Václav Šlemr

Funkci sekretáře klubu vykonává od listopadu 2012 a ve výboru představuje tu mladší krev. Členem KHGCS je od počátku roku 2011.

vaclav.slemr@khgcs.cz