simulátoru Děčín mohou nechávat bagy celou zimní sezónu.
Na simulátoru trénujeme v čisté sportovní obuvi, prosím o dohled rodičů.
Vzhledem k návaznosti tréninků žádám všechny hráče a rodiče o dodržování časů tréninků.
O cenách tréninků za zimní semestr budete informováni po znalosti dotace z ČGF za výsledky TCM v letní sezóně 2018.

Zdravím a těším se od 5. 11. 2018

Ivan Široký
Trenér TCM

Příloha (se stejným textem) je k dispozici pouze na webu KHGCS v novince.

Příloha: zimni-treninky-tcm-khgcs-2018.docx
Fotky z Janovského majoru
29.10.2018 - 08:47:37 (Martin Šturm)

Děkuji Mirkovi Kaufmannovi za doplněn odkazů ke stažení fotek v plné kvalitě.

Jen dodávám, že vzhledem ke kapacitám jsou skutečně fotky na webu KHGCS se sníženou kvalitou a rozlišením.

M. Kaufmann:
Během říjnového turnaje a později se někteří účastníci poptávali, kde stáhnout fotky.
Protože na klubovém webu jsou v nižší komprimované kvalitě, dává autorka orizuru.cz odkazy na fotky v plné kvalitě. Jsou na úložišti jen do 8.11.

3. turnaj, září – http://www.uschovna.cz/zasilka/FU3Z5WW8KX2DWBGT-LWZ
finálový turnaj, říjen - http://www.uschovna.cz/zasilka/FUZ6WZ922WHN284G-Z3A
Janovští golfisté oslavili výročí založení ČSR !!!
27.10.2018 - 20:43:58 (Lukáš Čermák)

Janovští golfisté dnes oslavili výročí 100 let založení Československé republiky. V rámci Valné hromady KHGCS vysadili LÍPU REPUBLIKY.

Lípa byla vysazena za přítomnosti všech účastníků VH KHGCS vlevo od jamky č.9.

Golfisté tak důstojně uctili a oslavili toto významné výročí.
V galerii naleznete fotky dokumentující tuto významnou událost.

Nově zvolený Výbor KHGCS.
Zimní provoz hřiště JANOV
26.10.2018 - 08:42:26 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Chtěl bych vás upozornit, že hřiště JANOV přechází s poslední akcí sezóny 27. 10. 2018 na zimní provoz bez obsluhy.
Hřiště bude hratelné ze zimních odpališť a na zimní grýny, cvičné plochy a DR budou uzavřeny a vyklizeny.

Žádám všechny hráče, kteří mají uhrazenu úschovnu bagů do konce října, aby své bagy a vozíky vyklidili 31. 10. 2018.
V případě, že si chcete své bagy a vozíky nechat uskladněné i v zimním období, je nutno do 31. 10. 2018 uhradit poplatek u provozní vedoucí H. Molkové v restauraci.

Děkuji za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Janvský Cross Country
23.10.2018 - 09:55:06 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Chtěl bych vás všechny a v co největším počtu pozvat na sobotní ukončení turnajové sezóny 2018 a to na tradiční Cross Country.
Zahrajeme si netradičně vytvořené jamky na našem hřišti, kde samozřejmě nebude chybět již retro jamka přes rybníček na grýn 8. jamky a určitě se s formátem hry Texas scramble pobavíte a bez nervů o vlastní výsledek.
Počet jamek bude přizpůsoben počasí a času tak, abychom mohli plynule po obědě přejít od 14:00 hodin ke konání valné hromady klubu, která bude volební, protože uteklo volební období členům výboru jako voda.

Takže se se všemi těším na shledanou v sobotu v 10:00 hodin na Janově.

Ivan Široký
Manager klubu
Brigáda na hřišti
21.10.2018 - 19:24:22 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Chtěl bych poděkovat členům klubu, kteří reagovali na rychlou výzvu výboru KHGCS a o víkendu přišli pomoci s aerifikací a zapískováním všech grýnů a travnatých odpališť.
Práce proběhla neuvěřitelnou rychlostí v dobré atmosféře a v neděli v poledne bylo vše hotovo.
Dík patří členům klubu:
Zděnda Vlk (sobota i neděle), Tonda Bednář, Vašek Klement, Míra Kaufmann, Honza Kršík, Jirka a Honza Hykšovi, Pepa Radimecký, Lukáš Čermák, Venda Šlemr a synové a zaměstnanci Aleš Provazník a Ivan Košler.

Ještě jednou dík všem a těším se na příští podobnou akci na jaře.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Upozornění na omezený provoz hřiště.
15.10.2018 - 08:38:23 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Jak jsem již předběžně upozorňoval, o víkendu 20. - 21. 10. 2018 bude na hřišti významně omezený provoz. Chceme připravit grýny a odpaliště na zimní odpočinek a proběhne špuntová aerifikace a zapískování.
V sobotu 20. 10. bude dokonce uzavřena i restaurace a recepce z důvodu konání svatby v prostorách restaurace.
Dá se předpokládat, že pohyb po hřišti bude významně omezen s ohledem na pracovní skupiny pohybující se po hřišti a jamky budou přesunuty na zimní grýny, některé přípravné práce začnou už v pátek 19. 10. 2018.
Na základě výše uvedených důvodů jsme se již tuto sobotu s některými členy dohadovali o jejich případné účasti na brigádě v sobotu a neděli, aby jsme za víkend práce stihli dokončit.
Proto bych chtěl oslovit i ostatní mužské členy klubu s fyzickou kondicí, aby v případě, že by měli zájem se brigádičky zúčastnit, dali toto na vědomí na e-mail ivansiroky@seznam.cz a to s určením dne, kdy se chtějí zúčastnit.

Brigády proběhnou následovně:
Sobota 20. 10. 2018 - 08:00 - 17:00 hodin
Neděle 21. 10. 2018 - 08:00 - 17:00 hodin

Občerstvení bude zajištěno, v sobotu formou opékání buřtíků a v neděli už v restauraci.

Pracovní skupinky budou rozděleny na sobotu a neděli dle počtů přihlášených, případně i s žádostí o nějaké vlastní nářadí.

Děkuji předem všem, kteří projeví chuť a zájem pomoci.

Ivan Široký
Manager KHGCS
EasyChangeIV.-finále
10.10.2018 - 09:25:46 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Chtěl bych vás všechny pozvat na Finálový turnaj čtyřdílné minisérie konaný v sobotu 13. 10. 2018, který bude vyvrcholením soutěžní sezony 2018 na úpravu HCP. Předpokládám, že vzhledem k počasí a plánům na předzimní přípravu hřiště už pak budeme hrát už pouze Cross Country 27. 10. spojené s Valnou hromadou klubu.
Víkend od 20. do 22. 10. bude dle předpovědi počasí věnován špuntové aerifikaci grýnů, která bude bránit hře na všechny grýny dle aktuální situace na rozpracovaných grýnech, budou nahrazeny provizorně zimními jamkami na fervejích.

Upozorňuji, že sobotní turnaj EasyCahange bude startován společně v případě, že počet přihlášených hráčů bude do 36, v případě, že počet vyroste nad 36 významnějším počtem budeme startovat postupným startem od 10:00 hodin.
Všem doporučuji, aby kontrolu změn na poslední chvíli v menu soutěže prováděli na serveru cgf, protože změny se online nepromítají v umístěných info o soutěži na stránkách klubu.

Děkuji za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Pozvánka na volební Valnou hromadu KHGCS
08.10.2018 - 20:28:41 (Martin Šturm)

Vážené členky, vážení členové klubu,
jménem Výboru KHGCS Vás zvu na řádnou, tentokrát i volební Valnou hromadu klubu, která se uskuteční v sobotu 27. října 2018 od 14 hod v klubovně v Janově (VH bude předcházet - s ohledem na počasí - klubový turnaj na 9 jamek ve formátu Texas Scramble Cross Country).

Program VH:
I. Ohlédnutí za rokem 2018 a výhled na rok 2019
I. 1. Úvod (schválení programu VH a jeho případné doplnění)
I.2. Zpráva o provozu hřiště a hospodaření KHGCS v r. 2018
I.3. Zpráva o činnosti STK a TCM, o reprezentaci KHGCS a výhled na rok 2019
I.4. Vize a návrh rozpočtu KHGCS pro rok 2019
1.5. Diskuse (témata: změny v zajištění provozu hřiště a s tím související mzdové náklady – odměna pro managera a brigádníky; hledání nových zdrojů příjmů – návrh na zavedení brigád členů KHGCS; různé)
1.6. Usnesení

II. Volby do Výboru KHGCS na další období
Volební mandát stávajícího Výboru vypršel, je proto třeba zvolit Výbor na období dalších 5 let. Na člena Výboru, který následně, z členů Výboru zvolí prezidenta, může kandidovat kterýkoli řádný člen/-ka klubu starší 18 let, jenž/jež má zájem podílet se na řízení činnosti klubu. Stručné kandidatury zašlete, prosím, na adresu info@khgcs.cz a/nebo je můžete předložit na místě před zahájením VH.
Program voleb Výboru KHGCS:
II.1. Schválení způsobu volby členů Výboru, volba návrhové a volební komise
II.2. Představení kandidátů
II.3. Volby
II.4. Vyhlášení výsledků voleb a závěrečné usnesení, závěr VH

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Výbor KHGCS Josef Radimecký, prezident klubu
Zrušení turnaje 6. 10. 2018
05.10.2018 - 16:29:16 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Vzhledem k nízkému počtu přihlášených na sobotní JANOVSKÝ TEXAS SCRAMBLE se turnaj ruší.
Děkuji za pochopení a přijďte si zahrát, počasí výborné, hřiště připraveno jako na turnaj.

Ivan Široký
Manager KHGCS
MK ve hře na rány 2018
16.09.2018 - 15:31:56 (Lukáš Čermák)

V sekci FOTOGALERIE se aktuálně můžete podívat, jak probíhalo letošní MK ve hře na rány.

Soutěžní výbor.
MK ve hře na rány 2018 - výsledky.
16.09.2018 - 15:30:19 (Lukáš Čermák)

Ve dnech 15.-16.9 2018 proběhlo MK ve hře na rány pro rok 2018.

Novými mistry klubu ve hře na rány pro rok 2018 jsou Kateřina Čermáková (75+69 ran) a Filip Goll (80+77 ran).

V kategorii seniorů zvítězil Láďa Šoltys, nejlepším hráčem do 14 let je opět Filip Goll.

Všem vítězům gratulujeme.
Soutěžní výbor.
Mistrovství klubu ve hře na rány
10.09.2018 - 20:53:46 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Chtěl bych vás všechny tímto pozvat na druhý hlavní vrchol sportovní klubové sezóny - MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY pro rok 2018.

Nemějte nikdo obavy a přijďte si vyzkoušet hru na rány dva dny po sobě, protože MK se hraje tradičně v součtu za dvě kola.
MK je určeno pro všechny hráče s HCP 53 a nižším.

Při vyhlášení MK na rány proběhne i dodatečné vyhlášení MK na jamky a proto žádám všechny medailisty, aby se minimálně v neděli zúčastnili slavnostního vyhlášení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Golfový zájezd do Beleku 2018
03.08.2018 - 11:36:49 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Vzhledem k tomu, že se mi uvolnila dvě místa na připravený golfový zájezd do Beleku v termínu od 10. do 17. 11. 2018 podávám tuto informaci členům klubu s tím, že pokud by někdo měl vážný zájem, nechť se neváhá se mnou spojit a podám bližší informace.

Ivan Široký
Mobil: 724033455
Zrušení turnaje 28. 7. 2018
26.07.2018 - 21:57:38 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Chtěl bych podat informaci o zrušení plánovaného turnaje v sobotu 28. 7. 2018, které má dva hlavní důvody:

1/ Dnes v 21:00 hodin bylo do turnaje přihlášeno 6 hráčů, avizované minimum přihlášených je 16 a proto je zde takřka jistota, že se zítra do 17:00 hodin již dalších 10 hráčů nepřihlásí.

2/ Hřiště je po více než 100 dnech sucha a tropických veder ve velice špatném stavu.

Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl, že investice do přípravy turnaje by byly zcela zbytečné, solidní seč hřiště by tomuto s jistotou spíše uškodila.
Některé části hřiště proto budou uzavřeny ( odpaliště některých jamek), některé zase omezeny v provozu vzhledem k pravidelnému zavlažování.
Seč fervejí a rafů bude zastavena do prvních dešťů, udržovat budeme pravidelně kropené grýny a jejich nejbližší okolí, odpaliště.
V sobotu budou přisekány grýny na ne méně než 5 mm, ale i tak budou příjemně hratelné takže nemějte obavy.

Z uvedeného vyplývá, že v sobotu i v neděli bude hřiště otevřeno pro volnou hru s občasnými drobnými omezeními.
Všechny hráče žádám, aby především k odpalištím a grýnům se chovali velmi šetrně a způsobené škody po sobě okamžitě odstraňovali. Trávníky mají v tuto dobu minimální sílů regenerovat a prorůstat.
Vlhkých míst na hřišti zároveň každým dnem více využívají jezevci a krtci, takže kromě vysychání se potýkáme i s těmito škodami.
Upozorňuji všechny hráče, že v oblasti mezi grýny jamek č. 2 a 3 je umístěna past na jezevce (sklopec), který zvířetí neuškodí a v případě odchytu bude pouze přemístěn bez újmy na zdraví. Žádám všechny, aby s pastí nemanipulovali a pokud možno se k ní ani nepřibližovali.

Pevně věřím, že snad již co nevidět počasí začne více přát golfovým trávníkům, takže pevné nervy a hezkou hru i na méně kvalitním hřišti.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Parkování u Selského dvora
20.07.2018 - 20:58:21 (Ivan Široký)

Važení členové klubu.

Chtěl bych vás všechny požádat, zvláště pak pro sobotní turnaje, aby jste pro parkování v Janově využívali v první řadě parkoviště u Selského dvora. Předejdeme tak zbytečným střetům a zvláště pak o prázdninách, kdy je plný hotel Devítka, je poblíž klubovny opravdu parkovacích míst nedostatek.
Věřme, že ve spojení s parkovištěm, které obec Janov staví pro návštěvníky Janova se v budoucnu situace s parkováním pro všechny výrazně zlepší.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Pozvánka na II. Nearest
09.07.2018 - 07:27:00 (Martin Šturm)

Vážení přátelé,

srdečně Vás zveme 14. července do Janova na II. ročník turnaje
„Nearest to Janov“.

Turnaj je nabitý vloženými soutěžemi a cenami i k nakousnutí.

Na společné sportovní zážitky se těší

Blanka a Danda Nalosovi
II. Easy Change major 2018
18.06.2018 - 21:36:35 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci golfového hřiště Janov.

Chtěl bych vás všechny informovat o malé změně pro sobotní turnaj II. Easy Change major 2018, který se hraje kromě dílčích věcných cen i o fee na rok 2019.
Do turnaje partner zařadil zajímavou novinku a zároveň další vloženou soutěž. Turnaje se zúčastní člen české PGA Petr Skopový, zakladatel akademi Skopový v Hodkovičkách, který bude v rámci první devítky na jamce č. 6 hrát proti všem flajtům s tím, že hráč, který ho dokáže porazit na místě obdrží cenu. Zároveň pak bude Petr Skopový od 13:00 do 15:00 hodin k dispozici na DR pro kohokoliv, kdo bude mít zájem, včetně hráčů, kteří se turnaje nezúčastní. Pokud budete mít zájem o radu, týkající se jekéhokoliv golfového úderu neváhejte přijít.
V případě, že počet přihlášených hráčů bude menší než 45 je dohodnuto s partnerem turnaje, že start bude společný od 10:00 hodin s prezentací hráčů do 09:30 hodin.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Noví mistři KHGCS ve hře na jamky pro rok 2018.
11.06.2018 - 10:00:38 (Lukáš Čermák)

Novými mistry KHGCS ve hře na jamky pro rok 2018 jsou Hana Hykšová a Miroslav Krejčí.

Hana Hykšová ve finále porazila Věru Sejkorovou 2/1. Třetí místo obsadila Karolína Acsová, která v porazila Marii Bučkovou 1/0.

V mužském finále Miroslav Krejčí porazil Ivana Širokého 6/5. V boji o třetí místo uspěl Saša Lollok před Martinem Žáčkem výsledkem 1/0.

V turnaji poražených účastníků si vedl nejlépe Petr Záleský, který tak obsadil konečné 5.místo

Novým mistrům KHGCS srdečně gratulujeme.

Soutěžní výbor.
MK ve hře na jamky 2018 – aktuální informace!
08.06.2018 - 12:14:41 (Lukáš Čermák)

V sobotu 9.6.2018 začíná dvoudenní MK ve hře na jamky pro rok 2018. První kolo play off startuje v 08:30 hodin společným startem, další kolo pak dle připravenosti všech hráčů.

Prezentace hráčů je nejpozději do 08:00 hodin.

Dvojice hráčů a hráček jsou pro první zápasy následující:

ŽENY:
1. Hykšová vs. Ácsová
2. Bučková vs. Sejkorová

MUŽI:
1. Široký – volný los
2. Hozák vs. Hykš
3. Bejdl vs. Balvín
4. Žáček vs. Krňák
5. Bergmann vs. Čermák
6. Lollok vs. Záleský
7. Sejkora vs. Vepryk
8. Krejčí vs. Frontz

Soutěžní výbor.
Mistrovtví klubu ve hře na jamky 2018
02.06.2018 - 06:54:35 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, hráči.

Na dny 9. - 10. 6. 2018 je naplánován první vrchol klubové soutěžní sezóny - MK ve hře na jamky pro rok 2018.
V minulých letech byl tento formát mistrovství velmi oblíben a nebyl problém naplnit pavouky 16 muži a 8 ženami, soutěž byl vždy napínavá a plná překvapení na úkor favoritů, přesně tak , jak to v jamkové hře velmi často bývá.
K dnešnímu dni jsou v seznamu přihlášených pro MK na jamky 2018 3 muži a žádná žena, což je oproti minulosti nevídaný nezájem o tuto soutěž.
MK je připravováno jako dvoudenní s tím, že organizačně znamená práci organizační pro dva pracovníky a sobotní i nedělní ranní přípravu hřiště tak, aby bylo připraveno na úrovni MK odpovídající. Z toho vyplývá, že příprava MK je spojena i s netriviálními náklady a požadavky na čas.

Z výše uvedených důvodů výbor KHGCS rozhodl, že v případě, že do čtvrtka 7. 6. 2018 nebude do soutěže přihlášeno alespoň 8 mužů a 4 ženy bude MK ve hře na jamky pro rok 2018 zrušeno, protože jeho pořádání nebude smysluplné vzhledem k objemu členské základny klubu.

Děkujeme za pochopení, především od hráčů se zájmem se soutěže zúčastnit.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Omezení na tréninkových plochách
25.05.2018 - 15:48:15 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, návštěvníci golfového hřiště Janov.

Chtěl bych vás upozornit na omezení na tréninkových plochách v Janově, konkrétně pitching grýnu.
Obec započala s výstavbou veřejných parkovacích ploch a tato se dotkla bezprostředně našeho pitchingu, takže doporučuji všem zde trénink pouze čipů vzhledem k bezpečnosti a vaší odpovědnosti za škody na zdraví a majetku.
Buďte opatrní, ať nedochází ke zbytečným excesům, do budoucna budete jistě občas i vy využívat nové parkovací plochy.

Děkuji za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Easy Change 2018 I. major
24.05.2018 - 11:11:24 (Ivan Široký)

Zdravím všechny členy klubu i příznivce golfu na Janově.

Chtěl bych všechny zájemce pozvat na sobotní turnaj Easy Change 2018 I. major, který má společný start v 10:00 hodin a prezentaci účastníků do 09:30 hodin.
První ze série 4 turnajů o hlavní cenu - FEE NA ROK 2019 je ještě neobsazen, tak neváhejte a využijte příležitosti si zahrát na krásně připraveném hřišti agrýnech s rychlostí 9 stop.
Počasí samozřejmě zajištěno skvělé a golfové.

Zároveň všechny zveme i na IV. ročník Memoriálu Járy Trpišovského - Trpitýčko 2018 v sobotu 2. 6. 2018.
Turnaj bude zároveň prvním společenským v roce 2018, to znamená s živou hudbou po hře a s veselicí až do rána.- neváhejte a přihlašte se včas.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Nominace do soutěží družstev mládeže – ČGF 2018
04.05.2018 - 07:18:32 (Martin Šturm)

Vážení hráči, rodiče hráčů TCM.

Chtěl bych vás všechny seznámit s nominací hráčů a hráček do soutěží družstev mládeže pro rok 2018.

Vzhledem k tomu, že po generační výměně členů našeho TCM máme opravdu málo hráčů a hráček s HCP 36 a menším, kteří se soutěží ČGF mohou zúčastnit, bylo by velice nepříjemné, pokud by nominovaní hráči a hráčky účast odmítli z triviálních důvodů.

Chtěl bych vás všechny tedy požádat, abyste zvážili priority a udělali pro účast v soutěžích družstev co můžete.

Nominace:

Kvalifikace – MČR 14U – Západ B 24. 7. 2018 Mstětice
1. Filip Goll
2. Ondřej Malík
3. Martin Podaný
4. Jan Krejčí

Kvalifikace – MČR 16U – Západ B 26. 5. 2018 Terasy Ústí nad Labem

1. Matěj Šťastný
2. Filip Goll
3. Eliška Martinová
4. Martin Podaný
5. Veronika Bednářová
6. Karolína Ácsová

Kvalifikace – MČR 18D – Západ B 24. 7. 2018 Barbora

1. Eliška Martinová
2. Veronika Bednářová
3. Karolína Ácsová
4. Esohe Idehen

Kvalifikace – MČR 18CH – Západ B 24. 7. 2018 Barbora

1. Timon Hozák
2. Jáchym Křeček
3. Matěj Šťastný
4. Antonín Bednář

Žádám všechny rodiče, aby nejpozději do 9. 5. 2018 potvrdili účast dětí v soutěžích.

Zároveň bych chtěl všechny hráče a rodiče upozornit, že jsou již od dubna v běhu všechny žebříčkové regionální tour mládeže a že by členové TCM měli v rámci sezony 2018 odehrát minimálně 5 soutěžních kol v těchto soutěžích, nezávisle na regionu, aby byli po sezoně na republikovém žebříčku.

Naše TCM může při splnění účasti v soutěžích družstev a při min. 10 hráčích na žebříčcích získat nemalé finanční prostředky, které jsou každý rok věnovány na snížení ceny zimní přípravy v indoorech.

Děkuji všem předem za odpověď a zdravím.

Ivan Široký – trenér TCM KHGCS
Děčín vs. Zbytek světa
02.05.2018 - 21:25:07 (Ivan Široký)

Zdravím všechny účastníky sobotního Prezident cupu.

Chtěl bych vás upozornit, že dopoledne bude dvě hodiny uzavřena silnice z Hřenska do Janova z důvodu konání akce Janovský Trhák.
Doporučuji zvolit cestu přes Arnoltice nebo Růžovou.
Zároveň bych chtěl všechny požádat o to, aby si vzali modré a bílé tričko pro rozlišení družstev, obě barvy proto, že někteří, domnívající se, že budou v družstvu Děčína, nakonec skončí v družstvu Zbytku světa.

Děkuji všem předem a těším se na vás v sobotu.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Akce
28.04.2018 - 10:02:00 (Martin Šturm)

Ahoj všem příznivcům KHGCS.

Do kalendáře akcí byly doplněny turnaje, které jsou již na serveru ČGF.
https://www.khgcs.cz/full/index.php?site=kalendar

Martin.
Otevření hřiště v plném rozsahu od 21. 4. 2018
21.04.2018 - 16:02:05 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, přátelé hřiště Janov.

S platností od 21. 4. 2018 jsou hřiště Janov a všechny tréninkové plochy otevřeny v plném rozsahu včetně grýnů a odpališť.
Přijďte zkusit.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Otevření driving range.
13.04.2018 - 08:20:23 (Ivan Široký)

Oznamuji, že driving range se otevírá v pátek 13. 4. 2018 od 13:00 hodin, prozatím pouze z umělých podložek a krytých odpališť.
Cvičné jamky putting a chipping zatím uzavřeny, vydržte.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Akce a novinky
11.04.2018 - 08:31:34 (Martin Šturm)

Ahoj všem.

Celý web byl přesunut na protokol https, což znamená vyšší bezpečnost pro provoz stránek i údaje, které stránky používají :)

A byly vypsány první 4 akce této sezony, které najdete v kalendáři akcí na našich stránkách :)

M.
Informace pro TCM
08.04.2018 - 10:42:31 (Martin Šturm)

Vážení mladí hráči, rodiče hráčů TCM KHGCS.

Na prahu sezony 2018 bych rád nastínil, jak bude vypadat tréninkový plán členů TCM ve skupinách a zároveň očekávám potvrzení o účasti v TCM a jeho trénincích.

Tréninky pro jednotlivé skupiny začnou od pondělí 23. 4. 2018 a to takto:
1/ Začátečnická skupina
- úterý od 16:00 do 17:30 hodin
2/ Rozvojová skupina
- pondělí od 15.30 do 17.00 hodin
- čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin
3/ Výkonnostní skupina
- pondělí od 17.00 do 19.00 hodin
- pátek od 17.00 do 19.00 hodin

Obsazení skupin zůstává zatím shodné s rokem 2017, v případě nezbytně nutné potřeby budeme řešit s rodiči individuálně.

Od rodičů, případně plnoletých hráčů potřebuji obratem potvrdit následující:

1/ Budu se účastnit letního tréninkového cyklu ANO/NE
2/ Zúčastním se letního golfového kempu na Malevilu ve dnech 29. 7. – 3. 8. 2018 ANO/NE

Poplatek za letní tréninkový cyklus ve výši 4.000,- Kč je třeba uhradit na prvních trénincích.

Platbu za kemp na Malevilu ve výši 6.500,- Kč bude třeba uhradit dle pokynů na základě požadavků Malevilu.

S pozdravem

Ivan Široký
Manager KHGCS
Informace o provozu
08.04.2018 - 10:40:09 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu, přátelé hřiště Janov.

V první řadě bych chtěl všechny na prahu sezony 2018 pozdravit a těším se na pravidelné setkávání s vámi na Janově.

Chtěl bych vám podat pár informací o tom, co se na Janově děje a jak bude probíhat příprava na plný provoz všech částí hřiště včetně tréninkových ploch.

V první řadě bychom rádi zprovoznili co nejdříve driving range, nicméně to souvisí s dokončením napojení elektřiny a vody do domečku s vydavačem míčů, který musel být komplet přestěhován na nové místo.

Předpoklad je, že DR bude otevřen (z umělých odpališť) 14. 4. 2018.

Cvičné plochy pro krátkou hru budou v případě slušného počasí otevřeny 19. 4. 2018.

Hřiště, které je trvale otevřeno se zimními odpališti a grýny se připravuje v tuto chvíli tak, aby celé komplet bylo hratelné od 21. 4. 2018.

Chtěl bych všechny hráče požádat o trpělivost, protože hřiště rozmrzlo teprve o Velikonocích a pohybovat se na něm s těžkou technikou jde teprve pár dní.

Restaurace je již otevřena denně a v závislosti na naplněnosti hotelu Devítka zpravidla od 08:00 do 20:00 hodin.

Upozorňuji rovněž, že došlo k přestěhování golfové recepce do zrekonstruované části verandy (průchod restaurací), vyplývá z toho i to, že bychom měli všichni pomoci personálu v tom, abychom se uvnitř pohybovali pokud možno v čisté obuvi.

Už dopředu bych chtěl všechny pozvat na zahajovací turnaj v sobotu 21. 4. 2018 což bude zahřívací Tři hole, kde si dle počasí dáme 18 jamek na rány s vyrovnáním za použití pouze tří holí dle vlastního výběru.

V případě, že by jste měli jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte mě kdykoliv kontaktovat.

Chtěl bych ještě závěrem požádat ty členy klubu, kteří z různých důvodů ještě nezaplatili členské poplatky 2018, aby se pokusili tak učinit co nejdříve, aby bylo možno pokračovat ve vyrovnaném hospodaření klubu s plnou a kvalitní péčí o hřiště.

S pozdravem

Ivan Široký
Manager KHGCS
Allianz Open Janov 2017 - Fotky
06.04.2018 - 18:08:44 (Martin Šturm)

Ahoj všem příznivcům golfu a Allianz open Janov zvláště.

Velmi se omlouvám, úplně mi vypadlo, že jsem nezpracoval fotky z tohoto krásného turnaje. Na upozornění Honzy Kršíka (Tobě se omlouvám zvlášť) jsem je konečně doplnil a je jich faaaaakt hodně ;)

Prohlédnout si je můžete přímo z tohoto odkazu:
http://khgcs.cz/full/index.php?site=galerie&album=55&podalbum=64

Nebo v naší Fotogalerii.
Novinky
24.03.2018 - 12:21:41 (Martin Šturm)

Dobrý den všem příznivcům golfu v Janově.

V první řadě byl aktualizován plán akcí pro rok 2018, který najdete na úvodní stránce www stránek v bloku Nejbližší akce klubu a také je možné jej stáhnout rovnou zde: http://www.khgcs.cz/full/storage/kalendar-janov-2018.pdf

Pak byla přidána loga dalších partnerů na hlavní stranu.

Do menu Hřiště přibyla položka Ubytování, kde najdete odkaz na možnost rezervace ubytování v hotelu Devítka.

S dalšími novinkami se s blížící sezónou opět vrátíme později :)
Konference ČSGA 2018
19.02.2018 - 19:49:36 (Martin Šturm)

Zde našim seniorům přinášíme informace od ČGF:

Vážení golfoví senioři,

v příloze zasíláme pozvánku na konferenci České seniorské golfové asociace, která se bude konat dne 16.3.2018 v Erpetu.
Konference se zúčastní delegáti klubů, jejichž členové byli k 31.12.2017 členy ČSGA, a předloží při prezentaci mandát delegáta nebo plnou moc podle vzoru v příloze.
Seznam klubů a počty hlasů, kterými budou delegáti disponovat, jsou v příloze a na www.csga/dokumenty/.
Letošní konference bude volební. Stávající členové výboru a kontrolní komise budou kandidovat i pro příští funkční období, kromě Ing. Jiřího Svobody.
Výbor ČSGA navrhuje za kandidáta výboru Ing. Vladimíra Novotného (Golf Club Brno).
V souladu s volebním řádem mohou kluby, jejichž členové byli k 31.12.2017 členy ČSGA, nejpozději do 6.3.2018 zaslat e-mailem na adresu office@csga.cz své návrhy na kandidáty do výboru a kontrolní komise ČSGA.

Seniory, kteří členy ČSGA nejsou, bychom rádi pozvali mezi nás.
Členové ČSGA se mohou ucházet na kvalifikačních turnajích o možnost reprezentace na mezinárodních akcích, jako jsou:
- Mistrovství a Pohár družstev pořádané Evropskou seniorskou golfovou asociací (ESGA) pro kategorie seniorů 55+, 70+ a 75+
- soutěže družstev pořádané Evropskou golfovou asociací seniorek (ESLGA) - Marisa Sgaravatti Trophy pro seniorky 50+ a Mistrovství master seniorek 65+
- Monarchy Trophy - utkání družstev seniorů Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska
- dvoustranných utkání se seniory Německa, Slovenska a Rakouska.
ČSGA dále pořádá:
- Mistrovství a Pohár klubových družstev ve hře na jamky
- Mistrovství klubových družstev ve hře na rány
- Národní mistrovství ČSGA jednotlivců na rány
- Národní senior Tour, zahrnující 14 turnajů po celé ČR, jeden na Slovensku a Grand finále na Karlštejně, na turnajích je pro členy ČSGA výrazně snížené green fee.
Dále je pořádáno 8 Regionálních senior tour (rovněž s výrazně sníženým green fee), které vyvrcholí v závěru sezóny Pohárem regionů na Dýšině.

Podrobné informace o naší činnosti jsou na stránkách ČSGA www.csga.cz, najdete tam i informace o národních seniorských mistrovstvích v zahraničí, kam se můžete jako jednotlivci přihlásit.


Srdečně vás zdraví

Ing. Oldřich Uher
prezident České seniorské golfové asociace

Přílohy:
http://www.khgcs.cz/full/storage/pozvanka2018.pdf
http://www.khgcs.cz/full/storage/mandat-delegata2018.pdf
http://www.khgcs.cz/full/storage/plna-moc2018.pdf
http://www.khgcs.cz/full/storage/pocty-hlasu2018.pdf
Mistrovství KHGCS na golfovém simulátoru pro rok 2018
30.01.2018 - 08:35:10 (Martin Šturm)

Vážení golfoví přátelé, členové klubu.

Chtěli bychom vás tímto pozvat na hlavní golfovou akci zimní sezony – Mistrovství KHGCS ve hře na golfovém simulátoru.

Již tradičně pořádaná akce bude probíhat s následujícími propozicemi:

Termín soutěže: 19. 2. – 3. 3. 2018
Místo soutěže: Indoor golfový simulátor u Vladimíra Šoltyse
Hřiště: Gray Bear Tále

Kategorie:
Hlavní kategorie
- Muži na rány brutto odpaliště bílé
- Ženy na rány brutto odpaliště modré

Vedlejší kategorie
- Muži hcp 20-54 na rány s vyrovnáním odpaliště žluté
- Ženy hcp 20-54 na rány s vyrovnáním odpaliště červené
- Děti do 13 let na rány s vyrovnáním odpaliště červené

V hlavní kategorii na rány brutto může hrát i hráč s vyšším hcp v případě, že to před hrou oznámí pořadateli, tento hráč nemůže být klasifikován v soutěži vedlejších kategorií.

Přihlášení: telefonicky na čísle 724 133 011 u V. Šoltyse kdykoliv do 2. 3. 2018

Ceny: poháry pro vítěze hlavních kategorií, věcné ceny pro první tři umístěné v každé kategorii

Slavnostní vyhlášení: 3. 3. 2018 v 16:00 hodin s možností účastnit se dovednostních soutěží o drobné sázky odpovídající amatérskému statusu

Startovné: dospělí – 350,- Kč, děti 250,- Kč
V ceně startovného je hra, svačina při hře (párek), oběd při slavnostním vyhlášení.

Ředitel soutěže: Vladimír Šoltys
Hlavní rozhodčí: Ivan Široký

Soutěžní výbor: Václav Šlemr, Vladimír Šoltys, Ivan Široký

Místní pravidla:
Hráč hraje v čisté sportovní obuvi bez spikes.
Neukázaná rána simulátorem je povinně, ale beztrestně opakována.
Rána, u které se hráči shodnou na tom, že byla vykázána simulátorem rozdílně, než ve skutečnosti proběhla bude povinně, ale beztrestně opakována.

V Děčíně dne 29. 1. 2018
Ivan Široký
STK KHGCS
Členské poplatky 2018
24.01.2018 - 15:54:53 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Chtěl bych vás informovat o tom, že se blíží konec měsíce ledna a právě datum 31. 1. 2018 je datem do kdy dle Stanov KHGCS by měli být uhrazeny členské poplatky pro rok 2018.
Zároveň bych tímto chtěl poděkovat i 107 členům, kteří již poplatky uhradili.
Náš klub čeká druhý rok provozování golfového hřiště a čekají nás neprodlenně různé, především investiční náklady (např. fervejová sekačka), což vzhledem k blížícímu se jaru bude hlavním předpokladem pro kvalitní údržbu hřiště a jeho konzistentní stav.
Děkuji předem všem, kteří poplatky včas uhradí a umožní bezproblémové fungování golfu na Janově.

Ivan Široký
Manager KHGCS
GOLFOVÝ PLES 27. 1. 2018
24.01.2018 - 15:05:21 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, členové klubu.

Vzhledem k tomu, že sobotní naše golfové společensko taneční setkání se již velmi přiblížilo, chtěl bych doposud váhající upozornit, že mám posledních 10 lístků a proto neváhejte a volejte, rezervujte.
Požádat bych chtěl i ty, kteří si vstupenky pouze objednali, ale nevyzvedli, aby potvrdili svůj zájem a počet, vstupenky vyzvedli nebo se dohodli na předání při příchodu na ples.
Objednáváme velmi příjemné celovečerní pohoštění a je potřeba se dostat k počtu účastníků.

Děkuji všem za pochopení a těším se v sobotu nashledanou.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Fotogalerie
15.01.2018 - 13:57:10 (Martin Šturm)

Ahoj všem a také do nového roku jen to nejlepší ;)

Do fotogalerie byly přidány fotky z Krmení kaprů 23.12.2017 a Novoročního odpalu 1.1.2018.

Děkuji Ivanovi Širokému za materiál ;)
GOLFOVÝ PLES 27. 1. 2018
07.01.2018 - 19:57:19 (Ivan Široký)

Vážení přátelé golfu na Janově, členové klubu.

Chtěl bych Vás všechny upozornit, že golfový ples našeho klubu se blíží a 27. 1. 2018 začne již v 18:00 hodin s tím, že hudby spustí v 19:00 hodin.
Vstupenky jsou již nyní k disozici v indoor centru u Ládi Šoltyse na Starém Městě v prostorech fotbalového stadionu.
Případné objednávky můžete udělat na telefonním čísle 724 033 455 u I. Širokého včetnějejich vyzvednutí po dohodě.
Pokud máte jakékoliv vhodné ceny do tomboly, žádáme Vás rovněž o případné doručení na stejné místo.

Neváhejte a objednejte vstupenky včas, bylo jich vydáno omezené množství a neváhejte pozvat i své známé a kamarády.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Slovo manažera klubu - PF 2018
22.12.2017 - 12:53:42 (Martin Šturm)

Vážení přátelé, partneři, zaměstnanci a členové Klubu hráčů golfu České Švýcarsko.

Vzhledem k blížícímu se konci roku bych chtěl všem, kteří se podíleli na zdárném fungování celého golfu na Janově jménem výboru klubu poděkovat a zároveň sdělit, že první rok fungování klubu jako provozovatele golfového hřiště Janov jsme díky Vám všem zvládli s vyrovnaným hospospodařením a se zvýšeným zájmem o golfovou hru na Janově.
Zvláštní poděkování za podporu golfu na Janově bych rád věnoval všem partnerům klubu v roce 2017:

Hlavní partneři klubu:

* SYNTAXIS NORD s.r.o.
* Slemr Spedition s.r.o.
* Mibcon a.s.
* STOREX FST spol. s.r.o.
* EasyCahange s.r.o.
* Aurelia s.r.o.

Partneři klubu:

* ALLIANZ a.s. - Jan a Jitka Kršíkovi
* WHITE LIGHT I.
* Czech Aerosol, a.s.
* CHart Ferox, a.s.
* PHOENIX INVESTOR
* HOTEL DEVÍTKA JANOV
* Blanka a Daniel Nalosovi
* Petr Rulc - RULCOTHERAPY

Se všemi partnery klubu v roce 2017 mi bylo ctí spolupracovat a pevně věřím, že se nám podaří spolupráci udržet i pro další období, zároveň pak věřím, že se nám podaří získat i nové partnery, kterým budeme mít co nabídnout.

Chtěl bych zároveň všem osobně slíbit, že i přes určité netriviální problémy, které budeme nuceni průběžně řešit se především naše snaha o to, aby kvalita golfového hřiště Janov byla konzistentní po celou letní sezonu a minimálně na úrovni roku 2017, rozhodně nezmění.

Závěrem bych samozřejmě chtěl poděkovat i zaměstnancům klubu, kteří myslím dokázali, že i v malém týmu se dá trvale odvádět kvalitní práce a přinést tak golfistům radost z golfové hry na pěkném golfovém hřišti.

Vážení, přeji Vám všem krásné prožití Vánočních svátků a vše dobré do roku 2018 a těším se opět na osobní setkávání se všemi na Janově v jeho 18. golfové sezoně.

S pozdravem

Ivan Široký
Manager KHGCS
Krásné vánoce
20.12.2017 - 22:38:01 (Josef Radimecký)

Vážení golfoví přátelé,
jménem výboru klubu Vám přeji krásné vánoční svátky a dobrý nejen golfový rok 2018.
Ještě předtím Vás ale chci pozvat na nejbližší dvě klubové akce. V sobotu 23. 12. 2017 od 14 hod na tradiční krmení kaprů a v pondělí 1. 1. 2018 od 13 hod na novoroční odpal – protože jak na Nový rok, tak po celý rok… Těšíme se na viděnou.
Jak víte, máme za sebou jako klub nelehký první rok provozování hřiště. Za to, že se nám ho podařilo úspěšně zvládnout patří největší dík Ivanu Širokému, Jiřímu Melzerovi, členům výboru, ale i Vám, členkám a členům, kteří svůj klub podporují:-)
Děkujeme a doufáme, že rok 2018 bude pro náš klub a hřiště alespoň stejně tak dobrý, jako byl rok 2017. A nezapomeňte, prosím, že už je čas uhradit členské poplatky.

Josef Radimecký
prezident klubu
Nový termín plesu
19.12.2017 - 19:25:28 (Martin Šturm)

Krásný večer všem.

Výbor klubu musel z technických důvodů změnit datum konání Společenského večera aneb Golfového plesu na sobotu 27.1.2018.

Vše ostatní zůstává nezměněno.

Poznamenejte si, prosím, nové datum této akce.

Děkujeme za pochopení.
Členské a hrací poplatky pro rok 2018
12.12.2017 - 12:51:05 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Chtěl bych vás všechny tímto upozotnit, že termín úhrady členských a hracích poplatků pro rok 2018 je do 31. 1. 2018 a to v návaznosti na Stanovy KHGCS čl. 4.2.4.
Ceník poplatků 2018 je již umístěn sekci KLUB - ceník.
Pevně věřím, že vzhledem k tomu, jak většina členů klubu přistoupila k úhradě poplatků v loňském roce, za což jim tímto velmi děkuji, můžeme se spolehnout i pro rok 2018 na stejný přístup.
Včasné úhrady poplatků umožnili klubu od začátku sezony vyrovnané a bezproblémové hospodaření, zároveň pak byly skvělým předpokladem pro přípravu techniky, hřiště a tréninkových ploch na letní sezonu.

Rád bych využil této příležitosti i k tomu, abych vám všem popřál krásné a klidné prožití Vánočník svátků a vše nejlepší do roku 2018.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Novinky
09.12.2017 - 15:44:22 (Martin Šturm)

Ahoj všem příznivcům golfu v Janově.

Na našich webových stránkách byly aktualizovány některé informace.

1. Upraven ceník členství na rok 2018 - http://www.khgcs.cz/full/index.php?site=klub_cenik ( Zde v XLSX - http://www.khgcs.cz/full/storage/platby_2018.xlsx )

2. Upraven ceník služeb pro rok 2018 - http://www.khgcs.cz/full/index.php?site=hriste&hr=cenik

3. Vypsány plánované akce na zimní období - http://www.khgcs.cz/full/index.php?site=kalendar

Za informace děkuji Ivanu Širokému ;)
Valná hromada
27.10.2017 - 14:14:02 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu.

Přiloženě vám předkládám (příloha k dispozici pouze na webu KHGCS) před sobotní Valnou hromadou KHGCS pokud možno zjednodušenou výsledovku hospodaření KHGCS za rok 2017 včetně předpokladu do konce roku a výhled na rok 2018. Ačkoliv se může toto v některých položkách ještě odchýlit, nepředpokládám změny excesní, spíše triviální.
V tisku bude tento, doufám přehledný materiál i pro ekonomy amatéry připraven i na VH, zároveň pak budou připraveny i podrobné účetní výkazy za 1 - 9/2017 pro případ, že by se chtěl podívat někdo sofistikovanější.
Děkuji všem předem za hojnou účast na VH, bude o čem rokovat a pokud budou ze strany klubové základny podnětné návrhy pro další fungování klubu a hřiště v příštích obdobích, tak bude výbor klubu určitě nakloněn široké diskusi.

S pozdravem

Ivan Široký
Manager KHGCS

Příloha: vh2017-vysledovka.xlsx
Zazimování hřiště Janov.
26.10.2017 - 14:37:12 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci golfového hřiště Janov.

Vzhledem k blížícímu se konci letní golfové sezony 2017 bych vás chtěl seznámit s tím, jak bude hřiště fungovat v zimním období:

V pátek 27. 10 . 2017 bude v 15:00 hodin uzavřen DR a cvičné grýny a to i vzhledem k sobotnímu turnaji. Cvičné plochy již nebudou otevřeny, zazimují se.

V pondělí 30.10.2017 bude celé hřiště upraveno k zimnímu provozu a to tak, že budou připraveny zimní odpaliště, zimní jamky na fervejích a z hřiště odstraněno veškeré značení.
Hřiště bude možno využívat po celou zimní sezonu s přísným zákazem hry do grýnů a hry z grýnů.
Pevně věřím, že všichni pochopíte, nutnost tohoto opatření, které se nám i v minulé sezoně velmi osvědčilo.

Pro návštěvníky nečleny KHGCS je po celou zimní sezonu připraveno jednotné Fee ve výši 100,- Kč (4 Eura) bez ohledu na čas strávený na hřišti.

Ivan Široký- manger KHGCS
Cross country a zazimování hřiště
26.10.2017 - 14:27:20 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci golfového hřiště Janov.

Chtěl bych vás všechny pozvat na závěrečný golfový turnaj na Janově v roce 2017 a to klasické Cross Country.
Dle celkové kategorie přihlášených půjdeme hrát systémem texas scramble, budeme hrát 8 jamek. které vytvoří směs 5 technických kratších jamek a dvě mamutí jamky pro delší procházku (740 a 580m).
Turnaj je vhodný pro hráče všech kategorií i věkových skupin včetně začátečníků a dětí, po turnaji nás čeká pečená kachnička s knedlíkem a zelí, od 14:00 hodin pak Valná hromada klubu.
Očekáváme co největší účast bez ohledu na počasí a těšíme se na vás na všechny.

Ivan Široký - manager KHGCS

Pozvánka a program Valné hromady KHGCS
16.10.2017 - 22:40:05 (Josef Radimecký)

Vážené členky, vážení členové klubu,
jménem Výboru KHGCS Vás zvu na řádnou Valnou hromadu klubu, která se uskuteční v sobotu 28. října 2017 od cca 14 hod v klubovně v Janově (VH bude předcházet - s ohledem na počasí - klubový turnaj a kachna k obědu). Program VH je následující:
1. Úvod (schválení programu VH, případné doplnění programu plnoletým členem KHGCS, volba návrhové a volební komise)
2. Aktualizace stanov KHGCS (úprava stanov v důsledku změny statutu KHGCS z pronajímatele na provozovatele hřiště – návrh aktualizovaných stanov najdete na webu KHGCS)
3. Do-volba člena výboru KHGCS (v souvislosti se změnou stanov resp. v důsledku změny statutu KHGCS z pronajímatele na provozovatele hřiště zaniklo ustanovení, že provozovatel hřiště (v minulosti Nord Bohemia Golf, s.r.o.) kooptuje do výboru svého zástupce. Tím dosud byl pan Jaroslav Novotný. Je proto třeba – v souladu s novými stanovami - dovolit 1 člena výboru. Jako kandidát se může přihlásit kterýkoliv řádný člen klubu starší 18 let. Stručné kandidatury zasílejte na e-mail: radimecky@wl1.cz, případně můžete nahlásit před zahájením VH na místě jednání).
4. Zpráva o provozu hřiště a hospodaření KHGCS v r. 2017
5. Zpráva o činnosti STK a TCM, o reprezentaci KHGCS v soutěžích družstev a výhled na rok 2018
6. Vize a návrh rozpočtu KHGCS pro rok 2018 (co nás čeká a nemine)
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Výbor KHGCS Josef Radimecký, prezident klubu

Příloha: stanovy_khgcs_nove_final.doc
TCM KHGCS – ZIMNÍ PŘÍPRAVA 2017/18
14.10.2017 - 11:54:51 (Martin Šturm)

Vážení hráči, rodiče hráčů TCM KHGCS.

Vzhledem k blížícímu se konci venkovní golfové sezóny bychom chtěli upozornit na to, že zimní tréninkový semestr hráčů našeho klubu v indoor centrech v Děčíně a České Lípě začne již 12. 11. 2017.
V závislosti na přípravě a rezervování golfových simulátorů pro naše děti a mládež bychom potřebovali součinnost především od rodičů dětí s tím, že je potřeba v co nejbližší době termínovník tréninků vytvořit.

Tréninkové dny a časy pro zimní tréninky:

Děčín: pondělí 15:00-16:20 16:20-17:40 17:40-19:00
úterý 15:00-16:20 16:20-17:40
čtvrtek 15:00-16:20 16:20-17:40 17:40-19:00
pátek 15:00-16:20 16:20-17:40 17:40-19:00

Česká Lípa: středa 17:00-19:00
neděle 09:00-10:00

Děti chceme pokud možno skládat do dvojic s tréninkovou lekcí v délce 80 minut.
V tuto chvíli již některé dvojice mají zarezervovaný trénink a to v Děčíně – úterý 16:20-17:40 T. Hozák+K. Ácsová, v pátek 17:40-19:00 S. Jirsáková+T. Jirsák, v České Lípě pak ve středu 17:00-19:00 K. Čermáková+E. Martinová.
V kategorii našich nejmenších dětí ze začátečnické skupiny jsou pro případný zájem rodičů připravené dvojice E. Šlemrová+S. Veiner a E. Čekalová+A. Čekalová u kterých doporučujeme trénink v délce 60 minut a časově se v případě domluvy rodičů přizpůsobíme jejich možnostem a režimu.

Od rodičů potřebujeme v případě zájmu o zimní tréninky zprávu do 18. 10. 2017 na e-mail ivansiroky@seznam.cz s jednoduchými body:

1/ Mám/nemám zájem o zimní tréninky člena TCM ………………..(jméno)
2/ Mám tyto volné termíny pro zařazení do dvojice pro zimní tréninky
3/ Potřebuji individuální řešení zimních tréninků

Cena zimních tréninků: předpokládáme obdobnou úroveň jako v předchozích letech, to znamená mezi 4.000,- - 5.000,- Kč (malé děti s tréninkem 60 minut mínus 25%) v závislosti na objemu zdrojů, které budeme z rozpočtu TCM mít k použítí pro dotaci zimní přípravy (zůstatek po letní sezóně+odměna TCM ze zdrojů ČGF).

Žádáme všechny rodiče, aby nám pomohli především včasnou zprávou dle výše uvedeného a mohli jsme tak zimní tréninkový semestr včas připravit.

Ivan Široký
Trenér TCM KHGCS
Průběžné výsledky série EasyChange Janovských majorů 2017
01.10.2017 - 19:16:11 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci golfu na Janově.

Po sobotě 30. září 2017 máme za sebou III. EasyChange Janovský major 2017. Tato série, jak většina sledujících ví, se hraje o hlavní cenu ročního fee na rok 2017 a šanci na jeho získání má stále řada hráčů, zvláště pak, pokud se někteří favorité IV. finálové části nezúčastní a jiní zahrají nad své dosavadní možnosti.
Pořadí nejlepších s plným součtem bodů ze všech třech odehraných turnajů je následující:

1. V. Sejkora 109
2.-3. Jan Hykš 99
2.-3. I. Jirsák 99
4. J. Kršík 97
5. A. Lollok 96
6.-7. R. Bejdl 95
6.-7. J. Babouček 95
8. M. Krejčí 92

Všechny vás tímto zvu na závěrečnou, IV. finálovou část série EasyChange Janovských majorů, v které bude stále o co hrát, včetně hezkých cen za dílčí turnaj série.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Práce na hřišti od 1.10.2017
27.09.2017 - 11:02:18 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Chtěl bych vás upozornit na to, že v neděli 1. 10. začne probíhat série podzimních prací na hřišti, což přinese řadu omezení při hře:

Aerifikace a pískování všech grýnů
Aerifikace a pískování všech odpališť
Podzimní hnojení grýnů a odpališť
Podzimní velkoplošné hnojení fervejí

Hřiště nebude v tomto období uzavřeno, ale je třeba vzít na vědomí, že probíhající práce na něm nebudou přerušovány a hráčům umožňována přednost ve hře. Doporučuji aktuálně omezený grýn vynechat a pokračovat na další jamku, rovněž bude třeba respektovat náhradní odpaliště.
Práce by měly být ukončeny v závislosti na počasí do 10. 10., hřiště připraveno na finálový IV. Janovský major 14. 10. 2017.

Děkuji všem za pochopení a trpělivost, na jaře nám to hřiště vrátí.

Ivan Široký
Manager KHGCS

Zájezd Kypr 2018
18.09.2017 - 15:39:26 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Ať už jste či nejste pravidelnými účastníky zimních golfových zájezdů, chtěl bych vám nabídnout účast na březnovém golfovém zájezdu na Kypr, bližší specifikace v textu níže.
Pokud by jste měli vážný zájem, neváhejte mne neprodlenně kontaktovat.

S pozdravem
Ivan Široký
E-mail: ivansiroky@seznam.cz
Mobil: 724 033 455

Ahoj přátelé, předběžní a případně další zájemci o golfový zájezd na Kypr.

Jak jsem předeslal, podařilo se mi konečně objednat skupinovou letenku na Kypr v rozumném čase doletu a poze s jedním přestupem a proto vám můžu předat nabídku pro závazné rezervace, které budou jako obvykle do 14 dnů zpoplatněny zálohovou platbou ve výši určené CK.

Takže to vypadá následovně :

TERMÍN: 4. - 11. 3. 2017

Ubytování : ALEXANDER THE GREAT / SOUTH CYPRUS *****
Stravování: polopenze

Golf :
2 x Aphrodite Hills včetně buggy na dvě osoby
2 x Elea
1 x Minthis Hills

Let : 4. 3. 2018 z Prahy přes Atény do Larnaca
11. 3. 2018 z Larnaca přes Atény do Prahy

Cena zájezdu:

Golfista v dvoulůžkovém pokoji 1.296,- EUR
Golfista v jednolůžkovém pokoji 1.446,- EUR
Negolfista doprovod 498,- EUR
Dítě do dvou let 30,- EUR bez samostatné letenky
Dítě do 5 let 350,- EUR bude ještě upřesněno, samostatná letenka

V ceně zájezdu je ubytování s polopenzí, uvedený golf včetně buggy na Aphrodite Hills, letenky včetně přepravy golfových bagů, všechny transfery z a na letiště a na a z golfu.

Chtěl bych upozornit zájemce, že objednaných 5 flajtů (20 golfistů) bude přiděleno jako obvykle v závislosti na časovém pořadí přihlášení.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Ivan Široký
E-mail: ivansiroky@seznam.cz
Mobil : +420 724 033 455
Hra drivingovými míči přišla do módy
18.09.2017 - 15:23:06 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, návštěvníci golfového hřiště Janov.

Chtěl bych vás informovat o situaci, kdy od konce července do dnes zmizelo z našeho majetku postupně cca 1.500 cvičných míčů, které patří do majetku klubu a s kterými je hra na hřišti výslovně zakázaná.
Naopak na hřišti je jich stále více a více nalézáno ať už samotnými hráči, tak i zaměstnanci klubu.
Dokonce se stal i případ, kdy byl jeden z členů klubu přistižen zaměstnancem klubu, jak ukládá cvičné míče do bagu a odchází na hřiště.
Nicméně na jeho výzvu nebylo reagováno a míče nebyly okamžitě vráceny zaměstnanci nebo na cvičnou louku.
Stejná reakce byla i na následnou výzvu druhého zaměstnance, vedoucího pracovní čety.
Domnívám se, že takové chování na golfovém hřišti již hraničí s naprostou rezignací na ducha golfové hry a zároveň postrádá sebeméně golfové etikety.
Chtěl bych všechny upozornit, že naši zaměstnanci jsou pro určité situace na golfovém hřišti školeni a jejich pokyny by měli být pro všechny účastníky golfové hry závazné.
Zaměstnanci na hřišti musí občas při své práci suplovat práci maršála a zároveň jsou prodlouženou rukou managera klubu, proto je třeba jejich pokyny respektovat.

Závěrem bych chtěl všechny hráče klubu požádat, aby si uvědomili, že cvičné míče, stejně jako ostatní majetek klubu, je věcí společnou a nelze je využívat ve svůj prospěch bez ohledu na dodržování Provozního řádu hřiště.

Děkuji za pochopení, všem, kterých se to netýká se omlouvám a upozorňuji, že v případě opakovaného ověřeného případu, bude muset být hříšníkovo jméno publikováno.

Ivan Široký
Manager KHGCS
MK ve hře na rány 2017 - výsledky.
17.09.2017 - 16:14:24 (Lukáš Čermák)

Mistry klubu ve hře na rány pro rok 2017 jsou Kateřina Čermáková a Ivan Široký.

Pořadí ženy:
1.Kateřina Čermáková
2.Anna Čermáková
3.Hana Bergmannová ml.

Pořadí muži:
1.Ivan Široký
2.Miroslav Krejčí
3.Tran Thinh

Soutěžní výbor.
Víkend 9. - 10. 9. 2017
07.09.2017 - 16:31:20 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci golfového hřiště Janov.

Chtěl bych vás upozornit na omezený pohyb na tréninkových prostorech v sobotu 9. 9. 2017. Ve spodní části pod chipping grínem bude v sobotu do odpoledne probíhat dětská soutěž požárních sborů, což patrně způsobí částečně rušivý ohlas na tréninkových plochách areálu Janov.
Prosím o trpělivost, hry na driving range a hřišti samotném se to nedotkne.

V neděli 10. 9. 2017 na našem hřišti proběhne další část Regionální tour mládeže Západ B, která patří mezi turnaje započítávané do celostátních mládežnických žebříčků.
Upozorňuji, že hra na hřišti bude možná po průchodu všech hráčů turnaje do druhé devítky, takže cca v 14:30 hodin.
Děkuji za pochopení a zvu zároveň všechny mladé hráče našeho klubu, aby se turnaje zúčastnili.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Série o pobyt v hotelu Devítka
03.09.2017 - 19:47:28 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu.

V sobotu 22. 8. 2017 proběhla na hřišti Janov IV. část prázdninové série turnajů o hlavní cenu nocleh pro dvě osoby v novém hotelu Devítka.
Již po třech předchozích turnajích bylo zřejmé, že o hlavní cenu se poperou tři hráči a to Josef Hájek, Jan Bělohorský a Miroslav Píša. Jejich bodový náskok byl takový, že ostatní již prakticky neměli šanci do boje o prvenství zasáhnout.
Dramatická zápletka po dohrání posledního flajtu s favority však přišla po sečtení bodů a zjištění, že po čtyřech turnajích jsou na prvním místě se ziskem 136 bodů hráči Josef Hájek a Jan Bělohorský.
Muselo samozřejmě přijít rozuzlení a to formou play off rozstřelu na jamce číslo 9 formou náhlé smrti okamžitě po vítězství na jamce.
Uvedení hráči však drama prodloužili o dalších 35 minut, protože první čtyři jamky remizovali a rohodlo se až na páté jamce rozstřelu, kdy Jan Bělohorský rozhodl parem o svém vítězství, za což si zaslouží blahopřání.

Všichni se už můžeme těšit na druhý ročník Prázdninové série, který zaznamená změny v bodovacím systému a to tak, aby k rozhodnutí došlo až při finálovém turnaji a mělu šanci i ti, kteří se nemohou zúčastnit všech čtyřech turnajů.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Regionální tour mládeže Západ B
03.09.2017 - 15:09:19 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

V neděli 10.9. 2017 proběhne na našem hřišti další díl Regionální tour mládeže Západ B, což je tour započítávaná do mládežnických celostátních žebříčků ČGF.
Chtěl bych tímto samozřejmě pozvat především naší kompletní mládež do 18 let, protože ve hře je i průběžná soutěž klubových týmů Pohár klubové mládeže Západ B, který vyvrcholí finálovým kolem s dvojnásobným bodovým ziskem 8. 10. 2017 na hřišti Terasy v Ústí nad Labem.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Mistrovství klubu ve hře na rány
03.09.2017 - 15:03:10 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Ve dnech 16. - 17. 9. 2017 proběhne na hřišti Janov Mistrovství klubu ve hře na rány, to znamená soutěžní vyvrcholení klubové letní sezony.
Chtěl bych vás tímto všechny srdečně pozvat, aby jste si opět zkusili dvou kolovou soutěž a vyrovnanost vaší hry.
V letošním roce bude toto mistrovství obohaceno o dvě oficiální kategorie, kromě dvou tradičních a to:
Kategorie do 14 let
Kategorie senior od 60 let

Pro všechny kategorie jsou připraveny krásné křišťálové poháry a upozorňuji, že v rámci vyhlášení MK na rány proběhne i vyhlášení MK na jamky z června letošního roku.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Aktuality od výboru KHGCS
23.08.2017 - 09:24:33 (Josef Radimecký)

V úterý 15. 8. 2017 se sešel výbor, který projednával aktuální témata. Šlo zejména o:
• přípravu Valné hromady KHGCS. Ta je plánována na sobotu 28. října 2017 po turnaji, jehož formát bude přizpůsoben počasí.
• vývoj hospodaření klubu, které je zatím vyrovnané (i díky vaší přízni a hlavně díky nasazení Ivana Širokého);
• pozemkové otázky - čekají nás některé – ne příliš dramatické - změny, s nimiž se budeme muset vypořádat.
V souvislosti s uvedenými změnami se na vás jménem výboru KHGCS obracím se žádostí:
neparkujte již, prosím, u klubovny, ale využívejte parkoviště u Selského dvora.
Děkuji za pochopení.
Josef Radimecký
prezident KHGCS
Sobotní borůvkový foursome
06.08.2017 - 08:00:33 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Dovolte mi, abych vás pozval na akci konanou v sobotu 12. 8. 2017 - Sobotní borůvkový foursome.
Turnaj bude mít v podtextu borůvky a čekají vás tudíž nějaké borůvkové dobroty. Budeme hrát čtyřhry a to foursomy dvojic s výběrovým drivem na rány s vyrovnáním průměrného HCP dvojice, takže turnaj je určen pro všechny kategorie hráčů včetně dětí.
Neváhejte a přijďte se pobavit i zahrát si, zároveň pak něco dobrého sníst.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Prázdninová série o víkend v hotelu Devítka
06.08.2017 - 07:53:21 (Ivan Široký)

V sobotu se uskutečnil již třetí turnaj čtyřdílné prázdninové série o víkend v hotelu Devítka. Za krásného počasí se zúčastnilo 22 hráčů a hráček s tím, že některé výsledky byly velmi hodnotné, např. 76 ran Míry Krejčího nebo 45 stb bodů malého Jonáše Baboučka.
Před 4. finalovým turnajem je v pořadí na čele po třech turnajích stále otevřené a při výpadku favoritů je možné ještě zaútočit i ze zadních řad při výborném výsledku, takže neváhejte a finalový turnaj si nenechte ujít.

Pořadí nejlepších po třech turnajích:

1. Josef Hájek 109 bodů
2. Jan Bělohorský 105 bodů
3. Miroslav Píša 98 bodů

Ivan Široký
Manager KHGCS
Regionální tour mládeže 2017
20.07.2017 - 09:46:09 (Ivan Široký)

!!!Určeno především pro hráče a rodiče hráčů TCM!!!

Vážení hráči TCM klubu, rodiče.

Chtěl bych vás všechny upozornit, že v sobotu 29. 7. 2017 se na našem hřišti Janov uskuteční další díl Regionální tour mládeže 2017.
Vzhledem k tomu, že tento turnaj, který je započítávaný do národních žebříčků mládeže, se koná na našem domácím hřišti očekávám maximální možnou účast našich hráčů.
Zároveň bych rád apeloval na rodiče hráčů, kteří ještě nemají odehraných alespoň 5 žebříčkových turnajů, že sezóna se přehoupla do druhé poloviny a možností bude každým týdnem rychle ubývat.

Děkuji všem za pochopení a věřím, že účast den před odjezdem na kemp Malevil bude maximální možná.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Turnaj Nearest a Nearest a Nearest..
10.07.2017 - 20:53:05 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci golfového hřiště Janov.

Chtěl bych vás tímto srdečně pozvat na turnaj konaný dne 22. 7. 2017 s názvem Nearest a Nearest a Nearest ....
Tento netradiční sportovně společenský turnaj hraný poprvé na Janově bude mít silné zaměření na vložené soutěže včetně netradičních:
Longest drive muži a ženy na jamce č. 1
Nearest to the pin na jamkách č. 2, 6, 8, 9
Double longest na jamce č. 5 - vítězí nejdelší pozice po dvou ranách s umístěním druhé rány na ferveji.
Samozřejmě, že zároveň se hraje 18 jamek na úpravu HCP ve třech kategoriích systémem stableford.
Systém turnaje a ceny zajistili partnersky manželé Nalosovi, takže o rajský plyn a amalgán nebude určitě nouze.
Těšíme se na hojnou účast a příjmnou zábavu i sportovní zážitek.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Chart Ferox Open 2017
10.07.2017 - 20:41:13 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu, příznivci golfového hřiště Janov.

Chtěl bych vás tímto pozvat na turnaj, který se bude konat dne 15. 7. 2017 a to CHART FEROX OPEN 2017.
Turnaj s novým partnerem společností Chart Ferox Děčín se bude hrát ve třech kategoriích, kategorie HCP +4 - 18,4 se hraje na rány s vyrovnáním, další dvě kategorie stableford a turnajmá vypsané čtyři vložené soutěže - longest driva muži a ženy, nearest to the pin na jamce č. 9 společná a nejlepší výsledek na rány brutto.
Čekají vás příjemné věcné ceny, dobré občerstvení ve formě snídaně a oběda po hře a kvalitně připravené hřiště.
Start se uskuteční dle počtu přihlášených od 09:00 hodin postupným startováním z jamky č. 1, nebo v případě menšího počtu přihlášených než 37 společným shot gun startem.

Těším se na vaší hojnou účast a přeji hezkou hru.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Mistři klubu ve hře na jamky 2017.
25.06.2017 - 15:22:48 (Lukáš Čermák)

Novými mistry klubu ve hře na jamky pro rok 2017 jsou Kateřina Čermáková a Michal Holada.

Pořadí ŽENY:
1. Kateřina Čermáková
2. Sára Jirsáková
3. Karolína Ácsová
4. Jitka Švecová
5. Eliška Martinová

Pořadí MUŽI:
1. Michal Holada
2. Ruda Bejdl
3. Aleš Bednář
4. Saša Lollok
5. Pepa Radimecký

Soutěžní výbor.
MK ve hře na jamky 2017
24.06.2017 - 11:20:47 (Lukáš Čermák)

První obrázky z letošního MK ve hře na jamky jsou dostupné ve fotogalerii na klubových webových stránkách.
Podívejte se!!!
Lukáš Čermák, hl.rozhodčí
MK na jamky 2017
23.06.2017 - 13:03:48 (Ivan Široký)

URČENO PRO ÚČASTNÍKY MK NA JAMKY 2017

Vážení hráči,

pokyny pro 1. kolo MK na jamky 2017, nasazení hráčů a utkání 1. kola play off najdete na serveru cgf v přílohách.
Všem přeji hezkou hru a naplnění všech cílů.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Janovské Majory
21.06.2017 - 07:42:32 (Martin Šturm)

Vážení přátelé, členové klubu a příznivci hřiště Janov.

V neděli 18. 6. 2017 se uskutečnil již druhý turnaj ze série EasyChange Janovských Majorů 2017.
Vzhledem k tomu, že vítěz této série obdrží jako hlavní cenu Fee na rok 2018 v hodnotě 6.700,- Kč, chtěl bych vás seznámit s nejlepšími výsledky po dvou turnajích série:

1. Sejkora Vlastimil 77 bodů
2. Hykš Jan 75 bodů
3. Kaufmann Miroslav 74 bodů
4. Bejdl Rudolf 71 bodů
5. Jirsák Ivan 70 bodů
6. Babouček Jaroslav 69 bodů
7. Kršík Jan 68 bodů

Uvedení hráči sice mají v tuto chvíli největší šanci na vítězství, nicméně další dvě kola v září a říjnu jsou samozřejmě ještě otevřená, takže mají šanci ještě i další hráči zaútočit ze zadních pozic, zároveň pak mohou všichni hrát o pěkné ceny věnované pro celou sérii partnerem série, společností EasyChange.
Muži KHGCS v krajské soutěži družstev průběžně třetí...
21.06.2017 - 07:40:00 (Martin Šturm)

17. – 18. červena 2017 proběhla Krajská soutěž mužů a žen - Západ „B“ (Praha a Ústecko).

Na Ústeckých Terasách naši muži bojovali v skutku srdnatě. Zvláště v sobotu velmi silně foukalo. Naše „repre“ se však nenechala vrtochy počasí zneklidnit. Do klubovny donesla výborná čísla a průběžné třetí místo, z celkově 16 nasazených družstev.

Nadějný výsledek družstva tak otevřel dveře možnému historickému postupu. Ale nebudeme předbíhat. Za měsíc muže čeká soutěž na Černém Mostě, kde se vše rozhodne.

Děkuji výběru za příkladnou reprezentaci klubu a držte palce na Čerňáku.

Vašek Šlemr
Kapitán mužstva
Trpitýčko III. 2017
16.06.2017 - 11:37:58 (Ivan Široký)

Vážení přátelé přihlášení na sobotní Trpitýčko III. Memoriál Járy Trpyšovského.

Chtěl bych vás všechny upozornit na to, že po dojití turnaje je připravena od 17:00 hodin merenda s hudbou k tanci i poslechu.
Nezapoměňte si proto vzít tancbotky a podobně, možnost osprchování a převlečení bude v koupelně zasedačky a dámské šatny.

Ivan Široký
Manager KHGCS
TEE TIME S RULCOTHERAPIE OPEN
15.05.2017 - 07:14:53 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, členové klubu a příznivci hřiště Janov.

Chtěl bych vás pozvat na další turnaj s novým partnerem a to na sobotu 20. 5. 2017 - TEE TIME S ROULCOTHERAPIE OPEN.
Tento turnaj se ponese v duchu ne všem známých, ale přitom velmi oblíbených a osvědčených produktů a léčebných metod.
Rovněž ceny pro nejlepší budou zaměřeny směrem k jejich zdraví.

Čeká nás teplé a polojasné počasí, takže neváhejte a přijďte si zahrát a pobavit se.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Omezený provoz hřiště dne 19. 5. 2017
15.05.2017 - 07:03:09 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Chtěl bych vás upozornit, že v pátek 19. 5. 2017 bude hřiště z důvodu privátní turnajové akce uzavřeno od 15:00 do 18:30 hodin.

Děkuji za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Sportovní akce 2017
08.05.2017 - 19:57:18 (Martin Šturm)

Ahoj přátelé, kamarádi.

Na úvodní straně www.khgcs.cz najdete vpravo blok Dokumenty ke stažení, kam byl přidán odkaz na dokument od Lukáše Čermáka, který obsahuje sumář Sportovních akcí pro rok 2017.

Snad Vás tímto počinem Lukáš potěšil :)
Složení družstva mužů pro krajskou soutěž mužů ČGF 2017
08.05.2017 - 19:44:32 (Martin Šturm)

Pro soutěž - Krajská soutěž mužů Praha a Ústecký kraj – byl nominován širší výběr mužů KHGCS s následujícím nasazením:

Jméno HCP

1. Holada Michal 7,5
2. Žáček Martin 8,2
3. Prokop Vlastimil 8,7
4. Bednář Aleš 9,2
5. Šlemr Václav 10,6 Kapitán družstva mužů
6. Krejčí Miroslav 11,2
7. Bergmann Martin 12,0
8. Šturm Martin 12,6
9. Lollok Alexandr 12,9
10. Bejdl Rudolf 13,3
11. Kučera Martin 13,9
12. Šoltys Vladimír 13,9
13. Kraus Tomáš 14,0
14. Hykš Jan 14,4
15. Mutl Jakub 14,4
16. Křeček Jáchym 14,8
17. Zach Jiří 15,1
18. Hruška Miloš 15,7
19. Hykš Jiří 16,5
20. Holík Jan 17,2

Kdy a kde se bude Krajská soutěž mužů 2017 hrát :

1.dvoukolo 17. – 18. 6. 2017 Terasy Ústí nad Labem
2.dvoukolo 15. – 16. 7. 2017 Černý Most Praha

Všichni nominovaní by nejprve měli písemně projevit svůj zájem o účast v družstvu pro KS a to na dvě e-mailové adresy současně s tím, že zároveň uvedou, které dvoukolo Krajské soutěže jsou schopni absolvovat, případně potvrdí zájem o účast v obou dvoukolech:
ivansiroky@seznam.cz
slemr@slemrspedition.com

Souhlas s nominací je třeba zaslat na uvedené adresy do 12. 5. 2017!!!!!

Děkuji předem všem nominovaným hráčům za zájem reprezentovat KHGCS a přeji družstvu i kapitánu družstva hladký průchod soutěží a boj o postup do II. ligy.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Prezidentský pohár 6. 5. 2017
02.05.2017 - 13:26:28 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, členové klubu, příznivci golfového hřiště Janov.

Všechny bych vás chtěl pozvat v sobotu 6. 5. 2017 na klubovou akci Prezidentský pohár - utkání Děčín proti Zbytku světa.
Utkání bude hráno systémem jamkové hry dvojic, které složí soutěžní výbor s ohledem na bydliště a HCP.
Soutěž začne netradiční puttovací jamkovkou dvojic a bude pokračovat jamkovkou dvojic systémem fourball s tím, že puttovací jamkovka bude o poloviční množství bodů do soutěže.
Neváhejte a přihlašte se včas, vzhledem náročnější přípravě utkání již nebude možné noční či ranní přihlašování do soutěže po uzávěrce přihlášek. Děkuji za pochopení všem.

Těšíme se na vás a přijďte podpořit svůj tým.

Ivan Široký
Manager KHGCS

Uzavření silnice z Hřenska do Janova
26.04.2017 - 20:27:52 (Josef Radimecký)

Milé členky, milí členové klubu,
chtěl bych Vás upozornit na dočasné uzavření silnice z Hřenska do Janova, k němuž dojde v sobotu 29. 4. 2017 cca mezi 9:30 - 14:30 hod. Důvodem uzavírky je tradiční cyklistický závod Janovský trhák.
Láskyplné HCP pondělí
25.04.2017 - 10:59:25 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, členové klubu a příznivci hřiště Janov.

Chtěl bych vás pozvat na další klubový turnaj, který se uskzteční ve sváteční pondělí 1. 5. 2017 s názvem Láskyplné HCP pondělí. Akce je koncipována jako turnaj na 18 jamek systémem stableford v jedné společné kategorii a je určen pro všechny HCP i věkové kategorie včetně dětí.
Sejdeme se do 09:00 hodin na společné snídani a odstartujeme společným shot gun startem v 09:30, po hře u společného oběda provedeme výhlášení výsledků.
Předpověď počasí vypadá dobře, už bychom se mohli i ohřát, takže neváhejte a přijďte si zahrát.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Podještědská golfová tour - šampíčkový
25.04.2017 - 08:27:32 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, členové klubu, příznivci hřiště Janov.

Chtěl bych vás pozvat na další turnaj na hřišti Janov v sobotu 29. 4. 2017 - Podještědská golfová tour - šampíčkový.
Turnaj je pořádán promotérem tour K. Miřejovským, klub zajišťuje nezbytnou správu soutěže a je otevřený pro všechny golfisty bez rozdílu věku a HCP ve čtyřech kategoriích.
Předpověď počasí je velice příjemná a ceny budou, jak vyplývá z názvu turnaje, velmi pitné.

Přihlašujte se pokud možno přes server cgf, v nezbytných případech telefonicky na čísle 724 033 455.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Fitting a Demo den 13. 5. 2017
25.04.2017 - 07:52:45 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Připravili jsme pro vás na sobotu 13. 5. 2017 akci Fitting a Demo den, kterou zajistí od 10:00 do 18:00 hodin profesionální pracovníci firmy ALL4Golf Praha.
Múžete si nechat provést profesionální analýzu švihu, v závislosti na analýze návrh vhodných holí pro vás, můžete si i zakoupit některé ze značkových demo holí, které budou na místě k dispozici a budou vyhovovat vaší analýze s významnými slevami.
Analýza bude probíhat po hodinách buď s jednotlivci nebo ve dvojicích, časové přihlašování je třeba provést předem s tím, že v tuto chvíli je již rezervován čas od 14.00 do 15:30 hodin.
Časy je možno rezervovat u I. Širokého na telefonu 724 033 455.
Vzhledem k tomu, že se jedná o partnerskou akci, celá služba je zdarma!!!

Ivan Široký
Manager KHGCS
Zahajovací turnaj 22. 4. 2017
24.04.2017 - 13:15:49 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, členové klubu a příznivci hřiště Janov.

V sobotu 22. 4. se na našem hřišti uskutečnil zahajovací turnaj, na který přijelo přes špatnou předpověď počasí 14 hráčů a za slunného počasí si příjemně zahráli a společně pobavili v přátelské atmosféře.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě hřiště a občerstvení před a po hře.

Výsledky :

1. Timon Hozák 49 stb
2. Petr Záleský 41 stb
3. Jan Kršík 33 stb
4. Petr Babouček 32 stb
5. Václav Klement 32 stb

Srdečně vás všechny zveme na další sobotní turnaj 29. 4. 2017 v rámci Podkrušnohorské golfové tour - šampíčková. kterou tradičně organizujeme s pořadatelem K. Miřejovským.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Otevření hřiště
21.04.2017 - 12:33:08 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Dnes 21. 4. 2017 otevíráme kompletní hřiště včetně odpališť(s výjimkou nového na jamce č. 8), a grýnů. Žádáme vás ohleduplnost ke hřišti, které je ještě vzhledem k nízkým teplotám ve stavu nachylném na snadné poškození.

Byly otevřeny i dva cvičné grýny, klasický horní bude sloužit pro puttování. případně pro krátké nízké chippy, spodní cvičný grýn je určen k tréninku delších chippů a především pitchů, žádáme vás o dodržování bezpečnostních pravidel s ohledem na množství trénujících hráčů a na trénující hráče na driving range.

Kdo máte chuť, ale bojíte se počasí, neváhejte se ještě přihlásit na zítřejší zahajovací turnaj, bude se hrát pouze na snižování HCP a určitě si hezky zahrajete s přáteli.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Janovské MAJORy
19.04.2017 - 16:34:33 (Martin Šturm)

Vážení přátelé, členové klubu a příznivci hřiště Janov.

Chtěl bych vám s radostí oznámit, že připravená série turnajů s přídomkem Janovský Major 2017 si našla svého partnera ve společnosti EasyChange s.r.o..

Turnaje této série, která se hraje o hlavní cenu - fee na rok 2018 zdarma najdete tedy na serveru cgf pod názvem jako je již vypsaný květnový - I. EasyChange Janovský Major 2017.

Partner série poskytne věcné ceny pro všechny 4 turnaje vždy pro první tři umístěné v každé kategorii a pro tři vložené soutěže. Pamětní cenu pak poskytne pro celkového vítěze série.

EasyChange s.r.o. je devizová platební společnost s licencí ČNB. Provádí transakce v eurech, librách a dolarech do a z celého světa vyjma zemí vyloučených legislativou.

Služby poskytuje firmám, fyzickým osobám – občanům, institucím i spolkům z řady zemí světa nejen mezi jejich vlastními účty, ale konvertuje i úhrady a inkasa firemních faktur, investiční peněžní transfery, platby za pobyty, letenky, lodě, e-bay, dále konverze výplat, penzí, stipendií, školných apod.

Společnost garantuje automatizované zadávání příkazů přes webový portál v režimu 24/7 z PC i chytrých telefonů. Směnný kurs lepší než v bankách a žádný poplatek za směnu. Pravidelné transakce smluvních klientů výhodně na www.easychange.cz. Jednorázové transakce a malé částky eur bez poplatků na www.europlatba.cz.

Ivan Široký
Manager KHGCS
V sobotu 22. 4. 2017 zahajujeme 1. turnajovou akcí
19.04.2017 - 08:50:12 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, členové klubu a příznivci hřiště Janov.

Chtěl bych vás srdečně pozvat v sobotu 22. 4. 2017 na první turnajovou akci klubu v sezóně 2017 a ačkoliv předpověď počasí není zcela ideální, tak budeme již hrát hřiště z odpališť a na grýny.
V závislosti na počasí se na místě dohodneme, zdali dáme celou osmnáctku nobo děvět jamek.
Sejdeme se do 09:30 hodin u společné snídaně a v 10:00 hodin vystartujeme shot gun startem všichni pohromadě, abychom se opět sešli u společného oběda.
Neváhejte a přijďte si vyzkoušet jarní formu a otevřené hřiště v plném rozsahu (otazník visí nad grýnem č.7, odpaliště jamky č. 8 bude prozatím provizorní.

Těším se na setkání s vámi.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Použitá golfová výzbroj v klubovém shopu
14.04.2017 - 17:20:50 (Ivan Široký)

Vážení členové klubu.

Za posledních pár let se nám nashromáždilo větší množství golfové výzbroje, kterou jste předali do klubového shopu s nabídkou k prodeji.
Vzhledem k tomu, že klub má v současné chvíli prakticky nulové skladové prostory (s výjimkou prostor recepce klubu s malým shopem), chtěl bych vás požádat, aby jste pokud možno co nejdříve své zboží převzali zpět s tím, že toto bude vystaveno omezenou dobu v dámské šatně v 1. patře.
V případě, že se budete z jakýchkoliv důvodů tohoto vybavení (zvláště dlouhodobě neprodejného) vzdát, prosím informujte mě neprodlenně na e-mailu ivansiroky@seznam.cz nebo na telefonu 724 033 455.
Pokud bude zboží relativně rychle prodejné za určitou cenu, toto bude po přechodnou dobu umístěno v klubovém shopu.
Zboží, které nubude vyzvednuto a nebo se ho vzdáte ve prospěch klubu bude následně přetříděno, umístěno do klubové půjčovny a nebo likvidováno.

Děkuji vám předem za pochopení a za vaší vstřícnost při rychlém vyřešení tohoto problému.
Rovněž bych vám doporučoval využít klubové web stránky a nabízet případně použité zboží v klubové inzerci.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Informace k turnajům
14.04.2017 - 08:01:19 (Martin Šturm)

Vážení přátelé, členové a příznivci KHGCS.

Většina z vás již pravděpodobně zaznamenala na stránkách klubu nebo ve své e-mailové poště, že byl připraven na celou sezónu 2017 předběžný kalendář akcí, který již může zaznamenat pouze dílčí úpravy charakteru, že klubový turnaj se ve stejném datu změní na partnerský, dále pak, že by mohl přibýt turnaj ve všední dny.
Doufám, že tato příprava kalendáře na celou sezónu vám pomůže v plánování volného času a výběru akcí, kterých se budete chtít rozhodně zúčastnit, včetně klubových šampionátů ve hře na jamky(červen) a na rány(září).

Vzhledem k tomu, jak je kalendář akcí obsáhlý dovolil bych si vás všechny předem informovat o některých náležitostech k turnajovým seriálům, které laskavě berte zároveň jako jednoduché propozice těchto soutěží.

1/ HCP dny – úterky, čtvrtky, případně jiné dny
Seriál HCP dnů je vytvořen proto, aby si všechny kategorie hráčů mohli i ve všední den, kdy je méně času, zahrát soutěžní výsledek ať už po domluvě s přáteli v jakýkoliv čas nebo s přidělením spoluhráčů do flajtu před společným startem určeným v menu turnaje.
Je možné předpokládat, že těchto turnajů budou využívat především hráči začínající, senioři, případně ti, kteří nemají mnoho času na víkendové turnaje a rádi si občas zahrají soutěžní výsledek na 9 jamek.
Turnaje budou bez stravování v ceně startovného, věcnou cenu obdrží vždy vítěz s nejvyšším počtem získaných stableford bodů(pokud se zúčastní alespoň 3 hráči/ky) a startovné ve výši 100,- Kč (50,- Kč mládež do 18 let) bude spíše administrativním poplatkem.

2/ Série JANOVSKÝCH MAJORŮ
Tato série je připravena tak, že každý mimo prázdninový měsíc (květen, červen, září, říjen) se uskuteční jeden turnaj s přídomkem MAJOR a to ve třech kategoriích systémem stableford.
Krom toho, že každý turnaj bude samostatně vyhodnocený a odměněný věcnými cenami v kategoriích, bude tato série 4 turnajů mít průběžnou soutěž o celkového vítěze série skrze všechny kategorie. Tím se stane hráč/ka, jež bude mít plnou účast na všech čtyřech turnajích série a zároveň bude mít nejvyšší součet stableford bodů z těchto 4 turnajů.
Vítěz série MAJOR obdrží hlavní cenu – fee na rok 2018 zdarma.

3/ Série Prázdninových turnajů o víkend v hotelu Devítka Janov
Tato série prázdninových turnajů má shodné podmínky jako série v bodu 2/.
Vítěz série Prázdninových turnajů obdrží hlavní cenu – nocleh pro dvě osoby se snídaní v novém hotelu Devítka Janov.

Doufám, že vám všem tato informace pomůže v orientaci mezi soutěžemi, v opačném případě jsem kdykoliv k dispozici odpovídat na vaše dotazy, včetně možnosti využít sekce diskuse na stránkách KHGCS.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Odklad otevření hřiště, zrušení Velikonočního Texas scramble
13.04.2017 - 08:36:25 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, členové i příznivci KHGCS.

S politováním vám musím sdělit, že otevření hřiště se opět o týden odkládá, zároveň pak sobotní Velikonoční Texas scramble že je zrušen.
Počasí v posledních dnech opět znemožnilo pohyb po hřišti technikou a předpověď počasí je naprosto katastrofická, včetně mrazů a sněžení.
Buďte prosím trpěliví a jakmile to počasí dovolí budeme ihned reagovat, bylo by škoda provedené práce ničit ještě před hlavní sezónou.

Děkuji za pochopení.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Velikonoční Texas scramble
11.04.2017 - 15:30:57 (Ivan Široký)

Zdravím všechny členy klubu i přátele našeho klubu.

Chtěl bych vás ještě osobně pozvat na zahajovací golfovou akci našeho klubu a to sobotní Velikonoční Texas scramble, kterým vkročíme do soutěžní golfové sezóny 2017.
Turnaj je vhodný pro všechny hráče bez ohledu na výkonnost, HCP či věk, protože herní systém je týmovou záležitostí a nehraje se o individuální výsledek.
Celá akce je koncipována především jako společensko sportovní se společnou snídaní, společným startem flajtů a společným obědem po hře.
Počasí je zajištěno prakticky bez deště s teplotou kolem 13 °C a kdyby náhodou jeho rezervace zcela nevyšla, můžeme vždycky turnaj zkrátit na 9 jamek.
Přihlásit se je možno klasicky přes server cgf, případně telefonicky na čísle 724 033 455 do pátka do večera.
Všechny přihlášené žádám, aby se k prezentaci a snídani dostavili do 09:30 hodin, společný shot gun start pak bude v 10:00 hodin.

Těším se na setkání s vámi.

Ivan Široký
Manager KHGCS
Informace ČSGA pro seniory
08.04.2017 - 08:33:34 (Martin Šturm)

Dobrý den.
Přinášíme zajímavé informace pro seniory přímo od ČSGA.

Informace pro seniory: http://www.khgcs.cz/full/storage/informace-pro-seniory.pdf

Výzva pro master seniory: http://www.khgcs.cz/full/storage/vyzva-pro-master-seniory.pdf

Za informace děkujeme ČSGA a Ivanovi Širokému, který informace přinesl.
Odklad otevření kompletního hřiště
07.04.2017 - 10:44:43 (Ivan Široký)

Vážení přátelé, členové klubu, golfisté.

Vzhledem k tomu, že nám počasí v posledních dnech výrazně nepřeje a ani předpověď počasí na nejbližší dny není lepší, otevření kompletního hřiště (s výjimkou jednoho grýnu č. 7) se předpokládá až v pátek 14. 4. 2017.
Věřme, že odklad všichni pochopí, protože přírodě neporučíme.

Ivan Široký

Neoficiální kalendář
02.04.2017 - 20:36:50 (Martin Šturm)

Dobrý den.

Ivan Široký poskytl neoficiální kalendář akcí k nahlédnutí, který se bude postupně doplňovat a upravovat.

Měl by sloužit jako vodítko pro hráče a členy klubu, kdy a jaké akce by se měli konat. Samozřejmě po potvrzení akcí budou tyto vypsány na ČGF a objeví se i na našich stránkách.

Tento orientační přehled najdete na hlavní stránce www.khgcs.cz v bloku Nejbližší akce klubu a také na této adrese:
http://khgcs.cz/full/storage/kalendarjanov2017.xlsx

Snad tento servis manažera klubu oceníte.
Mistrovství KHGCS ve hře na simulátoru pro rok 2017
25.03.2017 - 17:21:54 (Martin Šturm)

Ahoj přátelé.
Bylo odehráno Mistrovství KHGCS ve hře na simulátoru pro rok 2017 a Ivan Široký zpracoval výsledky a zde vám je přinášíme oficiální cestou, stejně jako bylo do fotogalerie přidáno několik fotek.

Výsledky: http://www.khgcs.cz/full/storage/mistrovstvi-KHGCS-ve-hre-na-golfovem-simulatoru-2017.docx

Fotogalerie: http://www.khgcs.cz/full/index.php?site=galerie&album=55&podalbum=57

Výsledkovou listinu najdete i v boxíku na hlavní straně klubového webu, stejně tak i fotky.
Poplatky 2017
09.02.2017 - 08:39:38 (Martin Šturm)

Vážení přátelé, členové klubu.

Chtěl bych tímto poděkovat všem členům klubu, kteří uhradili členské poplatky na rok 2017 do 31. 1. 2017, zvláště pak i těm, kteří uhradili členské poplatky dokonce v listopadu a prosinci 2016.
Vzhledem k tomu, že poplatky byly uhrazeny tak, jako každý rok, pouze částí členské základny, chtěl bych ostatní členy klubu upozornit na to, jak se jejich členství v klubu bude vyvíjet nadále.
V závislosti na stanovách ČGF bylo členství všech členů, kteří zatím poplatky pro rok 2017 neuhradili, zároveň pak klubu neoznámili své případné ukončení členství v klubu, takzvaně zablokováno. Znamená to, že klub nenechává vyrobit pro tyto členy zatím registrační karty ČGF v první vlně, která jde do výroby do 28. 2. 2017 a tyto karty budou předány klubu na březnové konferenci ČGF.
V další fázi tak, jak budou členové postupně hradit své poplatky pro rok 2017, budou členské karty ČGF doobjednávány a členství hráčů na serveru ČGF odblokováváno, protože hráč s blokací se nemůže přihlásit na jakýkoliv golfový turnaj vypsaný na serveru cgf.cz a to ani klubový.
Chtěl bych vás, členové klubu, tímto všechny požádat, abyste svou jedinou povinnost vůči klubu a to úhradu ročních členských poplatků uhradili v rámci svých možností pokud možno co nejdříve, případně oznámili na níže uvedené spojení důvody a termín odkladu, případně potřebu poplatky rozdělit do splátek. Napomůže to výboru klubu k lepšímu plánování rozdělení nákladů do kalendářního roku, zároveň pak samozřejmě i k tomu, aby řízení provozu hřiště Janov, které má klub od 1. 1. 2017 na starosti, bylo možno v průběhu sezony 2017 plynule a rovnoměrně financovat ku prospěchu všech hráčů.
Všechny potřebné informace k úhradě poplatků na rok 2017 naleznete na stránkách klubu www.khgcs.cz v části Klub – Ceník členství Nové.

V případě, že máte jakékoliv nejasnosti vhledem k úhradě ročních poplatků 2017, neváhejte kontaktovat managera KHGCS na níže uvedeném spojení.

V Janově dne 5. 2. 2017

Ivan Široký
Manager KHGCS
Ještě jsou lístky na ples KHGCS
17.01.2017 - 19:32:43 (Josef Radimecký)

Vážené členky, vážení členové klubu,
již tuto sobotu 21. ledna 2017 proběhne tradiční golfový ples, tentokrát v restauraci U řezníků (Děčín – Staré město, za zimním stadionem). Vstup od 18 hod, zahájení s přípitkem v 19 hod.
Čeká Vás živá hudba až do rána, raut, tombola, vložené golfové soutěže a další překvapení, jako již tradičně. Cena vstupenek je 400,- Kč, možnost zamluvit si je a koupit u Vládi Šoltyse – 724 133 011.
Na viděnou se s Vámi těší výbor KHGCS.
Pár fotografií z Novoročního odpalu
02.01.2017 - 00:47:22 (Josef Radimecký)

Novoroční odpal 2017 sice nebyl masovou událostí, ale počasí nám vyšlo, i když bylo trochu mrazivo. Několik fotografií si můžete prohlédnout na tomto odkazu: https://www.facebook.com/KHGCS/photos/?tab=album&album_id=1387682397923272
mějte dobrý (nejen golfový) rok, haj-hou, pepa
Pozvánka na novoroční odpal
23.12.2016 - 23:20:31 (Josef Radimecký)

Milé členky, milí členové klubu,
rád bych Vám jménem výboru KHGCS popřál klidné vánoční svátky a vše dobré do roku 2017, jak v osobním i pracovním, tak i v golfovém životě.
Ty z Vás, kteří se drží přísloví “jak na Nový rok, tak po celý rok”, zvu na novoroční odpal. V neděli 1. 1. 2017 bude od 14,00 hod otevřena klubovna v Janově pro setkání na prahu nového roku a posezení při kávě či jiných nápojích. Následně pak spolu odpálíme první míček v roce 2017.
Na viděnou,
Josef Radimecký, prezident klubu
Krmení kaprů je od 14 hod
15.12.2016 - 13:44:56 (Josef Radimecký)

omlouvám se, ale v pozvánce jsem zapomněl uvést, v kolik hodin nedělní krmení kaprů začíná. takže upřesňuji - 18.12. od 14 hod, místo zůstává stejné. pepa
Pozvánka na předvánoční krmení kaprů
15.12.2016 - 08:29:15 (Josef Radimecký)

Milé členky, milí členové klubu,
Vánoce se blíží čím dál víc a proto je nejvyšší čas nakrmit kapry a další rybí havěť v Labi. Zveme Vás proto na tradiční předvánoční setkání spojené s odpaly přes (a někdy i do) Labe a možností ochutnat donesené cukroví či svařák. Sejdeme se tuto neděli 18. prosince 2016 u dětského hřiště na nábřeží u Labe (nedaleko restaurace U přístavu). Parkování je nejlepší pod železničním mostem.
Nezapomeňte si s sebou vzít vaši nejoblíbenější a nejdelší hůl, týčka a případně pár vyřazených míčků. My zajistíme podložky a vyřazené drivingové míčky a pro neřidiče a neabstinenty i trochu svařáku.
Těšíme se na Vás☺, za výbor KHGCS Pepa

p.s. Od Vládi Šoltyse si na místě můžete koupit lístky na golfový ples, který se koná již 21. 1. 2017 od 18 hod v restauraci U řezníků na Starém městě v Děčíně. Cena za 1 lístek je 400,- Kč. V ceně je živá hudba do rána, raut, tombola, překvapení atd.
Mitgliedschaftsbeitrag 2017 – wie kann Ich es bezahlen?
02.12.2016 - 15:50:00 (Josef Radimecký)

Mitgliedschaftsbeitrag 2017 – wie kann Ich es bezahlen?

Geehrte Mitgliedern/innen,
Sie können den Mitgliedschaftsbeitrag 2017 durch eine Bankübertragung an das

Klubkonto KHGCS bezahlen:

Bankverbindung:
Bank: CSOB, Decin, Tschechei
Konto Nr. 176485937 / 0300
Konto Name KLUB HRACU GOLFU CESKE SVYCARSKO
IBAN CZ93 0300 0000 0001 7648 5937
BIC (SWIFT) CEKOCZPP

Mitgliedschaftsbeitrag 2017 = € 260 (CZK 7,000) - (im Preis es ist ein Jahresspiel)

+ Mitgliedsregistration bei Czech Golf Federation)

Beitragsidentifikation: schreiben Sie, bitte, Ihr Registrationsnummer aus der

KHGCS Mitgliedskarte (z.B. 070-0188).

Mit freundlichen Grüssen

PhDr. Josef Radimecky
Präsident KHGCS
Členské a hrací poplatky 2017
21.11.2016 - 23:13:59 (Josef Radimecký)

Vážené členky, vážení členové klubu,
Valná hromada KHGCS schválila na svém mimořádném jednání dne 30. 10. 2016, v souvislosti se schválením návrhu výboru převzít golfové hřiště od roku 2017 do správy klubem, navýšení ročních hracích poplatků o 500,- Kč. Protože se KHGCS stává provozovatelem hřiště, budeme platit všechny poplatky (viz přehled v tabulce níže) pouze na účet klubu: 176485937 / 0300. Jako variabilní symbol, prosím, uvádějte své registrační číslo z členské karty. Poplatky pro rok 2017 uhraďte, prosím, co nejdříve, nejlépe do konce roku 2016, abychom měli finanční prostředky potřebné na zajištění provozu hřiště od začátku roku.
Josef Radimecký, prezident klubu

Jednorázové poplatky: Doživotní řádné členství 5 000,- Kč

Roční poplatky :
Řádný - dospělý člen 7 000,- Kč
Řádný - seniorský 5 200,- Kč
Dětský - do 10 let 1 500,- Kč
Dětský - 11 až 14 let 2 500,- Kč
Dětský - 15 až 18 let 3 000,- Kč
Studentský - 19 až 24 let 3 200,- Kč

Udržovací - dospělý + senior 3 000,- Kč (v ceně jsou 3 fee, členství a poplatek ČGF)
Členství na 1 rok 8 500,- K (v ceně jsou roční hrací poplatek, členství a poplatek ČGF)
Roční hrací poplatek pro nečleny 8 000,- Kč (např. pro členy jiného golfového klubu)

Pozvánka na golfový ples KHGCS
21.11.2016 - 23:05:47 (Josef Radimecký)

Vážené členky, vážení členové klubu,
zveme Vás na tradiční golfový ples 2017, který se tentokrát uskuteční v sobotu dne 21. ledna 2017 v restauraci U řezníků (Děčín – Staré město, za zimním stadionem). Vstup bude možný od 18 hod, oficiální zahájení a úvodní přípitek proběhnou v 19 hod.
Čeká Vás živá hudba od 19 hod až do rána (na rozdíl od Kocandy nemusí přestat hrát o půlnoci), raut, tombola, vložené golfové soutěže a další překvapení, jako již tradičně.
Cena vstupenek je 400,- Kč, je možné si je zamluvit a koupit u Vládi Šoltyse na in-dooru.
Na viděnou se s Vámi těší výbor KHGCS.

p.s. Pokud máte nějaké zajímavé ceny do tomboly, předejte je, prosím, Vláďovi Šoltysovi.
Historická změna v životě KHGCS schválena
31.10.2016 - 19:06:50 (Martin Šturm)

Vážené členky, členové a členčata,

jak patrně víte, včera 30. 10. 2016 proběhla mimořádná Valná hromada (VH) klubu, na níž se rozhodovalo o další budoucnosti našeho hřiště. Na jednání VH dosud neviděný počet 69 členek a členů schválil návrh, aby klub od 1. 1. 2017 převzal hřiště do správy a provozoval je. Předtím ale padla řada otázek ( viz zápis z VH: http://www.khgcs.cz/full/storage/mimoradna_vh_2016-zapis.doc ).

Valná hromada pověřila výbor, aby zahájil kroky nezbytné pro převzetí hřiště ( viz usnesení VH: http://www.khgcs.cz/full/storage/vh_2016-usneseni.pdf ) a schválila návrh výboru zvýšit roční poplatky o 500,- Kč pro členky a členy všech kategorií. To nám pomůže zajistit základní část příjmů pro údržbu a provoz hřiště v příštím roce.

A jak jinak ještě můžete klubu a hřišti pomoci, abychom to zvládli?

Zůstaňte členkami a členy klubu, zaplaťte poplatky včas, pokud možno ještě letos, zajímejte se o dění v klubu a na svém hřišti. Neváhejte se obrátit na kteréhokoli člena výboru s dotazy, komentáři či nápady, jak posílit příjmovou stranu rozpočtu. Nevíme totiž, jak to budeme se starými stroji zvládat a na nové mašiny budeme muset peníze vydělat a našetřit.

Na této stránce vás budeme průběžně informovat, jak kroky k převzetí hřiště do správy pokračují.

Zatím si zapište do svých diářů tyto termíny:
- Krmení kaprů – ne 18. 12. 2016 ve 14 hod., Děčín
- Novoroční odpal – ne 1. 1. 2017 ve 14 hod., Janov
- Golfový ples – so 21. 1. 2017, Děčín

Hezké podzimní dny,

Josef Radimecký
prezident KHGCS

Diese Neuheit in deutscher Sprache hier: http://www.khgcs.cz/full/storage/ein_historisches_schritt_im_janov_golfplatz.doc
!!! Vyklizení begárny
26.10.2016 - 14:45:28 (Martin Šturm)

Vážení přátelé.

Vzhledem k faktu, že se begárna bude předávat obci, tak vás, kteří ji ještě nevyklidili, prosíme, abyste tak učinili nejpozději do konce měsíce, čili do 31.10.2016.

Děkujeme.
Pozvánka na Valnou hromadu
26.10.2016 - 11:49:33 (Martin Šturm)

Vážené členky, vážení členové KHGCS,
ještě jednou Vás jménem výboru zvu na jednání mimořádné VH KHGCS, jehož hlavním tématem je návrh výboru, aby klub převzal správu golfového hřiště.

VH proběhne v neděli 30. října 2016 od 14 hod. v klubovně v Janově. Podklady pro jednání naleznete v příloze novinky (pouze na webu KHGCS).

Těším se na viděnou

Josef Radimecký
prezident KHGCS

Příloha: navrh_spravy_hriste_janov.doc
Zimní tréninky v indoor centrech Děčín a Česká Lípa
17.10.2016 - 14:04:05 (Lukáš Čermák)

Jako každoročně již připravujeme zimní tréninky pro děti TCM KHGCS a to opět v Děčíně i České Lípě.

Letní semestr ukončíme v pátek 21. 10. 2016 a zimní semestr zahájíme v pondělí 14. 11. 2016.

Někteří rodiče již své děti přihlásili a započali obsazovat termíny a časy tréninků, pro zbylé uvádíme volné časy a dny na simulátoru v Děčíně.

Pondělí : 15:00 – 16:20 volné, volné
16:20 – 17:40 volné, volné
17:40 – 19:00 volné, volné

Úterý : 15:00 – 16:20 A. Bednář, volné
16:30 – 17:50 T. Hozák, volné

Čtvrtek : 15:00 – 16:20 volné, volné
16:20 – 17:40 volné, volné
17:40 – 19:00 E. Martinová, V. Bednářová

Pátek : 15:00 – 16:20 J. Křeček, A. Křečková
16:30 – 17:50 T. Jirsák, S. Jirsáková
18:30 – 19:50 K. Ácsová, K. Ácsová

Z uvedeného je patrné, že lekce, kdy se účastní 2 děti trvá 80 minut a vyplývá ze zkušeností z let minulých, kdy se ověřilo, že ve třech dětech už je trénink místy kontraproduktivní.

Cenová kalkulace zatím vychází jako v loňském roce, to znamená, že dítě, které platilo plný letní příspěvek bude platit 4.000,- Kč, dítě s polovičním letním příspěvkem 5.000,- Kč, dítě bez letního příspěvku 6.000,- Kč.

V rámci zimní přípravy je opět naplánováno 17 tréninkových jednotek s přestávkami o Vánočních svátcích a dovolené trenéra od 27. 1. 2016 do 3. 2. 2016 s předpokládaným ukončením v první dubnové dekádě a plynulým přechodem do venkovních prostor.

Žádáme proto rodiče, aby co nejdříve přihlásili děti do zimní přípravy a domluvili si termíny a časy.

Za TCM KHGCS: Ivan Široký
724033455
ivansiroky@seznam.cz
Tenerife 2017
10.10.2016 - 16:52:07 (Martin Šturm)

Ahoj kolegové, účastníci golfových zájezdů!

Ačkoliv jsme ještě neabsolvovali první zájezd do Portugalska v listopadu, je zde další nabídka pro ty, kteří mají chuť vycestovat za golfem v zimě do zaručeného počasí a to na Kanáršké ostrovy, konktétně na ostrov Tenerife.

Datum zájezdu: 28.1 - 4. 2. 2017

Hotel - VINCCI GOLF RESORT ( 100 metrů od hřiště GOLF DEL SUR ) + snídaně

V ceně zájezdu : letenky z letiště Berlín Schönefeld včetně přepravy golfových bagů - RYANAIR
transfery z a na letiště
transfery na golfová hřiště
5 x golf - 2 x GOLF DEL SUR, 1 x LAS AMERICAS, 1 x COSTA ADEJE, 1 x AMARILLA

CENA ZÁJEZDU : 1.411,- EUR

Příplatek za objednanou polopenzi : 99,- EUR


ČASY LETŮ : ODLET BERLÍN 28. 1. 2017 - 14.40 HODIN
PŘÍLET BERLÍN 4. 2. 2017 - 14.05 HODIN

V ceně zájezdu nejsou žádná pojištění, proto si dejte pozor na případné storno zájezdu!!!

Jako vždy je nutno reagovat co nejrychleji, protože blokace letenek je 7dní. Proto vás žádám, aby jste v případě zájmu potvrdili e-mailem obratem opravdový zájem, je objednáno max. 5 flajtů - 20 hráčů.
Úhrada zálohy cestovní agentuře se dá očekávat rovněž velmi rychle a to v hodnotě cca 11.000,- - 12.000,- Kč.

S pozdravem

Ivan Široký
Předseda zájezdu
Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Klubové turnaje
03.10.2016 - 09:15:42 (Martin Šturm)

Vážení přátelé, členové klubu!

Výbor KHGCS by vás v závěru letní sezony 2016 velice rád pozval na čtyři klubové turnaje, které pro vás připravil s ohledem na to, že by vám chtěl ještě v závěru sezony umožnit zahrát si golf v různých formátech s přáteli z klubu či příznivci Janovského golfu z jiných klubů.
Zároveň by bylo vhodné tyto vesměs společenské akce využít k tomu, aby jste prodiskutovali s členy výboru KHGCS důvody vedoucí ke svolání mimořádné valné hromady klubu na 30. 10. 2016 ve 14:00 hodin s tím, že diskuze bude neformální a informativního charakteru pro ty, kteří o ni projeví zájem vždy po vyhlášení výsledků turnaje.

Všechny turnaje jsou již vypsány na serveru cgf.cz a zároveň otevřeny pro přihlašování se všemi informacemi, pro info uvádím základní data :

1/ 08. 10. 2016 - BERNARD + OVAR OPEN - pravděpodobně poslední turnaj na úpravu HCP letos se sponzorem pivovar BERNARD

2/ 15. 10. 2016 - JANOVSKÝ FOURSOME - manželských, příbuzenských, mileneckých dvojic - liché přihlášené spárujeme

3/ 22. 10. 2016 - KACHNÍ TEXAS SCRAMBLE - na cestě do jižních krajů přistane pár kachniček na vašich talířích při obědě po hře známým systémem

4/ 28. 10. 2016 - CROSS COUNTRY - PŘES HORY A LESY - již tradiční uzavírací turnaj a poslední před mimořádnou valnou hromadou

Závěrem bych za výbor KHGCS chtěl apelovat na všechny členy klubu, ať už dlouholeté nebo nové, bez rozdílu herní výnnosti, ale se srdcem, které stále ještě plně nebo alespoň trochu bije pro Janov, přijďte a podpořte svou účastí jak klubové akce, tak především mimořádnou valnou hromadu klubu, protože budete všichni svými hlasy spolurozhodovat o budoucnosti golfu na Janově.

S pozdravem za výbor KHGCS

Ivan Široký
Předseda STK KHGCS
Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Pozvánka na mimořádnou Valnou hromadu KHGCS
25.09.2016 - 23:21:06 (Josef Radimecký)

Vážené členky, vážení členové KHGCS,
jménem výboru Vás zvu na jednání mimořádné VH KHGCS, které se uskuteční v neděli 30. října 2016 od 14 hod. v klubovně v Janově. Hlavním bodem programu je návrh výboru KHGCS Valné hromadě, aby klub převzal - na rok 2017 a na další roky - správu golfového hřiště ve stávající podobě.
Jak jistě víte, existence našeho golfového hřiště v podobě, jak ji známe a máme rádi, byla v letošním roce ohrožena kvůli sporům mezi obcí Janov a novým majitelem hřiště Syntaxis Nord. Proto výbor KHGCS pronajal spornou část hřiště (pás pozemků, na nichž jsou jamky č. 1, část jamek č. 2 a č. 4) a intenzivně jednal s majiteli Syntaxis Nord s cílem zachovat golfové hřiště ve stávající podobě i na další roky. Při těchto jednáních byl výbor vyzván, aby převzal provozování hřiště. Po mnoha diskusích jsme dospěli k závěru, že by to mohla být - pro zachování hřiště ve stávající podobě – patrně nejlepší varianta. Bez Vaší podpory však výbor není k tomuto kroku oprávněn a bez Vaší pomoci a spolupráce by tento úkol ani nezvládl. Proto jsme připravili návrh na převzetí správy hřiště, který na mimořádném jednání předložíme Vám, členkám a členům klubu a Valné hromady KHGCS k diskusi a k rozhodnutí.
Vzhledem k vážnosti tématu věřím, že na jednání dorazíte.
Těším se na viděnou
Josef Radimecký
prezident KHGCS
1.kolo MK na jamky zrušeno!
17.09.2016 - 09:23:25 (Lukáš Čermák)

Pro nezpůsobilost hřiště bylo 1.kolo MK ve hře na rány 2016 ZRUŠENO !!! Letošní MK ve hře na rány bude tedy hráno pouze na jedno kolo.

Startovní list pro druhé kolo bude identická se startovní listinou pro 1.kolo. Nicméně změny jsou možné. Aktuální platná startovní listina bude dostupná na serveru ČGF.

Soutěžní výbor.
Místní pravidla MK 2016
16.09.2016 - 18:48:43 (Martin Šturm)

Na serveru ČGF jsou vyvěšena místní pravidla pro mistrovství klubu ve hře na rány pro rok 2016.

Najdete je i zde: http://fls.cgf.cz//DBFL/CGSRedaction/Documents/M%c3%adstn%c3%ad%20pravidla%20MK%20r%c3%a1ny%202016.pdf
Allianz Open Janov 2016
14.09.2016 - 17:02:32 (Martin Šturm)

Vážení přátelé,
do fotogalerie byly přidány fotky z turnaje Allianz Open Janov 2016.

Vesele si prohlížejte a kochejte se :)
XIV. MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY
14.09.2016 - 08:32:20 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu!

Dovolujeme si vás ještě jednou pozvat na hlavní klubovou akci sezony 2016, kterou je Mistrovství klubu ve hře na rány pro rok 2016, která se uskuteční na našem hřišti Janov ve dnech 17. - 18. 9. 2016.

Dodatečně, na přání některých členů klubu v letech, jsme zařadili dodatečně ještě do soutěže kategorii - Senioři od 50 let - společná muži a ženy.
Pevně věříme, že i tento krok ještě podpoří větší zájem o dvoukolovou víkendovou soutěž.

Ivan Široký
Předseda STK KHGCS
Regionální turnaj mládeže na Janově
02.09.2016 - 11:24:44 (Lukáš Čermák)

Informace je primárně určena hráčům a rodičům našeho TCM.
Ostatním čelnům KHGCS se omlováme za nevyžádaný mail.

Dne 11.9.2016 proběhne na Janově druhý letošní regionální turnaj mládeže (RTM Západ B). Rádi bychom všechny hráče našeho TCM vyzvali k účasti na tomto turnaji. Kde jinde dobře zahrát, než na domácím hřišti! Turnaje jsou vypsány dva (dle HCP a kategorií) - vyberte ten správný!

Na setkání a hezkou hru se těší
Lukáš Čermák, hl.rozhodčí turnaje
XIV. MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY
02.09.2016 - 08:54:01 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu, hráči golfu!

Ve dnech 17. - 18. 9. 2016 se uskuteční XIV. MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY jako vyvrcholení klubové letní sezony 2016.

Chtěli bychom tímto pozvat všechny hráče, členy klubu k účasti v této hlavní klubové soutěži sezony 2016.

Pro nejlepší jsou připraveny krásné skleněné poháry, součástí slavnostního vyhlášení vítězů bude i vyhlášení MK ve hře na jamky 2016.

Podrobnosti: http://www.khgcs.cz/full/index.php?site=kalendar&akce_id=86
Přihlášení na serveru http://www.cgf.cz.

Za výbor KHGCS

Ivan Široký
Předseda STK KHGCS
Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Allianz Open Janov 2016
24.08.2016 - 08:23:34 (Martin Šturm)

Vážení přátelé golfu, klubu i turnajové hry :)

Dovolte mi Vás informovat na žádost pořadatele turnaje Allianz Open janov 2016, že po skončení turnaje bude následovat zábava s živou hudbou.

Proto s sebou nezapomeňte vzít své drahé polovičky. Zábava bude pokračovat, hudba hrát, boty se budou žhavit pod Vašimi ladnými tanečními kreacemi.

Budeme se těšit na pohodový večer plný zábavy, tance, klábosení, rozebírání hry i jiných kratochvílí.

Za pořadatele turnaje manžele Kršíkovi

Martin Šturm.
Tréninky TCM - podzim 2016 !!!
23.08.2016 - 09:28:59 (Lukáš Čermák)

Mail je určený pro hráče a rodiče našeho TCM. Ostatním členům KHGCS se tímto omlouváme za nevyžádaný mail.

Tréninky našeho TCM se pondělím 5.9.2016 vracejí do původního "mimoprázdninového" - školního rozvrhu. V tomto režimu potrvají do konce října 2016.

Za TCM Lukáš Čermák
XIV. MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY
23.08.2016 - 08:36:06 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu, hráči golfu!

Ve dnech 17. - 18. 9. 2016 se uskuteční XIV. MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY jako vyvrcholení klubové letní sezony 2016.

Chtěli bychom tímto pozvat všechny hráče, členy klubu k účasti v této hlavní klubové soutěži sezony 2016.

Pro nejlepší jsou připraveny krásné skleněné poháry, součástí slavnostního vyhlášení vítězů bude i vyhlášení MK ve hře na jamky 2016.

Podrobnosti: http://www.khgcs.cz/full/index.php?site=kalendar&akce_id=86
Přihlášení na serveru http://www.cgf.cz.

Za výbor KHGCS

Ivan Široký
Předseda STK KHGCS
Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
GOLF PORTUGALSKO - 3. - 10. 11. 2016
11.08.2016 - 07:39:20 (Martin Šturm)

Zdravím všechny golfové přátele, účastníky golfových zájezdů!

Opět po roce vám posílám první nabídku golfového zájezdu a to na termín 3. - 10. 11. 2016.
Ačkoliv v hledáčku pro listopad bylo více lokalit, nakonec jsem zvolil oblast Portugalského Algarve a to vzhledem ke spojení klidné lokality, skvělého golfu v oblasti, rozumné ceny včetně cen stravování a potravin, letu z Prahy přes Brusel (tam už teroristé byli) a samozřejmě s ohledem na pokud možno bezpečnou oblast.
Umístění hotelu je tentokrát přímo v centru přístavu města Villamoura, takže si užijí zase ti, kdo mají rádi možnost podvečerního courání a návštěvy různých restaurací při večeřích s tím, že ale je možnost si doobjednat polopenzi v hotelu.
Golf je objednán na četná přání z minulosti 5x s tím, že náruživci si na místě můžou dorezervovat pro 6. den golf na velkém množství hřišť v oblasti.

Specifikace zájezdu :

Termín : 3. 11. - 10. 11. 2016

Letenky : Praha-Brusel-Faro a zpět - Odlet : 3. 11. v 06:45 Přílet 10.11. v 17:30 v ceně je přeprava golfových bagů pro golfisty

Ubytování : HOTEL DOM PEDRO MARINA ****

Stravování : snídaně - za příplatek 135,- Eur/osoba možno objednat polopenzi

Pokoje : klima, telefon, minibar, TV SAT, rádio, koupelna s WC plně vybavená

Pláž : bílá, písečná přímo u hotelu

Golf : připraveno 5x fee - 2x Oceanico Laguna, 2x Oceanice Pinhal, 1x Oceanico Millenium - společná přeprava z a do hotelu v ceně

Ceny :

1/ GOLFISTA NA DBL ROOM 1.045,- EUR

2/ GOLFISTA NA SGL ROOM 1.210,- EUR

3/ NEGOLFISTA DOSPĚLÝ NA DBL ROOM 605,- EUR

4/ DÍTĚ 3-6 LET NEGOLFISTA S RODIČI 455,- EUR

Příplatek za polopenzi je 135,- EUR/osoba

Všechny případné zájemce bych chtěl upozornit, že rezervace můžu přijímat do okamžiku naplnění objednané kapacity 20 golfistů (počet negolfistů není omezen) a budu vám tak obratem potvrzovat vaše rezervace do okamžiku naplnění maximální kapacity zájezdu.
Zároveň je třeba počítat s tím, že s rezervací bude souviset i úhrada zálohy ceny zájezdu v hodnotě 13.000,- Kč, doplatek se dá očekávat zhruba v konci září 2016 (nemám zatím info).

Takže to je zatím vše, případné další dotazy směřujte na známá spojení.


S pozdravem

Ivan Široký

Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Info pro hráče našeho TCM
10.08.2016 - 11:28:48 (Lukáš Čermák)

Zpráva je určena hráčům a rodičům našeho TCM.
Ostaním se omlouváme za nevyžádaný mail a děkujeme za pochopení.

Dne 25. 8. 2016 se tréninky TCM KHGCS od 15:30 a od 17:00 hodin NEKONAJÍ z důvodu nepřítomnosti trenéra TCM.
MISTROVSTVÍ KHGCS VE HŘE NA JAMKY PRO ROK 2016
24.06.2016 - 20:14:53 (Martin Šturm)

Dnes ve 12:00 hodin bylo uzavřeno přihlašování do MK ve hře na jamky, které proběhne ve dnech 25. 6. – 26. 6. 2016.

Do MK se přihlásilo 15 mužů a 2 ženy (???) a v obou kategoriích bude nasazení do systému play-off dle HCP v klasickém a osvědčeném rastru.

Časový plán soutěže :

SOBOTA 25. 6. 2016
1. kolo muži i ženy – start v 08:00 hodin – společný shot gun start
2. kolo + muži o umístění – cca 12:30 hodin

NEDĚLE 26. 6. 2016
3. kolo – semifinále muži – 09:00 hodin
4. kolo – finále + o 3. místo muži – cca 12:30 hodin

Upozorňuji hráče, že změny v časovém programu jsou vyhrazeny především z důvodu počasí či délky jednotlivých zápasů.

Nasazení hráčů – kategorie MUŽI

NASAZENÍ JMÉNO HCP

1. I. Široký 7,7
2. M. Žáček 7,8
3. J. Novotný 8,0
4. A. Röhrich 9,2
5. M. Holada 9,7
6. A. Bednář 10,2
7. M. Krejčí 12,4
8. R. Bejdl 12,7
9. M. Bergmann 13,7
10. M. Šturm 14,6
11. A. Lollok 15,3
12. J. Hykš 16,3
13. P. Záleský 20,8
14. K. Frontz 22,1
15. I. Bučko 24,9
16. Neobsazeno

Zápasy v prvním kole vyplývají z klasického pavouka (Pravidla str.145) :

1 vs. 16
2 vs. 15
8 vs. 9
7 vs. 10
4 vs. 13
3 vs. 14
5 vs. 12
6 vs. 11

Kategorie ŽENY :

1. K. Čermáková 0
2. M. Bučková 25,5

Ženy hrají 1. kolo rovnou jako finále.

VŠECHNY ZÁPASY SE HRAJÍ AŽ DO ROZHODNUTÍ, VÝSLEDKEM NEMŮŽE BÝT REMÍZA.

Doporučuji všem oprášit v Pravidlech jemné až významné rozdíly mezi jamkovou hrou a hrou na rány.

Zároveň přeji všem hezkou hru a zajímavé zápasy.

Ivan Široký
Předseda STK KHGCS
Pozvánka na MK
22.06.2016 - 14:05:44 (Martin Šturm)

Vážení hráči, členové klubu.

O víkendu 25. 6. - 26. 6. 2016 proběhne první vyvrcholení klubové golfové sezony 2016 a to Mistrovství klubu ve hře na jamky 2016.
K dnešnímu dni je přihlášeno 12 mužů a 1 žena, což je až překvapující nezájem o tak zajímavou hru, kterou jistě jamková hra je a vždy bude a historicky je právě původním hracím systémem v golfu.
Chtěl bych vás ještě jednou pozvat všechny na víkendová klání, přihlásit se můžete do pátku 24. 6. 2016 do 12:00 hodin a určitě nebudete zklamaní, protože jamková hra vás určitě osloví, i když jste jí doposud třeba nehráli.

S pozdravem

Ivan Široký
Předseda STK KHGCS
Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Kvalifikace družstev mládeže do 16 let - 19. 6. POZOR ZMĚNA!!!
17.06.2016 - 13:53:16 (Lukáš Čermák)

Informace pro háče kvalifikace družstev mládeže do 16 let - DŮLEŽITÉ.
Ostatním se laskavě omlouváme za nevyžádaný mail.

Dnes jsem obdržel od hlavního rozhodčího turnaje informaci, že jedno družstvo se odhlásilo ze soutěže. Dojde k posunutí startovních časů našich hráčů! Sledujte prosím tedy startovní časy, abyste byli včas na místě a také na startu (viz web ČGF).

Pořadí hráčů (je uvedeno v předchozí informaci) se nemění.

Za TCM L.Č.
Kvalifikace družstev mládeže do 16 let - 19. 6. PŘIPOMENUTÍ
15.06.2016 - 08:49:55 (Lukáš Čermák)

Zpráva pro hráče našeho TCM. Ostatním se omlouváme za nevyžádaný mail.

Dovoluji si touto cestou připomenout nominovaným hráčům a rodičům blížící se kvalifikaci družstev do 16 let (19. 6. 2016 na hřišti Písek Kestřany).

Jak bylo uvedeno již dříve, nominováni jsou následující hráči:
1. Křeček Jáchym
2. Mutl Jakub Miroslav
3. Bednář Antonín
4. Goll Filip
5. Ácsová Karolína
6. Idehen Esohe

Náhradníci : Martinová Eliška, Bednářová Veronika

Kapitánem družstva je Kateřina Křečková, které prosím případně nahlašte absenci. Je to důležité pro nahlášení SESTAVY družstva a pro další organizační věci.

Děkujeme za spolupráci.

Za TCM L.Č.
Kemp Malevil 2016 - INFORMACE
08.06.2016 - 07:46:05 (Lukáš Čermák)

Kemp Malevil 2016

Upozorňujeme všechny hráče a rodiče, že konečný termín kempu Malevil 2016 je od neděle 31. 7. 2016 (nástup ve 13:00 hodin) do pátku 5. 8. 2016 (odjez mezi 16:00 a 17:00 hodin).

Cena kempu je 5.600,- Kč - v ceně komplexní zajištění všeho včetně golfu, jídla a pitného režimu - pro děti otevřený účet pro jakoukoliv potřebnou konzumaci, bowling, koně, beach kurt, trampolíny, ping-pong, bazén a podobně.

Děti budou mít možnost hrát 5 soutěžních kol na úpravu HCP.

V případě, že někteří z rodičů, kteří své děti přihlásili na kemp již minulosti a vědí v tuto chvíli, že se jejich dítě nebude moci kempu nakonec zúčastnit, měli by okamžitě toto oznámit I. Širokému na mobil 724 033 455 - pro účast je převis poptávky, proto řešte okamžitě!!!Kvalifikace družstev mládeže do 16 let - 19. 6. DŮLEŽITÉ
08.06.2016 - 07:45:01 (Lukáš Čermák)

Kvalifikace družstev mládeže do 16 let - 19. 6. 2016 PÍSEK-KESTŘANY

Jak již bylo dříve avizováno, jako první mládežnická týmová soutěž mládeže proběhne Kvalifikace družstev mládeže - MČR 16 let 19. 6. 2016 na hřišti Písek Kestřany.
Předem oznámená nominace hráčů je následující :

1. Křeček Jáchym
2. Mutl Jakub Miroslav
3. Bednář Antonín
4. Goll Filip
5. Ácsová Karolína
6. Idehen Esohe

Náhradníci : Martinová Eliška, Bednářová Veronika

Kapitán družstva : Kateřina Křečková

Žádáme rodiče, aby k účasti přistoupili zodpovědně, zjistili si včas startovní časy dětí a aby se případně dohodli na společné logistice dětí.
Případné dotazy odpoví v týdnu před soutěží manažer TCM MUDr. Lukáš Čermák nebo kapitán K. Křečková.
Všichni hráči si musí uvědomit, že soutěž se hraje na rány, proto musí být dohrány všechny jamky.
Tréninky v TCM - období prázdnin
08.06.2016 - 07:43:29 (Lukáš Čermák)

Od 1. 7. 2016 po dobu prázdnin bude tréninkový proces opět upraven na prázdninový s tím, že tréninky budou v úterý a ve čtvrtek a to pro rozvojovou a začátečnickou skupinu od 15:30 do 17:00 hodin, pro výkonnostní skupinu od 17:00 do 19:00 hodin.

Případné výluky tréninků z důvodu kempů a podobně budou vždy předem oznámeny.

Pevně věříme, že hráči a rodiče využijí velkého množství soutěží mládeže v průběhu prázdnin, především pak Regionálních tour mládeže pro co nejvyšší účast na těchto soutěžích tak, aby dosáhli v sezoně minimálně 5 soutěžních výsledků na těchto soutěžích započítávaných do mládežnických žebříčků ČGF.
Změny tréninků TCM v týdnu od 13.6.2016
08.06.2016 - 07:41:56 (Lukáš Čermák)

Upozorňujeme všechny hráče TCM a rodiče hráčů, že tréninkový proces bude pro všechny skupiny hráčů přerušen z důvodu dovolené v období od 13. 6. do 22. 6. 2016, to znamená, že opět bude pokračovat od čtvrtka 23. 6. 2016.

Všechny hráče a rodiče vyzíváme, aby toto období využili k individuálnímu tréninku především na hřišti.

Potvrzení nominací na soutěž Krajská soutěž družstev mužů Praha a Středočeský kraj - 11. - 12. 6. 2016 Barbora
27.05.2016 - 13:39:43 (Martin Šturm)

Potvrzení nominací na soutěž Krajská soutěž družstev mužů Praha a Středočeský kraj - 11. - 12. 6. 2016 Barbora:

1. Jaroslav Novotný
2. Martin Žáček
3. Vlastimil Prokop
4. Aleš Bednář
5. Václav Šlemr
6. Miroslav Krejčí

7. Rudolf Bejdl - 1. náhradník
8. Vladimír Šoltys - 2. náhradník
9. Martin Šturm - 3. náhradník


Kapitán družstva mužů V. Šoltys ověří do středy 8. 6. 2016, zda hráči, kteří potvrdili nominaci do družstva s tím, že pro uvedené termíny jsou k dispozici, skutečně do 1. a 2. kola na Barboře jsou schopni nastoupit, případně, kteří dva náhradníci budou v sobotu 11. 6. 2016 na místě soutěže a budou si chtít zahrát tréninkové kolo náhradníků na konci startovní listiny. O tomto a o pořadí, jak budou hráči postaveni do startovní listiny je třeba podat zprávu do čtvrtka 9. 6. 2016 I. Širokému, který připraví Sestavu družstva na předepsaném formuláři a odešle hlavnímu rozhodčímu soutěže.
V případě dotazů jsem kdykoliv k dispozici.

Přeji všem úspěšnou reprezentaci klubu a boj o postup do vyšší soutěže.

Ivan Široký
Předseda STK KHGCS
Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Nominace do soutěží družstev dospělých 2016
16.05.2016 - 10:44:52 (Martin Šturm)

V příloze (pouze na webu KHGCS) je nominace do soutěží družstev dospělých.

Možnost účasti hlaste Ivanu Širokému.

Příloha: souteze2016-nominacedruzstevmuzizeny.docx
Přístupnost hřiště pro hráče
14.04.2016 - 15:24:25 (Josef Radimecký)

Dobrý den všem,
jak jsem informoval na VH, komunikuji v otázce komplikací ohledně přístupnosti hřiště pro nás, hráče/hráčky a členky/členy KHGCS se starostkou obce Janov paní Kotkovou. Protože se mohou objevovat různé poplašné zprávy, chtěl bych vás v tomto ohledu uklidnit. Níže proto uvádím doslovně, co mi paní starostka napsala v posledním e-mailu:

"Ještě jednou Vás zdravím, pane Radimecký,
já bych současnou situaci ,,nedramatizovala“, ať hráči hřiště využívají celé, my už se s provozovateli určitě během měsíce dubna domluvíme. Věřte mi, že ze strany obce není sebemenší zájem členům spolku jejich zálibu komplikovat, ale na druhou stranu se musíme držet zákona o obcích..."
Přeji hezký zbytek dne
Ladislava Kotková - starostka obce

Hezkou hru! Josef Radimecký - prezident KHGCS
Káťa Čermáková v týmu pro Lady Abrahams Trophy 2016
08.04.2016 - 10:55:30 (Lukáš Čermák)

Káťa Čermáková je členkou týmu SEVER pro Lady Abrahams Trophy 2016.
Více informací nahttp://www.cgf.cz/ArticleDetail.aspx?IDArticle=475609491&IDMenu=74700507.

TCM
Pozvánka na Valnou hromadu KHGCS
03.04.2016 - 22:21:55 (Josef Radimecký)

Jménem Výboru klubu vás zvu na řádnou Valnou hromadu KHGCS, která se uskuteční v sobotu 9. dubna 2016 od 10,00 hod v klubovně.
Na programu jsou tyto body:
- zpráva o činnosti klubu v r. 2015
- zpráva o hospodaření klubu v r. 2015 a výhledu na r. 2016
- zpráva o činnosti STK a TCM v r. 2015 a výhledu na r. 2016
- zpráva o reprezentaci KHGCS v r. 2015 a výhledu na r. 2016
- zpráva provozovatele resortu SYNTAXIS NORD, s.r.o. za rok 2015 a novinky v resortu v r. 2016.
Po ukončení VH KHGCS proběhne schůzka TCM, následovat bude praporkový turnaj dvojic od 13,00 hod.
Na viděnou se jménem Výboru KHGCS těší
Josef Radimecký
prezident klubu
Střípky z konference ČGF a členské karty pro r. 2016
23.03.2016 - 22:59:50 (Josef Radimecký)

Střípky z řádné konference ČGF
Konference se uskutečnila v sobotu 19. března 2016 v hotelu Step v Praze. Protože na programu bylo projednání standardních výročních zpráv a žádné “třeskuté” téma (volby do ČGF jsou až v r. 2017), účast byla slabší – cca 75 % zástupců českých golfových klubů.

Trocha statistiky - z výroční zprávy ČGF za r. 2015 vyplývá, že:
- v ČR je 98 klubů s prokazatelným vztahem ke znormovanému hřišti,
- v ČR jsou 104 znormovaná golfová hřiště (36 jamek a více – 2; 27 jamek – 4; 18 jamek – 43; 9 jamek (a méně či netradičně) – 55 hřišť),
- ČGF registrovala celkem 56 352 hráčů golfu (již 3 roky zhruba stejný počet, i když ročně prý asi 5 000 hráčů členství v ČGF ukončí a stejný počet se nově registruje),
- naše nejlepší hráčka Kateřina Čermáková je národní mistryní ČR kadetek (blahopřejeme a držíme palce reprezentantce ČR v r. 2016☺).
- družstvo našich žen se v I. lize žen – Západ umístilo na 3. místě z 12 (tleskáme a držíme palce☺),
- družstvo našich mužů se v Krajské soutěži Praha a Ústecký kraj se umístilo na 4. místě (držíme palce☺).
Přes náznaky snah zvýšit členský poplatek ČGF ze stávajících 300,- Kč zatím k žádné změně nedochází.
Členové KHGCS, kteří zaplatili členské příspěvky v termínu do 31. 1. 2016 si mohou od pátku 25. 3. 2016 vyzvednout členské karty pro rok 2016 u Jaroslava Novotného v klubovně.

Hezké golfové jaro a dál
Josef Radimecký
Janov Trip Series 2016
23.03.2016 - 08:17:31 (Martin Šturm)

Vážené členky a vážení členové.

Nadešel čas nové sezóny a proto vám nabízím účast ve třetím ročníku série turnajů Janov Trip Series. Jedná se o "výjezdní" sérii (i když už tomu tak úplně není), která se hraje ve všední dny bez úpravy hendikepu, většinou na cizích hřištích a za zvýhodněných podmínek.

Startujeme doma v Janově již 1.4.2016 !!!

Pokud vás zajímají podrobnosti, tak je najdete na stránkách série ( http://www.khgcs.cz/jts ), kde jsou i výsledky minulých ročníků, skorekarty hráčů, fotogalerie apod. Nejdůležitější je ale pročíst si Propozice, ve kterých najdete vše potřebné. Stále jsou volná místa, takže pokud budete mít zájem, vše prostudujte a zaregistrujte se do série na výše uvedených stránkách. Registrace automaticky neurčuje, že se zúčastníte jednotlivých turnajů, na ty je třeba se vždy přihlásit ještě samostatně.

V případě dotazů jsem k dispozici na mailu martinix06@gmail.com.

Martin Šturm.
KHGCS má ve svých řadá reprezentantku ČR.
15.03.2016 - 13:37:18 (Lukáš Čermák)

Náš klub má pro sezónu 2016 ve svých řadách reprezentantku ČR!

Kateřina Čermáková byla na základě svých výsledků (nejenom) v roce 2015 zažazena do Národního týmu dívek a žen pro rok 2016.

Prvním počinem v řadách reprezentantů ČR byla účast na zimním soustředění reprezentace ve Španělsku v první polovině února 2016 pod vedením trenérů Jiřího Němečka a Jana Mergla. Více detailů nalezneta na linku ČGF. http://www.cgf.cz/ArticleDetail.aspx?IDArticle=473071184&IDMenu=74700507.

-TCM-
TCM v roce 2016
10.03.2016 - 08:40:18 (Lukáš Čermák)

První organizační informace k činnosti TCM v roce 2016 naleznete v sekci Mládež.
Výsledky MK 2016 na simulátoru
07.03.2016 - 07:43:24 (Martin Šturm)

V neděli 6. 3. 2016 bylo ukončeno další, již tradiční Mistrovství klubu ve hře na golfovém simulátoru pro rok 2016, které se konalo v indoor centru u Ládi Šoltyse na simulátoru Golf Blaster 3D.

Mistrovství se zúčastnilo 26 hráčů a hráček našeho klubu, kteří hráli ve čtyřech kategoriích dle HCP a v řadě případů bylo dosaženo výborných výsledků a došlo zároveň i k některým překvapením na úkor favoritů.

Výsledky v kategoriích :

Kategorie hlavní – muži HCP do 18,0 – na rány brutto

1. Václav Šlemr 74 ran vítězství na 3. jamce rozehrávky
2. Aleš Röhrich 74 ran
3. Miroslav Krejčí 77 ran

Kategorie hlavní – ženy HCP do 18,0 – na rány brutto

1. Kateřina Čermáková 77 ran
2. Sára Jirsáková 80 ran
3. Anna Čermáková 83 ran

Kategorie vedlejší – muži HCP 18,1 – 54 – na rány s vyrovnáním

1. Jan Krejčí 55 ran netto 121 ran brutto
2. Lukáš Milič 62 ran netto 93 ran brutto
3. Petr Babouček 65 ran netto 102 ran brutto

Kategorie vedlejší – ženy HCP 18,1 – 54 – na rány s vyrovnáním

1. Hana Bergmannová 67 ran netto 106 ran brutto
2. Jitka Kršíková 89 ran netto 119 ran brutto
3. Blanka Nalosová 92 ran netto 128 ran brutto

Blahopřejeme novým mistrům klubu pro rok 2016 a děkujeme všem hráčům za účast v soutěži.

Poděkování patří i hlavnímu organizátorovi soutěže Láďovi Šoltysovi včetně pochvaly zúčastněných na závěrečném vyhlášení výsledků za výbornou svíčkovou k večeři.

Za STK KHGCS : I. Široký
Změna termínu Valné hromady klubu
11.02.2016 - 12:23:14 (Martin Šturm)

Dovoluji si Vás upozornit na změnu termínu Valné hromady KHGCS, která se uskuteční v sobotu 9. dubna 2016 od 10 hodin v klubovně klubu v Janově.
Výsledky turnaje na Indooru
09.02.2016 - 08:39:29 (Martin Šturm)

Vážení hráči :)
Na úvodní stránce KHGCS najdete výsledky vánočního turnaje na Indooru.

Za zpoždění se omlouvám, trošku se nám zadrhlo zpracování :)
Již jen pár volných lístků na společenský večer
03.02.2016 - 20:44:22 (Josef Radimecký)

Milé členky, milí členové,
u Vládi Šoltyse (+420 724 133 011) je ještě několik volných lístků (400,- Kč na 1 osobu) na společenský večer klubu. Ten se uskuteční v sobotu 13. 2. 2016, vstup možný od 17 hod, živá hudba začíná hrát od 18 do 24 hod.
NOVINKA - PROSTŘEDÍ BUDE NEKUŘÁCKÉ:-)
CO všechno VÁS na společenském večeru ČEKÁ?
- bohatý raut - celovečerní občerstvení (pro vegetariány i ty druhé)
- bohatá tombola (vyhrává skoro každý, někdy)
- Janovský chřestýš tedy chřástal (s minifotoreportáží ze života klubu s raritami a různými odhaleními papparazziů)
- vložené golfové soutěže (Ivááánek náááš...)
a samozřejmě PŘEKVAPENÍ...:-) - to se bude vázat k očekávánému hostu - viz níže
P.s. Podle střednědobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, která je v krátkodobých předpovědích stále upřesňována, MOŽNÁ PŘIJDE I SV. VALENTÝN!
Za výbor vás zve Pepa
Beseda o golfových pravidlech s Michaelem Jonem
20.01.2016 - 08:58:35 (Martin Šturm)

V sobotu 6. února 2016 od 13:00 hodin se uskuteční v klubovně golfového hřiště Janov tradiční předsezónní beseda o golfových pravidlech, tentokráte s mezinárodním rozhodčím Michaelem Jonem.

Budeme se bavit nejen o novinkách platných od letošního roku, ale i o nejasnostech, s kterými se všichni potkáváme. Pro zpestření budou promítány i videozáznamy pravidlových situací s výkladem.
V den besedy si bude možno na klubovně zakoupit novou edici pravidel pro období let 2016 - 2019.

Pro zájemce bude před besedou od 11:30 hod. podáváno obědové menu:

- krémová pórková polévka s uzeným lososem
- hovězí bourguignon s bagetou, 2 dl bílého vína
- jablečný koláč, káva
(změna menu vyhrazena)

Vaši účast na besedě potvrďte prostřednictvím emailu na adresu golf.khgcs@seznam.cz nebo prostřednictvím SMS na tel. číslo 602445651.
Nadcházející akce
05.01.2016 - 17:16:20 (Josef Radimecký)

Dobrý den vážené členky a vážení členové KHGCS.

V příštích týdnech nás čekají dvě významné akce, o kterých bych Vás rád informoval. Pokyn mi dal Vláďa Šoltys ;) Děkuji :)

SPOLEČENSKÝ VEČER KHGCS aneb GOLFOVÝ PLES
Uskuteční se opět na Kocandě, a to 13. 2. 2016. Začátek je naplánován na 18:00 hodin, kdy také začne hrát kapela :) Vstupné zůstává stejné jako loni, tedy 400,- korun českých. Vstupenky objednávejte u Vládi Šoltyse. Samozřejmě Vás nadšeně zveme a přejeme krásnou zábavu :)

VALNÁ HROMADA KHGCS
Další řádná Valná hromada se uskuteční v sobotu 9. 4. 2016 v klubovně KHGCS v Janově, pravděpodobně od 10:00 a bude spojena s turnajem (v případě změny budete informováni prostřednictvím www stránek a mailu). Srdečně Vás na Valnou hromadu zveme a doufáme v hojnou účast.

Tolik prozatím k nadcházejícím akcím, snad Vás můj informační servis stále těší ;)
Pozvánka na vánoční krmení kaprů
13.12.2015 - 21:37:14 (Josef Radimecký)

Milé členky, milí členové klubu,
protože se blíží Vánoce, blíží se i naše tradiční předvánoční akce "krmení kaprů" aneb přestřelování řeky Labe golfovými míčky. Touto cestou vás na naši poslední klubovou akci letošního roku zvu. Setkáme se - jako již tradičně - na levém břehu řeky Labe u dětského hřiště (nedaleko restaurace U přístavu) v neděli, 20. prosince 2015 ve 14,00 hod. Vezměte s sebou hůl/hole, nějaké tee-čko, vyřazené míčky, případně nějaké vánoční dobroty...
Pro parkování je optimální nedaleké parkoviště pod železničním mostem (majitelka restaurace U přístavu nerada, když zabíráme místo pro její hosty). Těším se na setkání s vámi a pokud ne, přeji vám za výbor klubu klidné svátky, pepa
Vánoční turnaj na Indooru 2015
10.12.2015 - 07:37:20 (Martin Šturm)

Zveme vás na již tradiční vánoční turnaj na Indooru (u Vládi Šoltyse).
Turnaj se uskuteční v termínu od 14. do 30. prosince 2015 (s výjimkou 24. a 25. 12.). Vyhlášení pak proběhne 30. 12. 2015 v 16 hodin na Indooru.

Detaily turnaje
Hřiště: Halmstad North Course (Švédsko)
Parametry: Gimmie 2m, pozice jamky snadná

Místo konání: Indoor Děčín (za zimním stadionem)
Termín: 14. - 30. 12. 2015 (mimo 24. a 25. 12. 2015)
Vyhlášení: 30. 12. 2015 od 16 hodin

Přihlašování:
U Vladimíra Šoltyse (osobně nebo na telefonu 724 133 011)

Kategorie:
- Ženy 0 - 18: na rány s vyrovnáním (červaná odpaliště)
- Ženy 0 - 18: na rány s brutto (červaná odpaliště)
- Muži 0 - 18: na rány s vyrovnáním (žlutá odpaliště)
- Muži 0 - 18: na rány s brutto (žlutá odpaliště)
- Společná (muži, ženy, děti) 18,1 - 54: na rány s vyrovnáním (muži žlutá odpaliště, ženy a děti červená odpaliště)

Startovné:
Dospělí: 350,- Kč
Dětit to 15 let: 250,- Kč
V ceně startovného je občerstvení (páreček) a oběd či večeře při vyhlášení výsledků a předávání cen.
Zemní práce v okolí klubovny
30.11.2015 - 08:36:29 (Martin Šturm)

Z oficiálních stránek provozovatele hřiště:

POZOR !!!

V pondělí 23. listopadu 2015 jsme zahájili zemní práce související s výstvbou ubytovacího zařízení a nového sociálního zázemí pro návštěvníky našeho hřiště. Došlo tím k omezení parkovacích míst přímo před klubovnou. Přístup na hřiště a do klubovny je nyní vhodnější spodní cestou pod DPS.
Klubové poplatky pro rok 2016
30.11.2015 - 08:34:50 (Martin Šturm)

Informace pro členy KHGCS týkající se:
- inventarizace členské základny
- platnosti stávajících karet ČGF
- úhrady členských poplatků pro následující rok.

V souvislosti s pravidelnou inventarizací databáze členů klubu, žádáme o sdělení případných změn v osobních kontaktních údajích, jako jsou:
- změna jména (...u vdaných nebo rozvedených...)
- získání titulu
- změna kontaktní adresy, telefonu, e-mailu
- atd...

Platnost stávajících členských karet ČGF končí k 31.prosinci 2015.
Do 31. ledna 2016 jsme povinni provést roční inventarizaci členské základny klubu.
Pro členy klubu to znamená, že nejpozději do 29. ledna 2016 musí mít uhrazeny své poplatky. Důsledkem opožděné úhrady může být opožděné vystavení nové roční členské karty ČGF.

Celková výše ročních členských poplatků a jejich rozdělení mezi klub a provozovatele hřiště pro rok 2016 se nemění v žádné z kategorií.

KATEGORIE ROČNÍCH ČLENSKÝCH POPLATKŮ:

- základní členský poplatek - dospělý člen
5.900,- Kč - roční hrací poplatek
600,- Kč - klubový poplatek

- seniorský členský poplatek - starší než 60 let
4.100,- Kč - roční hrací poplatek
600,- Kč - klubový poplatek

- dětský členský poplatek (věk do 10ti let)
900,- Kč - roční hrací poplatek
100,- Kč - klubový poplatek

- dětský členský poplatek (věk 11 až 14 let)
1.900,- Kč - roční hrací poplatek
100,- Kč - klubový poplatek

- dětský členský poplatek (věk 15 až 18 let)
2.400,- Kč - roční hrací poplatek
100,- Kč - klubový poplatek

- studentský členský poplatek (věk 19 až 24 let)
2.400,- Kč - roční hrací poplatek
300,- Kč - klubový poplatek

- udržovací členský poplatek
1.900,- Kč - roční hrací poplatek
600,- Kč - klubový poplatek

​​​​​​​​ČÍSLA ÚČTŮ PRO ÚHRADU ČLENSKÝCH POPLATKŮ

- roční hrací poplatky uhraďte na číslo účtu: 115-1598520207 / 0100 (POZOR! - došlo ke změně čísla účtu proti minulým rokům - číslo účtu uvádějte včetně pomlčky)

- klubové poplatky uhraďte na číslo účtu: 176485937 / 0300 (jako variabilní symbol uveďte Vaše členské číslo z karty ČGF)

Po předchozí dohodě lze oba poplatky hradit i hotově:

- roční hrací poplatek u Jaroslava Novotného - tel.: 602445651
- klubový poplatek u Vladimíra Šoltyse - tel.: 724133011

V rámci udržovacího členského poplatku 2500,- Kč, kterým se zachovává pokračování klubového členství, má člen uhrazeny tři vstupy na hřiště (tři celodenní greenfee).

Při uhrazení členských poplatků v řádném termínu do 29. ledna 2016 budou nové karty ČGF distribuovány členům přibližně koncem března 2016.

V případě jakýchkoliv dotazů či nutnosti placení členských poplatků prostřednictvím faktury můžete kontaktovat na telefonním čísle 602445651 pana Jaroslava Novotného.
Podvečerní „pokec“ na Janově – Božolé 2015
19.11.2015 - 18:14:53 (Martin Šturm)

Srdečně zveme členy a příznivce našeho golfového klubu a jejich rodinné příslušníky k podvečernímu posezení v klubovně spojenému s ochutnávkou nového božolé, skvělých francouzských sýrů a paštik z vlastní produkce. Pro extra zájemce namícháme i tatarák – pozor je nutno předem objednat.

To vše se uskuteční tuto sobotu 21. listopadu 2015 od 18:00 hodin. Konzumace vína, sýrů a paštik formou bufetu bude za „startovné“ 150 Kč. Za tatarák bude od zájemců vybíráno zvláštní „green fee“. Pro pivaře budeme čepovat Plzeň za dvacku.

Svoji účast potvrďte bleskem prostřednictvím SMS na tel. čísle 602445651.

V průběhu večera Vás můžeme neformálně seznámit s uskutečněnými změnami a chystanými novinkami v golfovém dění na Janově – a není jich málo ...

Pro zájemce můžeme zajistit i zpětnou dopravu do Děčína naším taxi – zájem je nutno nahlásit předem.

Na setkání se těší

Jarda Novotný & spol.
Mobilní verze webu
19.11.2015 - 11:52:44 (Martin Šturm)

Vážené členky, vážení členové.

Byla spuštěna MOBILNÍ VERZE stránek KHGCS. Při zadání adresy www.khgcs.cz se provede kontrola prohlížeče.

Pokud je to klasický prohlížeč pro počítače, tak uvidíte plný obsah stránek tak, jak jste si již zvykli.

Zjistí-li aplikace, že používáte mobilní prohlížeč, tak Vás upozorní a po 10 sekundách přesměruje na mobilní (zjednodušenou) verzi webu.

Jestliže budete chtít přepnout na PLNOU verzi, stačí na mobilu či tabletu kliknout na odkaz "PLNÁ VERZE", který je na stránce úplne dole.

Stejnětak lze z plné verze přejít na verzi mobilní, a to dvěma způsoby:
1) Odkaz je v horním menu pod položkou Různé
2) Odkaz je v zápatí stránky (umístěn úplně dole vpravo)

Pokud si chcete opravit Vaše záložky, tak adresa mobilní verze je: www.khgcs.cz/mobile/

Obsahově i designově je mobilní verze téměř totožná s aplikací pro androidí telefony, tak i "jablkoni" mohou vidět, jak appka vypadá.

Snad Vás malé vylepšení potěší.

MartIniX
Krátký přehled výsledků
11.11.2015 - 16:52:23 (Martin Šturm)

Dobrý den vážené členky a vážení členové klubu.

Na popud organozátorů MK seniorů zde uvedu malý přehled výsledků nultého (zkušebního) ročníku Mistrovství klubu seniorů 2015 a druhého ročníku Janov Trip Series (JTS) 2015. Výsledky Janovské šňůry zatím nemám k dispozici, tak je uvedu hned, jak se mi oficiálně dostanou do ruky.

Takže začnu akcí "širšího" významu, a to Mistrovstvím klubu seniorů, které se odehrálo 7. 11. 2015 v Janově po Valné hromadě, konkrétně na devět jamek ve dvou kateogriích:

1. Kategorie (nad 55 let) - na rány brutto:
Na prvním místě se umístil Thinh Tran s počtem ran 44, následován Vladimírem Šoltysem (45) a Petrem Zárubou (46).
Kompletní výsledky kategorie zde: http://www.cgf.cz/TournResultCategory.aspx?IDTournCategory=467868426

2. Kategorie (nad 55 let) - stableford:
Zvítězil se skóre 19 STB Miroslav Waldauf, druhou říčku obsadil Petr Záruba (17 STB) a trojici uzavřel Václav Klement (16 STB).
Kompletní výsledky kategorie zde: http://www.cgf.cz/TournResultCategory.aspx?IDTournCategory=468209005

Seniorskými mistry klubu se pro rok 2015 stali pánové Tran a Waldauf, Gratulujeme.
( Kompletní výsledky turnaje: http://www.cgf.cz/TournResults.aspx?IDTournament=467868412 )

Dále proběhla celosezónní Janov Trip Series (od dubna do září), kterou ovládl Saša Lollok, když zvítězil jak celkově (9175 bodů), tak i na nejnižší počet ran, kdy se započítavaly nejméně 4 odehrané turnaje se zapsaným počtem ran (352 ran).
Celkově to "natřel" všem, ale druhý v celkovém pořadí skončil Martin Šturm (8027,5) a třetí Maruška Bučková (7892,5).
Stejnětak v nejnižším počtu ran předběhl Martina Šturma o jednu ránu (353) a Míru Krejčího o 16 ran (368).
Výsledky JTS 2015: http://khgcs.cz/jts/index.php?site=results&year=2015

Všem zúčastněným byly předány malé dary za malé startovné, po finále jsem si dali oběd a řádně oslavili Sašův letošní titul.

Samostatné stránky Janov Trip Series: http://www.khgcs.cz/jts/

Takže to byl malý sumář, na který, jak doufám, brzy navážu s výsledky Janovské šňůry. Samozřejmě vzhledem ke konci sezóny, který se nezadržitelně blíží, připravím spolu s TCM a výborem nějakou souhrnou výsledkovou a statistickou zprávu pro ty, kteří rádi čísla ;) Ale jistě si v ní najde každý to, co ho zajímá.

Přeji hezký večer.
Mistrovství klubu seniorů
31.10.2015 - 08:03:27 (Martin Šturm)

Vážení členové KHGCS.

Po valné hromadě 7. 11. 2015 by se měl v případě dobrých podmínek uskutečnit i malý devítkový turnaj. Běhěm něj se utkají naši senioři o titul Mistra klubu v této kategorii.

Připraveny budou i nějaké vložené soutěže.

Detaily se připravují.
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KLUBU HRÁČŮ GOLFU ČESKÉ ŠVÝCARSKO
28.10.2015 - 15:42:55 (Martin Šturm)

Vážené členky, vážení členové,

jménem výboru KHGCS Vás zvu na mimořádnou valnou hromadu našeho klubu, která se uskuteční v sobotu 7. listopadu 2015 od 10,00 hod. v klubovně v Janově.

Setkání proběhne v rámci tzv. Svatomartinské husy a bude v případě příznivého počasí doplněno o turnaj na 9 jamek ve formátu zvoleném podle počasí. Pokud se chcete zúčastnit turnaje, po němž bude husa podávána, musíte se na něj přihlásit přes server ČGF (objednávka porce husy je součástí přihlášky na turnaj). Pokud se nechcete turnaje zúčastnit, ale chcete poobědvat husu, objednejte si ji, prosím, prostřednictvím e-mailu Jardovi Novotnému na adrese: golf.khgcs@seznam.cz

Program VH:

- projednání a schválení nové verze stanov KHGCS (jde zejména o změnu právní formy KHGCS z občanského sdružení na spolek, jímž jsme se automaticky stali v důsledku změn obsažených v tzv. Novém občanském zákoníku. Tato změna musí být zapracována do nových stanov, které musí schválit VH). Návrh nové verze stanov je vyvěšen na hlavní straně webových stránek klubu - www.khgcs.cz, je k dispozici v režimu sledovaných změn, aby bylo patrné, co se v nové verzi stanov – oproti stanovám původním - mění.

- informace o klubových akcích na zimní období roku 2015/2016

- různé

Těšíme se na viděnou,

Josef Radimecký
prezident klubu
Mimořádná Valná hromada klubu
21.09.2015 - 07:56:17 (Martin Šturm)

Vážené členky, vážení členové Klubu hráčů golfu České Švýcarsko,

zveme Vás na mimořádnou Valnou hromadu KHGCS, která se uskuteční v sobotu 7. listopadu 2015 v klubovně v Janově. Setkání proběhne v rámci tzv. Svatomartinské husy a bude v případě příznivého počasí doplněno o turnaj na 9 jamek ve formátu zvoleném podle počasí. K obědu bude husa. Přihlásit se bude nutné předem prostřednictvím serveru ČGF.

Předběžný program:
- schválení nové verze stanov KHGCS - hlavní bod programu - jde zejména o změnu právní formy KHGCS z občanského sdružení na zapsaný spolek (to jsme povinni v důsledku změn obsažených v tzv. Novém občanském zákoníku a nové stanovy musí schválit VH). Nová verze stanov Vám bude v předstihu rozeslána k prostudování

- informace o klubových akcích na zimní období roku 2015/2016

- různé

Podrobnější informace ohledně VH a návrh upravené verze stanov Vám budou zaslány v polovině října 2015.

Hezký podzim a na viděnou
Josef Radimecký - prezident klubu
MK ve hře na rány 2015 - fotos
20.09.2015 - 10:55:17 (Lukáš Čermák)

Na webové stránky KHGCS byla umístěna fotodokumentace z MK ve hře na rány pro rok 2015.
POHÁR VÝBORU KHGCS - 19.9.2015
13.09.2015 - 20:22:28 (Lukáš Čermák)

Vážené golfistky, Vážení golfisté, členové našeho KHGCS.

V sobotu 19.9.2015 se uskuteční další klubový turnaj nazvaný POHÁR VÝBORU KHGCS.

Na turnaj se prosím přihlašujte standardním způsobem - přes webové rozhraní ČGF (http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=462673742).

Těšíme se na Vaší účast v klubovém turnaji podpořeného věcnými cenami.

Za výbor KHGCS
Ivan Široký & Lukáš Čermák
MK na rány 2015
10.09.2015 - 13:36:53 (Martin Šturm)

Upozorňujeme, že v termínu 12. - 13.09.2015 (sobota, neděle) se koná dvoukolové Mistrovství klubu ve hře na rány pro rok 2015.

Detaily na našem webu nebo na webu ČGF.

Hlásit se můžete na webu ČGF.
Fotky z turnaje Allianz Open janov 2015
06.09.2015 - 12:29:30 (Martin Šturm)

Ahoj přátelé golfu :)

Na našem webu jsou umístěny fotky z turnaje Allianz Open Janov 2015.
Snad vás všechny potěší, že je tam všech 547 fotografií, které jsme od pana fotografa dostali :)) Akorát se tím probrat dá asi trochu fušku :)

Díky Honzovi Kršíkovi za dodaný materiál ;)

Mějte se prima.
MK na rány 2015
01.09.2015 - 13:42:30 (Martin Šturm)

Upozorňujeme, že v termínu 12. - 13.09.2015 (sobota, neděle) se koná dvoukolové Mistrovství klubu ve hře na rány pro rok 2015.

Detaily na našem webu nebo na webu ČGF.

Hlásit se můžete na webu ČGF.
Portugalsko - listopad 2015 - doplnění
27.08.2015 - 11:35:31 (Martin Šturm)

Ahoj kolegové, účastníci zájezdu do Portugalska v listopadu 2015!

Vzhledem k tomu, že nás tour operátor vyzval k úhradě doplatku zájezdu do Portugalska do 8. 9. 2015, chtěl bych vás informovat o tom, jak a jaké částky uhradit tak, aby jsme byli schopni dodržet termín úhrady.

Nejprve rekapitulace celkové konečné ceny zájezdu po reservaci letenek z Prahy :

Golfista na dvoulůžkovém pokoji bez příplatku za bag: 934,- EUR

Golfista na dvoulůžkovém pokoji s příplatkem za bag: 1.024,- EUR ( 3x )-Sejkora, Závěrka, Šlemr

Golfista na jednolůžkovém pokoji s příplatkem za bag: 1.174,- EUR - Junová

Negolfista na dvulůžkovém pokoji s přist.+ELLA: 800,- EUR - holky Šlemrovi

Kurs pro úhrady na korunový účet byl určen včera ve výši 27,554 Kč/1,- EUR a tudíž úhrady doplatků zájezdu provádějte v následujících hodnotách dle výše uvedených reservovaných služeb :

Golfista na dbl/room bez bagu: 934,- minus 350,- záloha = 584,- EUR = 16.092,- Kč

Golfista na dbl/room + bag: 1.024,- minus 350,- záloha = 674,- EUR = 18.571,- Kč

Golfista na sgl/room + bag: 1.174,- minus 350,- záloha = 824,- EUR = 22.704,- Kč

Holky Šlemrovi: 800,- minus 575,- zálohy = 225,- EUR = 6.200,- Kč

Úhrady doplatků prosím proveďte na č. ú. 1305311824/0600 s tím, že do textu napište Portugalsko 11/2015 a jména osob, za které je doplatek hrazen.

Pokuste se prosím úhrady nasměrovat tak, aby byly na uvedeném účtě do 7. 9. 2015 a já nemusel opět hradit za půlku zájezdu, což vždy potěší hlavně mého osobního lichváře.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Ivan Široký
Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Sdělení pro hráče a rodiče TCM! Prosíme čtěte!
24.08.2015 - 11:03:52 (Lukáš Čermák)

Sdělení pro hráče a rodiče TCM! Prosíme čtěte!
Ostatním se omlouváme za nevyžádaný mail.

Od pondělí 31.8.2015 se tréninky v TCM vracejí do původního „předprázdninového „formátu – tedy:

Počínaje pondělím 31.8.2015 a konče rovněž pátkem 30.10.2015 budou tréninky probíhat následovně:

Výkonnostní skupina - pondělí 17.00 – 19.00
pátek 17.00 – 19.00
Reservní termín – úterý 17.00 – 18.30

Rozvojová skupina A - pondělí 15.30 – 17.00
čtvrtek 15.30 – 17.00
Reservní termín – úterý 17.00 – 18.30

Rozvojová skupina B - úterý 15.30 – 17.00
pátek 15.30 – 17.00
Reservní termín – úterý 17.00 – 18.30

POZOR: Výše uvedená informace platí s tím, že pouze výkonnostní skupina začíná v pondělí 31. 8. od 17.00, ostatní od 1. 9. ve výše uvedeném režimu.

Za TCM
L.Č.
Důležitá informace pro děti nejenom z našeho TCM!
10.08.2015 - 08:35:38 (Lukáš Čermák)

Kemp pro děti JANOV :

Datum konání : 24. - 28. 8. 2015 vždy od 09.00 do 16.00 hodin

Program : Kemp zaměřen především na hru na hřišti - každý den hra na úpravu HCP minimálně 9 - 18 jamek

Strava : svačiny, obědy, pitný režim

Vybavení : vše na golf, dostatek týček a míčů, oblečení a obutí s možností výměny po promočení, deštníky a oblečení do deště

Cena : bude určena dle počtu účastníků

Speciální požadavek : určeno pro děti v dobrém zdravotním stavu, které chtějí hrát pět dní golf se čtyřdenním turnajem

Žádáme všechny rodiče o přihlášení svého dítěte nejpozději do 17. 8. 2015 na e-mail - ivansiroky@seznam.cz
Android app v1.4
07.08.2015 - 09:08:08 (Martin Šturm)

Byla uvolněna nová, již finální, verze 1.4 androidí aplikace. Najdete ji na našem serveru: http://khgcs.cz/index.php?site=android-app

Byly přidány další stránky, upravena grafika a malé vyladění obsahu.

Před instalací této verze si odinstalujte starší verze na Vašem zařízení s Androidem.

A jen upozornění, je nutné mít povolenou instalaci z neznámých zdrojů.

Doufám, že se Vám aplikace bude hodit i líbit :) Kolik klubů má vlastní aplikaci?!? :)

Berte ji jen jako doplněk, abyste viděli obsah webových stránek KHGCS na svém mobilním zařízení s Androidem, přecijen je ovládání i vzhled přizpůsoben přávě zařízením s malými displeji. Pokud budete mít problémy s aplikací, tak se neváhejte ozvat ;)
Android app v1.3 alpha
06.08.2015 - 12:02:04 (Martin Šturm)

Byla uvolněna nová zkušební verze 1.3 aplha androidí aplikace. Najdete ji na našem serveru: http://www.khgcs.cz/index.php?site=android-app
Aplikace KHGCS pro Android
03.08.2015 - 09:13:35 (Martin Šturm)

Vážení přátelé,

moc rád Vám sděluji, že je na světě první verze (testovací verze 1.1 beta) aplikace KHGCS pro Android, tedy pro zařízení, která běží právě na této platformě. Bohužel "ajfouňáci" mají smůlu, protože tento systém neznám a ani se na něj nechystám.

Prosím o shovívavost, pokud jde o provedení aplikace, teprve s programováním pro Android začínám.

Pro stažení ze svého zařízení s Androidem využijte odkaz:
http://www.khgcs.cz/storage/khgcs_11.apk
a po stažení aplikaci nainstalujte.

Pokud stahujete raději do počítače, využijte stejný odkaz nebo stránku http://www.khgcs.cz/index.php?site=android-app
odkud lze soubor stáhnout a stažený soubor nakopírujte do Vašeho zařízení a opět nainstalujte.

Pro instalaci je potřeba mít povolenou instalaci z neznámých zdrojů.

Stránky KHGCS budou jediným distribučním kanálem. O nové verzi budete vždy informováni prostřednictvím novinky.

Pro korektní a jedinečnou instalaci doporučuji odinstalovat starší verze aplikace (v tomto případě ještě nemusíte) a teprve následně instalovat verzi novou.

Nějak se začít musí, tak doufám, že první verze bude pro Vás zajmavým nástrojem.

Případné dotazy a nápady směrujte na můj e-mail nebo do diskuze na našich stránkách.
Zkušební email
30.07.2015 - 09:59:25 (Martin Šturm)

Vážení přátelé,
Přeprogramoval jsem způsob odesílání novinek ze serveru KHGCS a tato zpráva slouží jako testovací.

Prosím, nekamenujte mě za nevyžádanou zprávu.

Díky ;)
Portugalsko - listopad 2015 - doplnění
29.07.2015 - 07:52:29 (Martin Šturm)

Ahoj všem zájemcům o Golfový zájezd do Portugalska,

ještě jednou se ozývám s tím, že mi došly v mezičase další nabídky skupinových letenek, pravděpodobně už vyčerpány možnosti s odletem z Prahy.

Nejlepší nabídka se jeví v tuto chvíli na let v týdnu 10. - 17. 11. 2015 a to následovně :

ODLET : 10. 11. Praha 06:45 hodin
PŘÍLET : 10. 11. FARO 11:20 hodin přestup Brusel

ODLET : 17. 11. Faro 11:55 hodin
PŘÍLET : 17. 11. PRAHA 22:05 hodin přestup Brusel

Cena letenky na osobu včetně přepravy golfového bagu by v tuto chvíli měla být 315,- EUR.

Zároveň letecká společnost tvrdí, že pokud bude mít cestující jedno zavazadlo do 23 kg včetně golfových holí, cena letenky bude o 80,- EUR levnější.

Chtěl bych všechny vážné zájemce o zájezd v tuto chvíli požádat ještě jednou o závaznou rezervaci zájezdu za stávajících podmínek včetně termínu.

S pozdravem

Ivan Široký
Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Portugalsko - listopad 2015
25.07.2015 - 13:04:44 (Martin Šturm)

!!!VŠEM, KTERÝCH SE TATO ZPRÁVA NETÝKÁ, SE ZA NEVYŽÁDANÝ E-MAIL PŘEDEM OMLOUVÁM!!!

Vážení přátelé,

vzhledem k prvotnímu průzkumu zájmu o skupinový zájezd do Portugalska v listopadu 2015, který byl nečekaně významný, bych chtěl upřesnit stav nabídky tour operátora a ještě jednou vás požádat o již konečné stanovisko, protože již budu muset rezervovat skupinovou letenku a hotel s tee times.

Stávající stav odpovídající většinovému názoru předběžně přihlášených :

Destinace : Algarve

Hotel : Vale de Lobo golf resort *****

Golf : 5x na hřištích ROYAL a OCEANICO ( volný den budeme řešit na místě indivindy dle chuti účastníků )

Strava : snídaně ( většina se přiklonila k poznávání Portugalské kuchyně a společným večeřím v okolí )
Služby v ceně : doprava z a na letiště, případné transporty na a z golfu

Letenky : v souč. době nejvýhodnější cenově i časově z Berlína - cca 8.600,- kč vč. přepravy golfového bagu - kolem 5 hodin cesta s jedním přestupem v Lisabonu ( nabídky z Prahy 2x kolem 11.500,- Kč se stejnou dobou letu v nočních časech )

Termín při letu z Berlína : 4. - 11. 11. 2015

Odlet : 4. 11. v 05:55 hodin
Přílet : 11. 11. v 23.20 hodin

Cena zájezdu při stávající nabídce ceny letenky :
1.040,- EUR (osoba/double room)
1.190,- EUR (osoba/single room)

Děkuji všem zájemcům za rychlé odpovědi obratem, abych mohl provést závaznou rezervaci skupinové letenky, v případě, že někdo najde výhodnější nabídku skupinové letenky, klidně ať se ozve - prověříme.

Upozorňuji, že s objednávkou bude opět potřeba uhradit v krátkém čase zálohu ve výši stanovené tour operátorem.

S pozdravem

Ivan Široký

Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Výsledky sobotního Fourballu
20.07.2015 - 11:01:46 (Martin Šturm)

# dvojice Rány brutto Rány netto

1. Melichar, Krejčí 79 67,3
2. Nalos, Nalosová 87 74,5
3. Trpišovská, Trpišovská 87 75,0
4. Hykš, Hykšová 85 75,6
5. Frontz, Kratochvíl 88 76,25
6. Záruba, Zárubová 90 79,7
7. Waldauf, Záleský 95 80,0
8. Kršík, Klement 96 82,3

Počasí nám přálo, bez bouřky a hádek, či protestů.
Janovský Fourball 18.07.2015
15.07.2015 - 07:49:38 (Martin Šturm)

Připomínáme, že v sobotu 18. 7. 2015 se koná Janovský Fourball, tak neváhejte a přihlašte se ;) Detaily na stránkách KHGCS ( http://www.khgcs.cz/index.php?site=kalendar&akce_id=48 ).

Dle informace Ivana Širokého by mezi cenami mělo být i jakési překvapení, specifikaci jsem nedostal, tak se zřejmě bude i na co těšit ;)

Hezký den :)
Náš klub má národního mistra České republiky
07.07.2015 - 07:03:32 (Martin Šturm)

Uplynulý víkend proběhlo Národní mistrovství České republiky žáků a kadetů v golfovém resortu Zbraslav. Náš malý klub měl zastoupení pouze jednou hráčkou v kategorii kadetek (do 16 let) a touto hráčkou byla, jak je již zvykem, naše dlouhodobě nejlepší hráčka Kateřina Čermáková.

Po výsledcích 70 (-2), 79 (+7) a 73 (+1) se dokázala Káťa nejlépe vypořádat po celé tři dny s tropickým počasím a poprvé ve své golfové kariéře získala titul mistra České republiky. Kromě toho šampionát ukončila s HCP +1,2!!!

Tohle ohromné zviditelnění našeho klubu si určitě zaslouží blahopřání a poděkování za skvělou reprezentaci, zároveň pak poděkování zaslouží i rodiče Kačky za jejich neustávající podporu, která stojí nemalé úsilí.

Za výbor KHGCS
Ivan Široký - STK KHGCS
MK ve hře na jamky 2015 - fotos
04.07.2015 - 18:22:25 (Lukáš Čermák)

Na webovou stránku KHGCS byly přidány fotky dokumentující průběh letošního MK ve hře na jamky, které proběhlo o víkendu 27.-28.6.2015 na hřišti Janov.
Výsledky MK ve hře na jamky pro rok 2015.
30.06.2015 - 16:45:23 (Lukáš Čermák)

Novými mistry KHGCS ve hře na jamky pro rok 2015 jsou Kateřina Čermáková a Ivan Široký.

Minulý víkend (27.-28.6.2016) proběhl první soutěžní vrchol sezóny 2015 – MK ve hře na jamky v kategoriích ženy a muži.

Konečné pořadí žen:
1. Kateřina Čermáková
2. Anna Čermáková
3. Michaela Němečková
4. Sára Jirsáková
5. Hana Bergmannová ml.

Konečné pořadí mužů:
1. Ivan Široký
2. Aleš Röhrich
3. Zbyněk Novotný
4. Martin Bergmann
5. Miroslav Krejčí
6. Jiří Hykš
7. Vladimír Šoltys

Lukáš Čermák, hl.rozhodčí
Klubové turnaje na červenec
30.06.2015 - 08:45:41 (Martin Šturm)

V termínech 11., 18. a 25. července připravuje výbor klubové turnaje. Jaký formát hry byste si při nich chtěli vyzkoušet?
a) Foursome (jamkovka dvojic, která se hraje střídavě 1 míčem)
b) Fourball (jamkovka dvojic, počítá se výsledek lepšího)
c) Texas scramble
d) handicapový (stableford)

HLASUJTE V ANKETĚ NA STRÁNKÁCH KLUBU!!!
MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA JAMKY 2015 - OPRAVA
25.06.2015 - 21:02:15 (Martin Šturm)

Dodatečné informace k MK na jamky 2015 pro všechny hráče :

Start 27. 6. 2015 – 08.00 hodin !!!

Žádáme hráče o dochvilnost a prezentaci do 07.30 hodin.

Seznam kvalifikovaných hráčů a nasazení do play-off dle aktuálních HCP :

Kategorie muži :
1. Zbyněk Novotný
2. Ivan Široký
3. Jaroslav Novotný ml.
4. Aleš Röhrich
5. Aleš Bednář
6. Martin Bergmann
7. Richard Fresser
8. Vladimír Šoltys
9. Vlastimil Sejkora
10. Jan Heran
11. Miroslav Krejčí
12. Jiří Zach
13. Jáchym Křeček
14. Jiří Hykš
15. Petr Záleský
16. Ivan Jirsák

Pavouk pro 1. kolo dle nasazení :
1 vs. 16, 8 vs. 9, 4 vs. 13, 5 vs. 12,
2 vs. 15, 7 vs. 10, 3 vs. 14, 6 vs. 11.

Kategorie ženy :
1. Kateřina Čermáková
2. Anna Čermáková
3. Michaela Němečková
4. Sára Jirsáková
5. Hana Bergmannová ml.
6. Agáta Křečková
7. Kateřina Ácsová
8. Esoeh Idehen

Pavouk pro 1. kolo dle nasazení :
1 vs. 8, 4 vs. 5, 2 vs. 7, 3 vs. 6.

Pro hráče soutěž nekončí prohraným 1. kolem, můžou pokračovat dále ve skupině hrající o 5. místo.

STK KHGCS: I. Široký

25. 6. 2015
MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA JAMKY 2015
25.06.2015 - 20:20:44 (Martin Šturm)

Dodatečné informace k MK na jamky 2015 pro všechny hráče :

Start 27. 6. 2015 – 08.00 hodin !!!

Seznam kvalifikovaných hráčů a nasazení do play-off dle aktuálních HCP :

Kategorie muži :
1. Ivan Široký
2. Jaroslav Novotný ml.
3. Aleš Röhrich
4. Aleš Bednář
5. Martin Bergmann
6. Richard Fresser
7. Vladimír Šoltys
8. Vlastimil Sejkora
9. Jan Heran
10. Miroslav Krejčí
11. Jiří Zach
12. Jáchym Křeček
13. Jiří Hykš
14. Petr Záleský
15. Ivan Jirsák
16. Antonín Bednář

Pavouk pro 1. kolo dle nasazení :
1 vs. 16, 8 vs. 9, 4 vs. 13, 5 vs. 12,
2 vs. 15, 7 vs. 10, 3 vs. 14, 6 vs. 11

Kategorie ženy :
1. Kateřina Čermáková
2. Anna Čermáková
3. Michaela Němečková
4. Sára Jirsáková
5. Hana Bergmannová ml.
6. Agáta Křečková
7. Kateřina Ácsová
8. Hana Hykšová

Pavouk pro 1. kolo dle nasazení :
1 vs. 8, 4 vs. 5, 2 vs. 7, 3 vs. 6

Pro hráče soutěž nekončí prohraným 1. kolem, můžou pokračovat dále ve skupině hrající o 5. místo.

STK KHGCS: I. Široký
25. 6. 2015
Tréninky v TCM během letních prázdnin.
23.06.2015 - 12:58:48 (Lukáš Čermák)

Tréninky v TCM během letních prázdnin.

Informace je určena rodičům a hráčům našeho TCM!

Rádi bychom touto cestou upozornili hráče našeho TCM a jejich rodiče na změnu tréninkových dnů a časů pro období letních prázdnin.

Počínaje čtvrtkem 2.7.2015 a konče rovněž čtvrtkem 27.8.2015 budou tréninky probíhat následovně:

Úterý – 15.30 – 17.00 Rozvojová skupina A+B
Úterý – 17.00 – 19.00 Výkonnostní skupina

Čtvrtek – 15.30 – 17.00 Rozvojová skupina A+B
Čtvrtek – 17.00 – 19.00 Výkonnostní skupina

Za TCM Lukáš Čermák
MK na jamky pro rok 2015
11.06.2015 - 06:15:58 (Martin Šturm)

Upozorňujeme, že 27.-28.6.2015 se koná Mistrovství klubu ve hře na jamky pro rok 2015. Více informací na www.khgcs.cz nebo na serveru ČGF.
Volná místa na JTS 2015
28.04.2015 - 08:32:06 (Martin Šturm)

Vážení přátelé, milí kamarádi.

Ve čtvrtek 30.4.2015 začíná druhý ročník série turnajů Janov Trip Series 2015. Stále jsou volná místa, tak mi dovolte malé představení série.

Hraje se systém stableford bez rozdělení kategorií a každý zúčatněný hráč obdrží po Velkém finále malou cenu ;)

Hrát se budou následující hřiště:
Janov 2x, First Match (30.4.2015), The Big Finals (25.9.2015)
Terezín, Challenge Two (22.5.2015) - termín změněn
Bitozeves, 3rd Round Play (5.6.2015)
Liberec-Machnín, Number Four (22.6.2015)
Grabštejn, 5Masters (25.8.2015)
Malevil, Players6 (9.9.2015)

Každý turnaj je ohodnocen bodovým ziskem (podobně jako FedEX Cup v PGA). Hráči sbírají body do celkového žebříčku, ze kterého vzejde celkový vítěz.

Platí se startovné pouhých 600,- Kč na celou sérii, ze které budou zajištěny ceny pro všechny zúčastněné hráče.

Na hřištích jsem vyjednal "lepší" cenu fee, popřípadě budeme uplatňovat vouchery 2=1. Takže si každý zaplatí na jednotlivých turnajích zvýhodněné fee. Hrajeme bez úpravy HCP, jen pro zábavu, vždy s aktuálním HCP na každý turnaj, ze kterého budou počítány STB a určeno pořadí a tedy i zisk bodů.

Není podmínkou se zúčastnit všech turnajů, to je na každém z nás.

Více najdete na oficiálních stránkách Janov Trip Series ( http://www.khgcs.cz/jts/ ), hlavně propozice apod.

V případě dotazů jsem k dispozici na e-mailu martinix06@gmail.com

Hezký den, Martin Šturm.
Novinky na stránkách
23.04.2015 - 11:27:11 (Martin Šturm)

Vážení přátelé :)

Rád bych vás upozornil, že na webových stránkách klubu jsou k dispozici ke stažení (formát PDF) i k prohlédnutí pro naše hřiště Janov:

nová Birdie karta 2015 ( http://khgcs.cz/index.php?site=hriste&hr=birdiecard ) - buď klasická nebo s texty

nová Skore karta 2015 ( http://khgcs.cz/index.php?site=hriste&hr=scorecard )

Věřím, že vás moje práce potěší, přináším vám tyto podklady pro vaši kvalitnější hru jako první ;)

Další z novinek je, že na hlavní straně přibyl blok pro již obeslanou Janov Trip Series 2015, kde jsou stále volná místa. Registrujte se nebo mě v případě dotazů kontaktujte.
Janov Trip Series 2015
20.04.2015 - 10:19:30 (Martin Šturm)

Vážení přátelé golfu i blízkých hřišť. Po úspěšném prvním ročníku série turnajů nadchází čas, kdy je možné, abyste se i vy mohli zúčastnit.

Janov Trip Series 2015 má k dispozici ještě několik volných míst. Více informací a možnost se zaregistrovat najdete na stránkách www.khgcs.cz/jts/

Počet hráčů je omezen, proto neváhejte s registrací. První turnaj se odehraje již 30.4.2015 na našem domácím hřišti v Janově.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Martin Šturm
martinix06@gmail.com
Přesun Prezidentského poháru a další informace
20.04.2015 - 08:11:16 (Martin Šturm)

Vážené členky, vážení členové klubu,

omlouváme se, ale z provozních důvodů - konkrétně kvůli tlakovému postřiku hřiště proti dvouděložním plevelům, který bude se zapůjčenou technikou probíhat na hřišti v sobotu 25. 4. 2015 dopoledne - se termín původně plánovaného Prezidentského poháru překládá na pátek 1. 5. 2015.

Bližší informace k turnaji, který bude opět probíhat formou “Ryder cupu”, v němž budou soupeřit hráčky a hráči reprezentující Děčín a Zbytek světa, budou již brzy vypsány, stejně jako bude otevřeno přihlašování se na tento již tradiční turnaj dvou rivalských táborů, které se jinak mírumilovně potkávají na našem hřišti.

Jaroslav Novotný nicméně na sobotu odpoledne, tj. 25. 4. 2015 předběžně plánuje krátký, 9-ti jamkový turnaj na úpravu handicapu, který by měl začít cca ve 13 hod - opět bude upřesněno.

Z důvodu změn ve vlastnických poměrech hřiště Herzogswalde u Drážďan v Německu se rovněž v původně plánovaném termínu - tj. 9. 5. 2015 - neuskuteční tradiční klání s našimi německými protihráči. Se zástupci klubu nicméně probíhají jednání, zájem o pokračování vzájemných utkání z jejich strany prý trvá, jen proběhne v náhradním termínu. Jakmile bude konkrétní termín dohodnut, budeme vás informovat.

Hezké jaro,
Josef Radimecký - prezident klubu
MULLIGENŮV VELIKONOČNÍ TURNAJ - ZRUŠENO
02.04.2015 - 07:36:49 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu,

velice se omlouváme, ale vzhledem k předpovědi počasí na tento týden a Velikonoční svátky jsme nuceni zrušit Mulligenův Velikonoční turnaj - dá se spíše předpokládat Vrbatův memoriál v běhu na lyžích. Ještě jednou se omlouváme především již přihlášeným polárníkům.
Oficiální otevření hřiště
24.03.2015 - 07:22:32 (Martin Šturm)

Dle informací na stránkách provozovatele hřiště bude od 27. března OTEVŘENO !!!

Od pátku 27. března 2015 otvíráme hřiště, driving range a restauraci do plného provozu.
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KLUBU HRÁČŮ GOLFU ČESKÉ ŠVÝCARSKO
11.03.2015 - 16:44:32 (Martin Šturm)

Vážené členky, vážení členové,
jménem výboru KHGCS Vás zvu na výroční valnou hromadu našeho klubu, která se uskuteční v sobotu 11. dubna 2015 od 10,00 hod. v klubovně v Janově. Po jednání valné hromady připravil výbor pro zájemce klubový turnaj, jehož formát bude uzpůsoben aktuálnímu počasí.

PROGRAM
· Zpráva prezidenta klubu o činnosti výboru klubu za uplynulé období výhled na rok 2015
· Hospodaření klubu - závěrečný účet za rok 2014 a rozpočet pro rok 2015
· Zpráva o činnosti STK a TCM za rok 2014 a výhled na rok 2015
· Reprezentace klubu – ohlédnutí za výsledky reprezentačních výběrů klubu v roce 2014 a hlavní akce v r. 2015
· Zpráva provozovatele resortu – NBG, s.r.o. za rok 2014 a výhled na rok 2015 včetně změn na hřišti v nové sezóně
· Kalendář akcí pro rok 2015
· Diskuse
Těšíme se na viděnou,

Josef Radimecký
prezident klubu


Nejbližší klubové akce na úvod sezóny 2015
· sobota 28. 3. 2015 – Otevírání fervejí s turnajem
· sobota 4. 4. 2015 – Velikonoční klubový turnaj
· sobota 11. 4. 2015 – Valná hromada KHGCS s turnajem
· sobota 18. 4. 2015 – Klubový turnaj
· sobota 25. 4. 2015 – Prezidentský turnaj
· sobota 2. 5. 2015 – Táborákový turnaj se socháním
· sobota 9. 5. 2015 – Přátelské utkání s Dresdner Golfclub Herzogswalde(?)
(Formáty turnajů budou aktuálně přizpůsobovány počasí a stavu hřiště. Změna programu vyhrazena)
MK ve hře na simulátoru na rány 2015
25.02.2015 - 08:32:18 (Martin Šturm)

Vážení uživatelé,

na hlavní stránce našich stránek najdete blok s výsledkovou listinou Mistrovství KHGCS ve hře na simulátoru na rány 2015.

Stačí kliknout na náhled obrázku a otevře se Vám výsledková listina.

Turnaje se zúčastnili nejlepší hráči klubu s výjimkou zraněného Aleše Bednáře. Své kolo nedohrála Jitka Kršíková, která se zranila při hře. Přejeme brzské uzdravení.

Příloha: mk_rany_simulator_2015_vysledky.jpg
Ples 2015
03.02.2015 - 00:32:06 (Josef Radimecký)

Na Face Book klubu byl dán příspěvek z vystoupení členů výboru na plesu klubu dne 31. 1. 2015 v restauraci s hotelem Kocanda v Děčíně.
https://www.facebook.com/KHGCS?fref=ts
Belek 2015
01.02.2015 - 12:28:04 (Martin Šturm)

Do fotogalerie byly přidány fotky z Beleku Leden 2015.
Společenský večer KHGCS
06.01.2015 - 17:34:44 (Martin Šturm)

Vážení přátelé.

Přináším očekávané informace ke spločenskému večeru (tzv. plesu) KHGCS.

Večer se bude konat v sobotu 31.1.2015 v restauraci Kocanda na Starém městě, a to od 18:00 hodin.

Měli byste se těšit na živou hudbu, tombolu i spoustu vložených soutěží sportovního i společenského charakteru.

Občerstvení bude zajištěno formou rautových (švédských) stolů.

Cenu neměníme, takže bla stanovena stejně jako loni na 400,- Kč.

Vstupenky budou v prodeji od 8.1.2015 u Vladimíra Šoltyse, se kterým je možné se i domluvit na telefonním čísle 724 133 011.

Za KHGCS vám všem přeji příjemnou zábavu.
Vánoční turnaj na Indooru
03.01.2015 - 13:29:57 (Martin Šturm)

Vážení uživatelé,

Na hlavní stránce našich stránek najdete blok s výsledkovou listinou turnaje na Indooru.

Stačí kliknout na náhled obrázku a otevře se Vám výsledková listina.

Za Vláďu Šoltyse Vám všem přeji všechno nejlepší do nového roku.

Příloha: turnaj_indoor_2014.jpg
PF 2015
24.12.2014 - 08:47:42 (Martin Šturm)

Vážené golfistky, vážení golfisté.

Rád bych vám za celou redakci stránek popřál klidné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví.

Ať už se vám v příští sezoně bude dařit více či méně, ať jsou rány jakékoliv a váš hendikep ať dělá jakoukoliv neplechu. To nejpodstatnější je, aby jste se bavili s přáteli hrou her, tedy naším milovaným golfem.

Z celého srdce vám všem přeji krásné rány, mnoho birdie, eaglů a třeba i nějakou tu "holinu". Zkrátka krásnou hru, prima přátele na hřišti i mimo něj.

PF 2015...
VÁNOČNÍ GOLFOVÝ TURNAJ NA SIMULÁTORU
14.12.2014 - 16:46:41 (Martin Šturm)

Vážení přátelé, členové KHGCS !

Chtěli bychom vás tímto srdečně pozvat na již tradiční Vánoční turnaj na golfovém simulátoru v indooru na Starém městě u Vládi Šoltyse.

Propozice turnaje :

Datum konání : 20. 12. - 30. 12. 2014

Ředitel soutěže : V. Šoltys

Hlavní rozhodčí : I. Široký

Časy startů : Start ve dvou až čtyřčlenných flajtech v předem dohodnutých časech

Startovné : 350,- Kč - dospělí, 250,- Kč - mládež do 18 let

Občerstvení : párek a káva v ceně startovného, společná večeře při vyhlášení turnaje

Hřiště : Kitzbühel Eichenheim

Kategorie :
společná HCP 0 - 18,5
společná HCP 18,6 - 54

Odpaliště : Muži - žluté, Ženy - červené

Hrací systém : Na rány s vyrovnáním HCP

Ceny : Věcné

Vyhlášení turnaje : 30. 12. 2014 - vyhlášení se společnou večeří a dovednostními soutěžemi o drobné finanční vklady účastníků od 18:00 hodin v indooru.

Přihlášení : telefonicky přímo u V. Šoltyse na čísle 724133011

I. Široký - STK KHGCS
Ceník poplatků pro rok 2015
10.12.2014 - 20:34:57 (Josef Radimecký)

Vážené členky, vážení členové klubu,
podle slibu zveřejňuji podrobný přehled ročních poplatků členů klubu pro rok 2015 pro jednotlivé věkové kategorie a čísla účtů pro jejich uhrazení:
- roční hrací poplatek (dospělý člen) 5 900 + 600 Kč členský poplatek
- seniorský roční hrací poplatek 4 100 + 600 Kč členský poplatek
- dětský roční hrací poplatek (do 10ti let) 900 + 100 Kč členský poplatek
- dětský roční hrací poplatek (11 až 14 let) 1 900 + 100 Kč členský poplatek
- dětský roční hrací poplatek (15 až 18 let) 2 400 + 100 Kč členský poplatek
- studentský roční hrací poplatek (19 až 24 let) 2 400 + 300 Kč členský poplatek
- roční udržovací členský poplatek 1 900 + 600 Kč členský poplatek.

Členský poplatek uhraďte, prosím, na účet klubu číslo 176485937 / 0300 (VS je členské číslo z karty ČGF) nebo osobně Vladimíru Šoltysovi v indooru, po předchozí domluvě na tel. 724133011
Roční hrací poplatek uhraďte na účet provozovatele číslo 78-5200800267 / 0100 (POZOR! – uvádět včetně pomlčky) nebo po předchozí domluvě u Jaroslava Novotného – tel.: 602445651.
Těm, kdo uhradí hráčský poplatek do 19.12.2014 poskytne provozovatel bonus v podobě známé kartičky na 10 žetonů na drivingové míčky!
hezké předvánoční dny, pepa
Rámcový kalendář akcí
09.12.2014 - 22:33:30 (Josef Radimecký)

Předvánoční krmení kaprů - neděle 21.12. od 14 hod nedaleko restaurace U přístavu. Vyřazené míčky, hole, týčka, cukroví s sebou, možná bude i svařák.

Vánoční indoor turnaj od 20.12. od 15,30 h do 29.12., vyhlášení 30.12. v 18 hod, propozice turnaje brzy zveřejní Ivan.

Golfový ples aneb společenský večer klubu s živou hudbou, tancem a vyhlášením cen - nejpravděpodobnější termín je sobota 31. 1. 2015 (náhradní termín 7.2.) - rozhodujeme se mezi Kocandou a Škunerem - upřesníme, jakmile to bude jisté.

Valná hromada - předběžný termín 21. 2. 2015 - bude upřesněno.

Hezké adventní dny, pepa
Dotazy k členským příspěvkům
09.12.2014 - 22:25:37 (Josef Radimecký)

Podrobný ceník hráčských a členských poplatků pro rok 2015 podle jednotlivých věkových kategorií členů KHGCS zveřejníme a rozešleme zítra večer.
Členské poplatky lze kromě úhrady bankovním převodem zaplatit i v hotovosti Vláďovi Šoltysovi v indooru.
hezké dny, pepa
Úhrada členských příspěvků 2015
08.12.2014 - 00:19:05 (Josef Radimecký)

Vážení členové KHGCS,
na základě dohody mezi výborem klubu a provozovatelem hřiště NBG s.r.o. zůstává celková částka ročního členského a hráčského poplatku v celkové výši 6.500,- Kč pro rok 2015 nezměněna. Mění se ale výše členských poplatků na 600,- Kč/1 rok (v této částce je 300,- Kč, které klub odvádí za členy ČGF + 300,- Kč na činnost klubu). Roční poplatek za hru se mění na částku 5.900,- u dospělých hráčů (s výjimkou seniorů).
Členský poplatek klubu ve výši 600,- Kč prosím uhraďte nejpozději do 31. 1. 2015 na účet č. 176485937/ 0300 (VS je vaše registrační číslo bez pomlčky, tj. např. místo 070-250 na členské kartě ČGF do platebního příkazu uveďte 070250).
Poplatek za hru ve výši 5.900,- Kč uhraďte na účet provozovatele hřiště NBG s.r.o.
Hezké adventní dny,
za výbor KHGCS Pepa
Belek 2015
04.12.2014 - 09:41:31 (Martin Šturm)

Vážení přátelé.

Z vážných zdravotních důvodů se náhle uvolnila dvě místa (dvoulůžkový pokoj) na golfový zájezd do Tureckého Beleku v termínu 16. 1. - 23. 1. 2015. V případě, že by měl kdokoliv zájem se zájezdu zúčastnit, ať už samostatně nebo ve dvojici, ozvěte se, prosím, neprodleně a to do soboty 6. 12. 2014, abych vysvětlil podmínky a ceny zájezdu.

S pozdravem

Ivan Široký
Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Stále volná místa
29.10.2014 - 21:26:33 (Martin Šturm)

Ještě pořád je pár volných míst na sobotní poslední klubový turnaj letošní sezony, Janovský zavírák - texas s husou. Přihlašovat se můžete přes server ČGF.
Volná místa na poslední dva klubové turnaje
24.10.2014 - 06:09:51 (Martin Šturm)

Dobrý den.

Připomínám, že nás čekají už pouze dva klubové turnaje této sezony, a to 25.10.2014 od 10:00 Janovské Crosscountry jednotlivců a 01.11.2014 od 10:00 Janovský Zavírák Texas s husou.

Na oba turnaje se můžete hlásit na serveru ČGF. Stále jsou volná místa.
Poslední dva klubové turnaje letošní sezony
20.10.2014 - 20:39:07 (Martin Šturm)

Dobrý večer.

Připomínám, že nás čekají už pouze dva klubové turnaje této sezony, a to 25.10.2014 od 10:00 Janovské Crosscountry jednotlivců a 01.11.2014 od 10:00 Janovský Zavírák Texas s husou.

Na oba turnaje se můžete hlásit na serveru ČGF.
MK na rány 2014 - Fotogalerie
08.10.2014 - 17:45:39 (Martin Šturm)

Dobrý den.

Na web KHGCS ( http://khgcs.cz/index.php?site=galerie&album=23&podalbum=45 ) byly přidány fotografie z MK na rány 2014.

Pozdější přidání bylo způsobeno technickými problémy na straně serveru, omlouvám se.

Martin Šturm
Indoor Česká Lípa
07.10.2014 - 07:33:40 (Martin Šturm)

Vážení členové klubu,
chtěl bych vás informovat o tom, že především pro spádovou oblast Českolipska by otevřen nový indoor s golfovým simulátorem GOLF BLASTER 3D v širokoúhlém formátu 16:9 a to v České Lípě Žizníkov v areálu sportovního centra a restaurace U Kerama.

Nový indoor byl postaven v novostavbě na vysoké úrovni a i v této oblasti je pro vás připraveno na zimu pěkné prostředí pro golfovou hru i pro golfový trénink.

Navíc dle informací na stránkách mají členové KHGCS slevu ve výši 10% z běžného ceníku.

Všechny bližší informace najdete na stránkách www.golfday.cz včetně možnosti rezervace hracího času.

Případný trénink je možno rezervovat na uvedených stránkách nebo domluvit na tlf. 724033455.

S pozdravem

Ivan Široký
STK KHGCS
Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Mistrovsví klubu na rány 2014 - upřesnění
25.09.2014 - 14:50:03 (Martin Šturm)

Upozorňujeme, že start turnaje byl na oba dny posunut na 10:00 hodin!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Na webové stránky KHGCS byly v souvislosti s konáním MK ve hře na rány pro rok 2014 vyvěšeny následující dokumenty:

Místní pravidla platná pro MK ve hře na rány pro rok 2014
Podmínky případné rozehrávky (týká se pouze vítězství v kategorii)

Informace jsou též standardně dostupné na webových stránkách ČGF (turnaje).

Lukáš Čermák,
hlavní rozhodčí
Informace k Mistrovství klubu na rány 2014
21.09.2014 - 14:24:44 (Martin Šturm)

V souvislosti s nadcházejícím MK ve hře na rány byla na webobové stránky (na úvodní stránce červený blok vpravo nahoře) umístěna informace se základními informacemi, časovým plánem soutěže atd.

Rovněž budou v mírném předstihu uveřejněna Místní pravidla platná pro toto MK, která budou reflektovat zejména aktuální kondici a stav hřiště.

Také bych chtěl touto cestou oslovit všechny nerozhodnuté hráče a hráčky k účasti na tomto sportovním klubovém vrcholu sezóny 2014.

Uzávěrka přihlášek je 26.9.2014 ve 12.00 hodin, tak prosím s případnpu účastí NEVÁHEJTE !!!

Za Soutěžní výbor
Lukáš Čermák, hlavní rozhodčí.

Informace a časový plán najdete zde: http://www.khgcs.cz/storage/MK_rany_2014.doc
Detailní info pak na ČGF: http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=429815966
Mistrovství klubu ve hře na rány 2014
11.09.2014 - 06:32:04 (Martin Šturm)

Připomínáme, že se uskuteční Mistrovství klubu ve hře na rány 2014, a to 27.09.2014 - 28.09.2014. Detaily najdete v sekci Klubové akce.
KHGCS také na finále „amatérky“ v Brně na Kaskádě.
08.09.2014 - 17:08:46 (Lukáš Čermák)

Ve dnech 5. – 7. září 2014 proběhl na hřišti Brno - Kaskáda finálový turnaj tzv.“amatérky“ – tedy nejvyšší soutěžě amatérských golfistů v ČR.

Na finálový turnaj hraný pod názvem Raiffeisenbank PRESIDENT MASTERS bylo možné se kvalifikovat po slnění několika poměrně náročných kritérií. Kapacita pro ženy byla pouze 20 hráček.

Za náš KHGCS se díky svým výkonům v průběhu celého roku kvalifikovala Kačka Čermáková, která vstupovala do turnaje na konci nasazených resp.kvalifikovaných hráček. Nakonce obsadila celkové 11.místo – tedy jednu ránu a jedno místo za svým cílem, kterým bylo umístění v „top ten“.

11.místo bylo uhráno dvěma dobrými a jedním horším výsledkem v celkovém součtu 238 ran (77 + 85 + 76). Potěšující je také fakt, že na cestu domů si Kačka „přibalila“ svůj nový HCP 0,00 – tedy nejlepší ve svojí dosavadní golfové kariéře.

Dosažené výsledky jsou jistě povzbuzením a nadějí do budoucích sezón. Za podporu v rámci celé sezóny patří velký dík Ivanovi Širokému a nenápadné plavkyni motýlka v Citroënu...

Fotodokumentace je tentokráte chudá – obsahuje pouze jednu fotku, nicméně s velkým emocionálním nábojem... Posuďte sami ve fotogalerii na našich webovkách.

Za TCM L.Č.
DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z NAŠEHO TCM !!!
03.09.2014 - 15:10:13 (Lukáš Čermák)

Dne 5.9.2014 (tento pátek) odpadají oba tréninky TCM. Týká se to jak tréninků přípravné skupiny (od 15.00 hodin), tak i skupiny výkonnostní (od 16.30 hodin) !!!

Důvodem je konání komerční akce v prostoru hřiště a to včetně tréninkových ploch. Informaci přinášíme tak rychle, jak rychle jsme jí obdrželi od provozovatele.

Za komplikace se omlouváme. Další trénink (pondělí 8.9.2014) již poběží normálně dle dohodnutého plánu.

Za TCM L.Č a I.Š.

P.S. Ostatním se omlouváme za nevyžádaný e-mai.
Tradiční golfové dovolené Belek 2015 a Marakeš 2014
29.08.2014 - 20:24:37 (Martin Šturm)

!! Určeno pro zájemce o zimní golfové zájezdy, ostatním se omlouvám za nevyžádaný email !!

Vážení přátelé,

tak, jak je již tradiční, mám připravenou nabídku na zimní golfové zájezdy a jako je obvyklé, je potřeba rychle reagovat z důvodu udržení nabízených podmínek, především pak rezervovaných tee times.

1. Belek 2015 - hotel VOYAGE BELEK RESORT *****

TERMÍN : 16. 1. - 23. 1. 2015
STRAVA : ULTRA ALL INCLUSIVE

ODLET : 16. 1. 2015 DRESDEN 09:10 HODIN
PŘÍLET : 23. 1. 2015 DRESDEN 08:20 HODIN

GOLF :
MONTGOMERIE GC 2X ( hřiště, kde se hraje EPGA )
SULTAN GC ( hřiště, kde se hraje EPGA )
PASHA 2X
KAYA EAGLE

Z uvedeného je patrno, že opět máme připraveno 6 tee times - golf na šest dní s tím, že hotel Voyage byl zvolen jako partner hřišť Montgomerie a Sultan s Pasha, jinak se prakticky na tato hřiště nedá dostat.

CENA : PŘI SOUČASNÉ CENĚ LETENKY A PŘEPRAVY GOLFOVÝCH BAGŮ - 1.047,- EUR

CENA ZAHRNUJE :
Letenku Dresden - Antalya a zpět včetně přepravy golfových bagů ( aktuální cena 314 EUR )
7x nocleh včetně stravy ULTRA ALL INCLUSIVE ( jídlo a pití nonstop furt ) - DVOULŮŽKOVÝ POKOJ
Jídlo a nápoje při hře na Montgomerie GC ( 2x)
6 x green fee na výše uvedených hřištích ( bežná cena 665,- EUR )
Všechny transporty - letiště i hřiště
Welcome meeting

PŘÍPLATKY :
Jednolůžkový pokoj - 74 EUR
Pokoj s výhledem na moře v hlavní budově - 32 EUR na osobu a pobyt

PŘIHLÁŠKY :
16 VOLNÝCH MÍST - přihlášky obratem do 3. 9. 2014 emailem nebo telefonicky na 724033455

Jako vždy platí, že zařazení účastníků do zájezdu odpovídá datu přihlášení.

CENA NEZAHRNUJE :
ŽÁDNÁ POJIŠTĚNÍ - NUTNO ŘEŠIT INDIVIDUELNĚ - pojištění storna zájezdu možno zprostředkovat

----------------------------------------------------------------------------------------------

2. MARRAKECH - HOTEL KENZI CLUB AGDAL MEDINA *****

TERMÍN : 7 NOCÍ VE DNECH 1. - 10. 11. 2014
LETENKY : ZATÍM NEZAJIŠTĚNO - ZJIŠ´TUJE SE MOŽNOST BEZ 2 PŘESTUPŮ A CELODENNÍHO CESTOVÁNÍ

STRAVA : ALL INCLUSIVE

GOLF :
2X PALM GOLF
2X ROYAL GOLF
2X SAMANAH GOLF

SLUŽBY : VŠECHNY TRANSPORTY JAKO V BELEKU

CENA : 1.015,- EUR ZA OSOBU VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI ( zatím bez ceny letenky a přepravy golfových bagů )

ZVLÁŠTNOSTI : na většině hřišť platí povinnost mít caddyho, někde omezeno na povinnost pro hráče s HCP 28 a vyšším - cena za caddyho - min. 10 EUR

!!! Vzhledem k dosud nezajištěným letenkám se jedná o předběžný zájem, až po odsouhlasení ceny letenky a přesných datumů letu bude teprve vyžadovaná platba !!!

Zatím všechny zdravím a jsem na příjmu pro případné vaše dotazy.

S pozdravem

Ivan Široký
Mobil : +420 724 033 455
E-mail : ivansiroky@seznam.cz
Krátký přehled reprezentace KHGCS
29.08.2014 - 20:13:27 (Martin Šturm)

19. – 20. července 2014 se hrálo 1. a 2. kolo IV. ligy mužů a žen - Západ „B“, a to na hřišti v Beřovicích. Již naše sestava naznačila, že za úspěch bychom brali neskončit poslední. Chybělo nám několik opor jako Martin Žáček, Jaroslav Novotný (oba dny), Aleš Röhrich (první den), Aleš Bednář a Richard Fresser (oba druhý den).

Při teplotách kolem 35°C bylo úspěchem, že všichni hráči dohráli ve zdraví.

Naše téměř seniorská reprezentace splnila úkol neskončit na poslední pozici díky diskvalifikaci Golf Clubu Zlonín.

Zúčastnilo se celkem 14 družstev. Na celkově 12. pozici jsme ztratili 9 ran (uhráli jsme skóre 901 ran – 448+453) a skončili tak na předposledním 13. místě. Vítězství bral Prague City Golf Club s výsledkem 790 ran (401+389).

Výsledky jednotlivců:

Bergmann Martin 90+89 (179)
Zach Jiří 94+89 (183)
Čerňanský Antonín 91+100 (191)
Fresser Richard 86+xx
Bednář Aleš 87+xx
Heran Jan 99+xx
Röhrich Aleš xx+79
Šoltys Vladimír xx+96
Sejkora Vlastimil xx+102

Doufám, že se nám podaří pro příští sezónu postavit mladší a výkonnostně lepší družstvo.

------------------------------------------------------------------------------------------

Další sportovní akcí, která se uskutečnila na našem hřišti v Janově, bylo utkání Severočeské golfové ligy ve hře na jamky, ve kterém jsme hostili tým Kotliny Terezín.

Hosté přijeli ve velmi silné sestavě s vizí odčinit loňskou prohru. Například Aleš Bednář hrál s hráčem se single HCP, uhrál 14 parů a přesto odešel poražen po 18. jamce. Stejně tak tuhý boj vedl Zbyněk Novotný, který ovšem na 18. jamce zvítězil.

Utkání mělo vyrovnaný průběh, kterého jsou důkazem remízy v obou mužských čtyřhrách. Na rozuzlení se čekalo až do posledního flightu. Nakonec zápas skončil remízou v poměru 4:4.

Naše sestava a přinesené body do klubovny:

Hana Bergmannová 1
Zbyněk Novotný 1
Aleš Bednář 0
David Peterka / Lukáš Čermák 0,5
Martin Šturm / Jan Kršík 0,5
Jan Heran 0
Kateřina Čermáková / Sára Jirsáková 1
Jitka Kršíková / Vladimír Šoltys 0

------------------------------------------------------------------------------------------

V jednom z dalších dílů jamkových soubojů v rámci Severočeské golfové ligy jsme vycestovali na hřiště v Cínovci. I přes letní čas začátkem srpna nás přivítala krutá zima a ostrý vítr, na stupnici teploměru rtuť vystoupala k pouhým 9°C.

Po příjezdu na nás čekalo příjemné překvapení. Nepodařilo se nám sestavit ženský tým pro čtyřhru, ale naštěstí domácí oznámili, že prozměnu nesestavili pánský dvoučlenný tým, takže jsme obavy o výsledek mohli „hodit za hlavu“.

Většina našich hráčů toto hřiště ještě nehrálo, a proto bylo velkou neznámou. Po první „seznamovací“ devítce vládl v druhém kole na hřišti náš tým, který jej dovedl do vítězného konce v poměru 5:3.

Naše sestava a přinesené body do klubovny:

Kateřina Čermáková 1
Jiří Honsa 1
Vlastimil Prokop 1
Antonín Čerňanský 0
Lukáš Čermák / Alexander Lollok 1
Miroslav Krejčí / David Peterka 0
Double žen (nebyl sestaven) 0
Sára Jirsáková / Vladimír Šoltys 1

Letošní finále se hraje 11. nebo 12. října v Terezíně.

Vladimír Šoltys
KHGCS na MM ČR ve hře na rány 2014
18.08.2014 - 13:36:23 (Lukáš Čermák)

Ve dnech 13.-16.8.2014 proběhlo v Mladé Boleslavi Mezinárodní mistrovství ČR ve hře na rány pro rok 2014. Tato vrcholná akce amatérského golu se hrála ve formátu 3 kola – kat – a finálové kolo, to vše na hřišti v Mladé Boleslavi. Do hlavní soutěže žen se kvalifikovalo celkem 51 hráček nejenom z ČR.

Je potěšující, že i na této vrcholné akci amatérského golfu měl náš klub svoje zastoupení. Díky svým výsledkům a splnění výkonnostních kriterií se do soutěže kvalifikovala Kačka Čermáková.

Podařilo se jí zahrát dvě velmi dobrá kola a jedno lehce slabší (73 + 72 + 78), což ve výsledku stačilo na účast v kole finálovém. To je vzhledem k první účasti na takto velké akci mezi dospělými pozoruhodný výsledek.

Ve finálovém kole pak Kačka zahrála výsledek 74 ran, což stačilo v součtu na celkové 16.místo. Premiéra na velké akci dospělého amatérského golfu se jeví velmi dobře a je příslibem dalších dobrých výsledků do budoucna. A to jak pro hráčku samotnou, pro trenéra Ivana Širokého, tak také pro náš klub, který se tímto opět velmi dobře zviditelnil.

Drobná fotodokumentace je dostupná ve fotogalerii na klubových stránkách.

Daruj život
08.08.2014 - 09:38:28 (Martin Šturm)

Vážení přátelé,
dovolujeme si jen velmi stručně shrnout, jak a proč hledáme DÁRCE KOSTNÍ DŘENĚ a jak KAŽDÝ Z NÁS můžeme pomoci IHNED.

Dárce hledáme pro našeho přítele a obdivuhodného člověka pana Michala Vávru, s tím, že naší výzvou ale pomáháme všem, kteří jsou ve stejné situaci jako Michal ( bohužel i mnoho dětí, jejichž rodiče doufají, že se najde dárce)
Situace s dárcovstvím kostní dřeně není v ČR zrovna jednoduchá a důvodů, proč se dárci do IKEMU zrovna nehrnou je několik (podrobné info viz. POŠLI TO DÁL_ PŘÍBĚH O TOM, CO UŽ SE POVEDLO A JAK POSTUPUJEME).
Zásadním problémem je věk dárců a požadavek na naprosté zdraví. Dárcem kostní dřeně může být osoba 18-35, s váhou více než 50 kg, zdravá a bez medikace (antikoncepce se nepočítá). Pokud spadáte do kategorie možných dárců, prosíme, PŘIHLAŠTE SE DO REGISTRU. JE TO PRO NÁS PRO VŠECHNY, JE TO SPOLEČNÝ REGISTR, VE KTERÉM JSTE VY PRO MĚ A JÁ PRO VÁS.
Podrobné informace pro dárce najdete v příloze POŠLI TO DÁL_ INFO PRO DÁRCE podmínky vstupu do registru pro dárce.

Pokud nesplňujete tuto podmínku, můžete být ale více než nápomocni tím, že budete šířit naše informace mezi své známé a přátele.
Zde jsou základní informace jak každý z nás může pomoci a to IHNED
2. STAŇTE SE DÁRCEM KRVE
Dárci krve svým pravidelným darováním krve pomáhají při léčbě nemocných s poruchami krvetvorby.
3. NEMLČTE A NAJDĚTE DÁRCE VE SVÉM OKOLÍ – POŠLI TO DÁL
Pokuste se šířit informace o dárcovství krvetvorných buněk a získejte nové dárce ze svého okolí.
Využijte přiložené materiály POŠLI TO DÁL_INFO PRO DÁRCE a POŠLI TO DÁL_JAK MOHU POMOCI http://www.malevil.cz/cs/daruj-zivot/posli-to-dal-dokumenty-ke-sdileni a sdílejte je na sociálních sítích, přeposílejte emailem, smartphony. Pokud jste zaměstnancem nebo členem nějakých spolků, požádejte i je, aby info nasdíleli na firemní intranety, weby, rozeslali newslettery.

TOHLE FUNGUJE! TŘEBA TO BUDEŠ PRÁVĚ TY JEHOŽ DCERA, TETA, KÁMOŠ BUDE DÁRCEM… NIKDO NEVÍ

4. OSLOVTE SVÉ PŘÁTELE VE SVĚTĚ
Nezapomeňte na své přátele v zahraničí, kteří mohou darovat krvetvorné buňky ve svých národních registrech.
Pro Čechy se nejčastěji nacházejí dárci v registrech z Německa, Rakouska, SLOVENSKa a AMERICE. Neznamená to ale, že se nenajde dárce třeba v Indii, hledejte kdekoliv.

6. POMOZTE NÁM SPONZORINGEM/DAREM
na probíhající kampaň v médiích/seriál (připravujeme s IKEMEM) a my na oplátku pomůžeme Vám. Díky sponzorům IFM electronic a Blažek jsme odstartovali kampaň v BLESKU úvodní informací o celé problematice, nyní bychom rádi pokračovali celostranami (text vždy půl strana příběh, půl strana inzerce s výzvou k dárcům). Připraven máme i inzertní koncept v Economii. Pro firemní klientelu jsme připravili velmi zajímavý obchodní model, který nejenže podpoří IKEM, ale v rámci spolupráce inzertně podpoří i zadavatele inzerce (model 1plus 1 inzerce IKEM plus inzerce klient za nadační cenu). Pro bližší informace nás kontaktujte na pavla.rejzkova@malevil.cz

7. POMOZTE IKEMU FINANČNĚ DAREM
na uhrazení nákladů spojených se vstupním vyšetřením dárce, které není hrazeno státem ani zdravotními pojišťovnami.
Vstupní vyšetření krve/slin, při kterém se testuje HLA - genetické znaky na povrchu bílých krvinek, podle kterých se hledá shoda mezi pacientem a dárcem. Toto vyšetření 1 dárce stojí registr cca 3.300 Kč.

Velice děkujeme
Iva Branbergerová a Pavla Rejzková MALEVIL
Tel: +420 487 762 760
MOB:+420 603 289 978
pavla.rejzkova@malevil.cz
http://www.malevil.cz/cs/daruj-zivot

Přílohy jsou zde:
www.khgcs.cz/storage/posli-to-dal-pribeh.pdf
www.khgcs.cz/storage/posli-to-dal-vstup-do-registru.pdf
www.khgcs.cz/storage/posli-to-dal-jak-mohu-pomoci.pdf
Ženy KHGCS ve II.lize družstev Západ nakonec až třetí....
21.07.2014 - 12:38:45 (Lukáš Čermák)

Mírně smutný konec mělo poslední kolo II.ligy družstev žen Západ pro hráčky našeho klubu. Po nadějných výsledcích v 1. a 2.kole a vedení ještě po 3.kole se finiš v rámci 4.kola nepodařil dle představ a souhrnný výsledek rovných 1. 000 započítaných ran stačil pouze na 3.místo. I tak je to ale velký úspěch, který opět zviditelnil náš klub na poli soutěžního golfu.

Za tým KHGCS nastoupily: Kačka Čermáková, Anička Čermáková, Míša Němečková a Hanka Bergmannová.

Logistickou podporu poskytla Marcela Čermáková a její Citroën... 

Zde je výsledkový pohled:
1 Golf Klub Plzeň-Dýšina GKPLD 985 257+246+241+241
2 Golf Club Black Bridge GCBBR 986 272+244+243+227
3 Klub hráčů golfu Č.Švýc. KHGCS 1000 254+242+247+257

Obrazová dokumentace bude dostupná ve fotogalerii na strách klubu.
Svatoannenský turnaj
18.07.2014 - 13:46:25 (Martin Šturm)

Vážení přátelé,

stále jsou volná místa na Svatoannenský turnaj o "bomba" ceny s hlavní cenou šekem na 120 tisíc korun za albatross na jamce číslo 5, který se koná 26. 7. 2014.

Podrobnosti najdete zde: http://www.khgcs.cz/index.php?site=kalendar&akce_id=17

Přihlásit se můžete na serveru ČGF.
Severočeská golfová liga
16.07.2014 - 18:45:03 (Martin Šturm)

Poslední červnový pátek se konalo utkání SGL ve hře na jamky mezi domácí Bítozevsí a naším klubem. Náš výběr byl složen z širší členské základny tak, aby si mohl vyzkoušet klubové utkání každý, kdo projeví touhu si zasoutěžit.

Přivítala nás klubová atmosféra, dobře připravené hřiště a pěkné počasí. Co víc si přát od pátečního odpoledne a přesně v tomto pohodovém duchu se klání odehrávalo. Tým protihráčů byl dobře připraven a hned od počátku bylo vidět, kdo je v Bítozevsi doma. I přesto všichni Janováci bojovali srdnatě. Výsledek 1:7 ve prospěch Bítozevsi mluví za vše, ale na naši obhajobu je nutno dodat, že většina našich soutěžících byla v Bítozevsi prvně a celkový HCP rivalů byl výrazně nižší než náš.

Mám za to, že všichni zúčastnění si hru náležitě užili a za nás Janováky dodávám - jedna prohra nás na kolena nedostane.

Václav Šlemr
NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ A KADETŮ 2014
07.07.2014 - 13:01:42 (Lukáš Čermák)

NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ A KADETŮ 2014

Ve dnech 4. - 6. července 2014 proběhlo na hřišti Brno Kaskáda Národní mistrovství ČR žáků a kadetů pro rok 2014. Za náš klub si právo startu díky svým výsledkům a HCP postavení zajistily Kačka Čermáková a Sárka Jirsáková – obě v kategorii kadetek.
Mistrovství se hrálo systémem 2 kola – kat – fnálové kolo. Do toho se podařilo postoupit Kátě Čermákové, která zejména vynikajícímu finálovému kolu (v paru – nejlepší výsledek mezi dívkymi vůbec za všechny tři dny; 45 stablefordových bodů a posun na HCP 1,3...) obsadila nepopulární 4.místo – jednu ránu za třetím a dvě za druhým místem...

To svědčí o velké vyrovnanosti soutěžících děvčat – viz výsledky.
1 ZÁLESKÁ Anna (BESGK) 77/79/75 HCP 2,0
2. HALABURDOVÁ Nela (GCBER) 83/75/76 HCP 1,5
3. ŠMEJKALOVÁ Melanie GCLKO 82/79/74 HCP 2,1
4. ČERMÁKOVÁ Kateřina (KHGCS) 81/83/72 HCP 1,3
5. LUŇÁČKOVÁ Františka (GKTNV) 79/80/78 HCP 0,2

Sárka Jirsáková neprošla do finálového kola a obsadila celkové 22.místo s vylepšením HCP na 8,8.

Oběma hráčka děkujeme za vzornou reprezentaci KHGCS a jeho TCM. Za logistické zajištění a podporu děkujeme žene v Citroenu... 
Drobná fotodokumentace bude dostupná v sekci mládež.

Za TCM L.Č.
Mistrovství klubu ve hře na jamky 2014
22.06.2014 - 16:07:24 (Lukáš Čermák)

Mistrovství klubu ve hře na jamky 2014.
Janov, 21. – 22.6.2014

VÝSLEDKY:
Kategorie ženy:

1.ČERMÁKOVÁ Kateřina
2.ČERMÁKOVÁ Anna
3.BERGMANNOVÁ Hana ml.
4.JIRSÁKOVÁ Sára
5.NĚMEČKOVÁ Michaela
6.ÁCSOVÁ Kateřina

Kategorie muži:
1.NOVOTNÝ Zbyněk
2.ŠIROKÝ Ivan
3.ŽÁČEK Martin
4.PETERKA David
5.ŠOLTYS Vladimír
6.BERGMANN Martin

L.Čermák, hlavní rozhodčí
Janov 22.6.2014
Volná místa na MK na jamky 2014
18.06.2014 - 06:17:06 (Martin Šturm)

Vážení přátelé,

na MK na jamky pro rok 2014 ještě zbývají 3 volná místa v kategorii mužů a 1-2 místa v kategorii žen.

Podrobnosti naleznete zde: http://www.khgcs.cz/index.php?site=kalendar&akce_id=13
Ženy KHGCS válí ve II.lize.
17.06.2014 - 16:51:06 (Lukáš Čermák)

O minulém víkendu proběhl golfový ligový supervíkend. Hrály se ligové soutěže na všech úrovních – od extraligy až po kvalifikaci 4.ligy... Více na serveru ČGF.

Muži KHGCS minulý rok sestoupili do IV.ligy a z titulu nastavení herního systému IV.ligy v našem regionu Západ B (hrála se kvalifikace IV.ligy) v tomto dvojkole nehráli.

Ženy KHGCS naopak postoupily do II.ligy, kde se etablovaly více než dobře!!! Po prvních dvou soutěžních kolech totiž vedou II.ligu žen ZÁPAD se součtem 496 ran (o 7 ran před druhým družstvem GK Plzeň-Dýšina).

Pro úvodní dvojkolo hrálo družstvo ve složení Kačka Čermáková, Anička Čermáková, Míša Němečková a Sárka Jirsáková.
Potěšující také je, že naše hráčky obsadily vedoucí pozice nejenom v družstvech, ale také v jednotlivcích.

Hráčkou s nejlepšími výsledky po oba dny byla Kačka Čermáková (80 a 76 ran). Druhé místo pak obsadila Anička Čermáková (83 a 79 ran). Míša Němečková byla v hodnocení jednotlivkyň na 12.místě (91 a 87 ran) a Sárka Jirsáková pak obsadila 29.místo (92 a 104 ran).

Pozici nehrajícího kapitána zastávala v premiéře Marcela Čermáková.

Fotku družstva na hřišti v Hazlově – Františkových Lázních naleznete ve fotogalerii.
Fotoreportáže z turnajů Storex a BMW
12.06.2014 - 20:19:00 (Martin Šturm)

Do fotogalerie byly přidány fotografie z turnajů FST Storex Cup 2014 a Auto Grál BMW Golf Cup International 2014.
Mistrovství klubu ve hře na jamky pro rok 2014
09.06.2014 - 20:51:26 (Martin Šturm)

Vážení přátelé :)

Připomínám, že ve dnech 21. - 22. června 2014 se uskuteční Mistrovství klubu ve hře na jamky pro rok 2014. Stále jsou volná místa.

Podrobnosti najdete zde: http://khgcs.cz/index.php?site=kalendar&akce_id=13 (server khgcs.cz) a zde: http://www.cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=418259250 (server ČGF)

Přihlásit se můžete zde: http://www.cgf.cz/TournRegister.aspx?IDTournament=418259250

Seznam přihlášených najdete zde: http://www.cgf.cz/TournRegistrations.aspx?IDTournament=418259250
Faldo Series Czech Championship 2014
28.05.2014 - 17:49:04 (Martin Šturm)

27. června se uskuteční další ročník turnaje Faldo Series Czech Championship na resortu v Telči.

Turnaj je vypsán na několik věkových kategorií:
dívky 12 - 16 a 17 – 21 let
chlapci 12 – 16, 17 – 18 a 19 – 21 let

Turnaj je zařazen do Žebříčku mládeže ČGF a zároveň do Světového amatérského žebříčku (WAGR).

Faldo Series je jedinou akcí svého druhu na celém světě. Vyhledává talenty ve věku 12 - 21 let a pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál díky sérii turnajů, která kombinuje získání zkušeností s vrcholovou akcí a rady expertů z oblasti golfu, včetně Nicka Falda samotného. Turnajů se každoročně zúčastní přes 5 000 dětí. Vítězové jednotlivých kategorií získávají automaticky pozvánku na Grandfinále, které se koná každoročně ve špičkových světových resortech.

Finále 2013 se odehrálo v luxusním resortu Greenbrier (USA) na hřišti The Old White TPC.

Dovolujeme si Vás upozornit, že při registraci hráče do konce května můžete využít hotelové kapacity, která je zarezervována do konce tohoto měsíce pouze pro hráče Faldo Series v hotelech Šiškův mlýn a Vanůvecký dvůr.

Hráči, kteří budou reprezentovat klub, jsou vizitkou Vaší práce a nadějí českého golfu. Faldo Series je vstupenkou do světového golfu, ideální příležitostí zviditelnit Váš klub a hráče samotného.

Více informací naleznete na www.faldoseries.cz .
White Light I Golf Cup 2014
21.05.2014 - 11:03:04 (Martin Šturm)

Přináším Vám upřesnění programu golfového turnaje White Light I Golf Cup 2014, který se bude konat 7. června 2014 od rána až do noci :-)

Program je následující:
Stableford turnaj jednotlivců na úpravu hendikepu
Dress code dle golfové etikety
Vložené soutěže:
Longest drive na jamce č. 1
Nearest to pin na jamce č. 9
Chipping over the Wall

Po skončení turnaje se teprve začíná :-D
Následuje Lampionový večírek s živou hudbou, tancem a klidně i zpěvem. Zakončením by mělo být překvapení až bude tma.
Dámy nechť se odějí do dlouhých šatů doplněných kloboukem, páni pak do košil a motýlků.

Lampiony do průvodu si prineste s sebou.

Možnost přespat bude v klubovně na karimatkách, takže nemusíte nikam spěchat.

Iva a Pepa Radimeckých
Mezinárodní klubové utkání JANOV versus HERZOGSWALDE
07.05.2014 - 11:36:42 (Martin Šturm)

Vážení přátelé golfu.

V sobotu 10.5.2014 se uskuteční první letošní mezinárodní klubové utkání mezi Janovem a Herzogswalde. Stále je možné se přihlásit, a to pro hráče všech výkonostních kategorií. První utkání tuto sobotu proběhne na Janově formou "Ryder Cupu", tedy ve hře na jamky a nebude se hrát na úpravu hendikepu.

Podrobnosti naleznete na http://www.khgcs.cz/index.php?site=kalendar&akce_id=6 nebo na ČFG, kde probíhá i přihlašování ( http://www.cgf.cz/TournRegister.aspx?IDTournament=414568195 ).
Sleva pro členy KHGCS v klubové restauraci
07.05.2014 - 09:39:10 (Martin Šturm)

Pokud jste nezaznamenali tuto dobrou zprávu už jinde, tak vězte, že provozovatel hřiště určil pro členy KHGCS slevu na konzumaci v klubové restauraci ve výši 10%.

Za toto příjemné gesto mi nezbývá než provozovateli poděkovat :)

Snad i Vás tato novinka, která platí od 1.5.2014, mile potěší.
Golfové slevy
16.04.2014 - 10:28:04 (Martin Šturm)

Na hlavní stránku byl přidán blok s Golfovými slevami, stejnětak i podstránka s podrobnějším obsahem slev. Najdete ji v Menu i Sitemap, přejít se na ni dá i tlačítkem u bloku.

Věřím, že Vás tato maličkost potěší a ušetří Vám nějakou tu korunu ;)
Vouchery 2=1
16.04.2014 - 07:24:59 (Martin Šturm)

Rádi cestujete po Česku za golfem? Proč neušetřit na fee na více než 50ti hřištích? Opět je zde možnost zakoupit 12 voucherů 2=1 (2 hráči=1 fee) za krásnou cenu 329,- Kč. Slevu najdete zde: http://www.golfoveslevy.cz/1fee-2hraci-green-fee-akce-2014-a435.html
Zrušení turnaje 12.4.2014
11.04.2014 - 11:50:27 (Martin Šturm)

Vážení,

dle informace Ivana Širokého Vám musím oznámit, že zítřejší turnaj "Pohár Gagarinova bratra aneb Make Golf Not War" je zrušen pro malou účast.
Výsledky MK na rány na simulátoru
07.04.2014 - 21:39:43 (Martin Šturm)

V příloze (dostupná pouze na webu klubu) najdete výsledky Mistrovství klubu na simulátoru tak, jak mi je poskytl Vladimír Šoltys.

Zároveň mě požádal, abych jeho jménem napsal omluvu za délku konání turnaje, protože do něj zasáhly jarní prázdniny v Děčíně a České Lípě a dále pobyty v Turecku a Maroku.

Turnaje se celkem zúčastnilo 26 hráčů a hráček.

Konečné vyhlášení výsledků se bude konat v klubovně na Janově tuto neděli 13. 4. 2014 od 12:00 hodin, kam zve Vladimír Šoltys všechny zúčastněné na oběd. Podávat se bude bramborový salát a kuřecí řízek :)

Příloha: MK_sim_2014.xls
Výsledky sobotního Foursomu
07.04.2014 - 09:16:35 (Martin Šturm)

V příloze (pouze na webu) naleznete výsledkovou listinu sobotního klubového Foursomu tak, jak jsem ji dostal od Ivana Širokého :)

Vítězům blahopřejeme ;)

Příloha: 2014-04-05_klubovy_foursome.doc
KHGCS na Greenieplanet.com
02.04.2014 - 15:10:52 (Martin Šturm)

Pokud někdo z Vás využívá sociální síť Greenieplanet.com (takový Facebook pro golfisty), tak máme i my jako klub svou stránku v této síti, a to na sdrese: http://cs-cz.greenieplanet.com/khgcs

Určitě bych uvítal nějakého správce, který by mohl tento profil udržovat ;)
Fotky z Otevírání fervejí
01.04.2014 - 23:35:23 (Josef Radimecký)

Ve fotogalerii - rok 2014 - najdete několik fotografií z prvního letošního klubového turnaje a zejména fotografie hráček a hráčů, kteří se dostali "na bednu" - blahopřejeme!
Turnaje se zúčastnilo celkem 30 hráček a hráčů, počasí i hra se vydařila, těšíme se na setkání s vámi na sobotním foursome turnaji dvojic!
Reciprocita na Grabštejně
25.03.2014 - 16:59:52 (Martin Šturm)

Velmi rád Vám zde přináším informaci od viceprezidenta klubu pana Vladimíra Šoltyse, že se podařilo dohodnout na hřišti Grabštejn reciprocitu pro členy KHGCS. V praxi to znamená, že byste v případě hry na tomto hřišti měli dostat slevu na fee ve výši 20%.
MK na rány na Indooru
25.03.2014 - 16:57:15 (Martin Šturm)

Podle informací Vladimíra Šoltyse Mistrovství klubu na rány na simulátoru stále probíhá, takže vyhlášení proběhne v naší klubovně na Janově po turnaji v sobotu 5. 4. 2014. Pokud by snad nepřálo počasí a turnaj by se nekonal, tak proběhne vyhlášení od 16 hodin v indooru v Děčíně.
Omluva za e-mail
22.03.2014 - 20:41:33 (Martin Šturm)

Dobrý den, omlovám se, vznikla chyba v kódování a proto byl e-mail nečitelný. Na nápravě již pracuji.
Na našich stránkách je novinka čitelná.

Stránky jsou ve zkušebním provozu a v neustálé výstavbě, proto, prosím, přijměte moji omluvu.

Doufám, že se v budoucnu podobným excesům vyhneme.

S přáním hezkého dne

Martin Šturm
webmaster stránek www.khgcs.cz
Hráčské karty 2014
22.03.2014 - 15:42:30 (Josef Radimecký)

Hráčky, hráči nebo hráčata - tedy ti, kteří včas uhradili členský příspěvek klubu respektive České golfové federaci (dospělí 300,- Kč, nezletilí 100,- Kč) - si mohou ode dneška 16,00 hod vyzvednout své hráčské karty pro rok 2014 v klubovně.
Zahájení sezóny 2014
13.03.2014 - 07:57:18 (Martin Šturm)

Milí členové klubu, mám radost, že vám mohu oznámit, že sezóna 2014 už je tu :)

První klubovou akcí v letošním roce bude již tradiční turnaj Otevírání fervejí a uskuteční se 29. 3. 2014. Turnaj zde není prozatím vypsán, protože ještě nebylo rozhodnuto o formátu hry a času startu. Samozřejmě ihned po rozhodnutí zde bude akce vypsána i s možností přihlášení.

Dále by podle mých informací měl následovat 12. 4. 2014 turnaj s názvem Gagarinův pohár. Taktéž ještě nevím v jakém formátu a času a samosebou jej zde po upřesnění vypíšu.

Stále ještě nemám kompletní zprávu výboru z valné hromady, takže ji zde prozatím nenajdete, ale vězte, že se zde co nevidět objeví.

Přeji vám všem dlouhé a rovné i v letošní sezóně a nezapomeňte sledovat naše-vaše stránky a také facebookový profil, na kterém můžete sami obsah vytvářet, diskutovat, komentovat apod.
Poplatky 2014
03.03.2014 - 10:19:03 (Martin Šturm)

Nadešel čas, kdy členům klubu pravidelně přinášíme informace týkající se platnosti stávajících karet ČGF, inventarizace členské základny a úhrady členských poplatků pro následující rok.

V této souvislosti žádáme členy klubu o sdělení případných změn v osobních kontaktních údajích, jako jsou:
- změna jména (u vdaných nebo rozvedených)
- získání nového titulu
- změna kontaktní adresy, telefonu, e-mailu
- atd...

Většina z Vás jistě zaznamenala termínový posun platnosti stávajících členských karet ČGF. V minulosti byly tyto karty platné vždy od 1. dubna daného roku do 31. března roku následujícího. Již v roce 2011 začala ČGF uplatňovat nový systém, kdy platnost karet bude ukončena vždy 31. prosince daného roku, pro který byly vystaveny.

Pro příští rok jsme povinni provést pravidelnou inventarizaci členské základny klubu nejpozději do 31. ledna 2014. Pro členy klubu to znamená, že nejpozději do 29.ledna 2014 musí mít uhrazeny své roční hrací poplatky. V případě, že tak neučiní, dojde k jejich zablokování v databázi ČGF. Odblokování nastane až po úhradě příslušné částky a důsledkem může být podstatné opoždění tisku a tím i předání nové karty ČGF.

Celková výše ročních hracích poplatků pro rok 2014 se nemění!
Mění se však způsob jejich úhrady. Z celkové částky ročního hracího poplatku bude u členů klubu starších 18 let hrazeno 300,- Kč na účet klubu (č. ú. 176485937/0300), zbylá část příslušného ročního hracího poplatku bude uhrazena na účet provozovatele (č. ú. 78-5200800267/0100 – uvádět včetně pomlčky). Obdobně tomu bude i u členů dětské a mládežnické kategorie do věku 18 let včetně, kde odvod na klubový účet bude činit 100,- Kč a zbylá částka bude opět poukázána na účet provozovatele.

Celkové roční hrací poplatky tedy jsou:
- základní roční hrací poplatek (dospělý člen) = 6200 + 300 Kč
- seniorský roční hrací poplatek = 4400 + 300 Kč
- dětský roční hrací poplatek (do 10ti let) = 900 + 100 Kč
- dětský roční hrací poplatek (11 až 14 let) = 1900 + 100 Kč
- dětský roční hrací poplatek (15 až 18 let) = 2400 + 100 Kč
- studentský roční hrací poplatek (19 až 24 let) = 2400 + 300 Kč
- roční udržovací členský poplatek = 2200 + 300 Kč

STEJNÉ JAKO V MINULÝCH LETECH PLATÍ, ŽE U POPLATKŮ UHRAZENÝCH DO 15. PROSINCE 2013 POSKYTNE PROVOZOVATEL HŘIŠTĚ MOTIVAČNÍ POBÍDKU V PODOBĚ BONUSOVÉ KARTIČKY NA 10 DRAJVINGOVÝCH ŽETONŮ ZDARMA.
Upozorňujeme, že tato žetonová pobídka neplatí pro udržovací poplatky a pro dětské a mládežnické poplatky.

V rámci ročního udržovacího poplatku 2500,- Kč, kterým se zachovává pokračování klubového členství, má člen uhrazeny dva vstupy na hřiště (dvě celodenní greenfee).

Členské poplatky lze platit převodem na výše uvedené účty (jako variabilní symbol uveďte Vaše členské číslo z karty ČGF), nebo hotově po dohodě s Jardou Novotným na tel. č. 602 445 651. Stejný telefon můžete použít i v případě nejasností nebo dotazů k této problematice. Platbu hotově je možno rovněž složit v indooru k rukám Vládi Šoltyse.

Při řádném uhrazení členských poplatků budou nové karty ČGF distribuovány členům koncem března 2014 a společně s nimi obdrží v případě získání nároku i bonusové karty na žetony.

V příloze naleznete přehlednou tabulku, kolik a kam platit.

Příloha: platby_2014.xls

SAPRIL s. r. o. - Partner mládežnického golfu Česká golfová federace Oficiální stránky provozovatele hřiště Janov Janov Trip Series - Stránky golfové série MY TOUR Golf Levný Golf.cz SAPRIL s. r. o. - Partner mládežnického golfu Česká golfová federace Oficiální stránky provozovatele hřiště Janov Stránky golfové série MY TOUR Golf Levný Golf.cz
ÚVOD | SITEMAP


© 2013 - 2021 Klub hráčů golfu České Švýcarsko.

Desing & programming by MartIniX.