Václav Šlemr

Funkci sekretáře klubu vykonával od listopadu 2012 a ve výboru představuje tu mladší krev. Členem KHGCS je od počátku roku 2011. Od roku 2021 se stará o TCM.

vaclav.slemr@khgcs.cz