2022: Partnerem letošního ročníku JTS 2022 je firma COPLAN Projekt s.r.o. Sponzor cen a pohárů ve výši 5 000,- Kč.
PROPOZICE 2022
Janov Trip Series 2022 (dále jen "JTS" nebo "série") je "výjezdní" série turnajů, jíž se může zúčastnit maximálně 24 hráčů. Jedná se o devátý ročník.

Již oblíbenou klasikou bude "vložený" turnaj u nás doma na Janově s názvem Caddie Time. Každý hráč má povinnost na tomto turnaji mít nosiče holí. Navíc bude tento turnaj bohatě "dotován" body do celkového pořadí v koeficientu 2,4. Více najdete v detailech turnaje.

Hraje se dle termínové listiny, systémem "Stableford" bez rozdělení kategorií, tzn. že všichni zúčastnění hráči hrají v jedné skupině. Každý hráč získá příslušný počet bodů do celkového pořadí dle tabulky "Bodový systém" dle umístění na jednotlivém turnaji. Turnaje se hrají bez úpravy HCP. V případě shodného výsledku na první pozici po odehrání všech turnajů se odehraje "PlayOff", které by mělo rozhodnout o vítězi série. Jamky zvolené pro PlayOff jsou stanoveny takto:
1. jamka č. 9,
2. jamka č. 8,
3. jamka č. 9,
4. jamka č. 6,
5. jamka č. 7,
6. jamka č. 8
(pořadí se opakuje až do rozhodnutí).
V případě uhrání stejného výsledku na daném turnaji hráči dělí danou pozici.

Registrace a přihlašování:
Bude možné prostřednictvím webových stránek série ( http://www.khgcs.cz/jts ) nebo jej bude zajišťovat promotér série Karel Frontz (tel. +420 603 503 611, e-mail: kafr@seznam.cz) a seznam přihlášených bude vyvěšen na internetových stránkách série. Nejprve je nutné se zaregistrovat do aktuálního ročníku. Po registraci dostanete mailem ověřovací kód, který bude nutný pro přihlašování a odhlašování z jednotlivých turnajů. Je nutné mít listinu přihlášených na celou sérii nejméně 2 týdny před plánovaným startem prvního turnaje, aby mohl pořadatel zajistit startovní časy na hřišti včas a mohl připravit startovní listinu. Přihlásit se mohou i hráči, kteří nejsou členy KHGCS.

Nasazení do flightů:
Flighty budou sestaveny losováním ze 2 výkonnostních košů, a to koš 1 = HCP 0-18, koš 2 = HCP 18,1-BEZ. Samozřejmě je možné tento bod upravit tak, aby byl počet hráčů v obou koších vyrovnaný. Výjimky lze konzultovat s promotérem série.

Pravidla:
Hraje se dle platných pravidel golfu, místních pravidel daného hřiště, pravidel golfové etikety a slušného chování. Povoleny jsou měřicí přístroje, které umožňují měřit pouze vzdálenost. Výjimkou budou mobilní telefony vybaveny aplikací pro měření vzdáleností pomocí GPS. Hráč je v případě použití takovéhoto mobilního telefonu povinen spoluhráčům ve flightu umožnit kontrolu aplikace, zda měří pouze vzdálenost. Ostatní přístroje či aplikace jsou zakázány a jejich použití při hře znamená hráčovu diskvalifikaci v turnaji a jeho výsledek nebude započítán. Věřím, že budeme partou hráčů, kterým jsou pravidla nejcennější a sami budeme dbát, abychom je neporušovali. Jen tak můžeme mít radost ze hry a skvělý pocit z dobrého výsledku.
Pro výpočet stablefordových bodů budou použity dva vzorce (jeden pro muže a jeden pro ženy) tak, jak to udávají pravidla golfu a HCP systém EGA. To znamená, že při stejném HCP a výsledku muže a ženy budou počty STB rozdílné. Tyto faktory ovlivňují CR a SR (CR=Course Rating; SR=Slope Rating) pro každá odpaliště.

Rozhodčí:
Na jednotlivých turnajích nebudou přítomni rozhodčí, je třeba si ohlídat poctivost zapsaných výsledků ve flightu. V případě neshody flightu k řešení situace je možné dohrát danou jamku dvěma (či více) způsoby, zapsat do skorekarty všechny výsledky a po odehrání turnaje vyzvat zbylé přítomné hráče k diskusi o vzniklé situaci. Takto vytvořená "komise" rozhodne za pomoci pravidel golfu, místních pravidel a zdravého rozumu o tom, jaká situace byla zahrána správně a označí platný výsledek do skorekarty.

Doprava:
Každý z přihlášených hráčů se na hřiště dopraví na vlastní náklady. Doporučujeme domluvu s ostatními tak, aby nás tato série vyšla na co nejnižší náklady.

Startovné:
Startovné bylo stanoveno na 600,- Kč pro každého hráče na celou sérii (nemění se oproti loňskému ročníku). Další startovné se nebude hradit. Startovné je nutno uhradit před prvním turnajem nebo po dohodě s promotérem jinak. Bez zaplaceného startovného nebude hráči započítán výsledek a ten nezíská žádné body do série ani cenu za umístění (hráč bude ze série diskvalifikován).

Poplatky za turnaje:
Poplatky za turnaje, tzv. Fee, si hradí na každém turnaji každý hráč sám. Ve většině případů je s provozovatelem hřiště domluvena speciální cena pro naší sérii nebo se využívají vouchery 2=1. Ceny za jednotlivé turnaje budou vždy k dispozici na internetových stránkách série.

Ceny:
Ze startovného pořadatel zajistí věcné ceny pro každého zúčastněného hráče série a "putovní" pohár pro vítěze série, který bude umístěný v klubovně KHGCS. Povinnost zaplatit startovné má každý hráč, který zasáhne byť do jediného turnaje. Na jednotlivých turnajích nebudou udělovány žádné ceny.

Občerstvení:
Pořadatel nebude zajišťovat žádné občerstvení, každý hráč si jej zajistí dle vlastních potřeb na vlastní náklady.

Vyhlášení výsledků:
Celkové výsledky budou vyhlášeny po posledním (finálovém) turnaji na Janově, termín bude upřesněn.

Vložená soutěž "Pařan":
Účastníky soutěže se automaticky stávají všichni hráči, přihlášení do JTS 2022.
Každý účastník obdrží za každou jamku zahranou s výsledkem PAR nebo lepší (BIRDIE, EAGLE, ALBATROS - vztaženo k normě hřiště, nikoliv k osobnímu paru) 1 bod do celkového hodnocení soutěže.
Po ukončení série bude za vítěze prohlášen účastník, který v průběhu celé série získá nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů u více účastníků, bude vítězem prohlášen účastník, který získá více bodů ve finálovém turnaji série "2022 The Big Finals". Pokud i v tomto případě bude mezi účastníky rovnost bodů, rozhodne mezi těmito účastníky rozehrávka na jamce č. 9 hřiště Janov po dohrání finálového turnaje. Rozehrávka bude na jamce č. 9 hřiště Janov hrána opakovaně do rozhodnutí. V případě účasti více než dvou účastníků v rozehrávce postoupí do další rozehrávky pouze účastníci s nejlepším výsledkem z právě dohrané jamky probíhající rozehrávky. Rozehrávka se hraje systémem "na rány".

Vložená soutěž "Brutální čistič":
Účastníky soutěže se automaticky stávají všichni hráči, přihlášení do JTS 2022.
V každém turnaji bude stanoveno pořadí hráčů dle dosažených výsledků. Výsledkem hráče je jeho součet BRUTTO STB + NETTO STB. Za umístění bude bodově ohodnoceno prvních 15 hráčů v pořadí a to následujícím způsobem: 20-17-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 (tzn. že hráč, který se umístí na prvním místě získá 20 bodů, hráč na 15. místě 1 bod). V případě, že bude některé místo dělené, získávají hráči na děleném místě stejné bodové hodnocení (průměrný počet bodů pro počet hráčů a daná umístění, např. dva hráči obsadí 3. místo, pak oba obdrží 13 bodů - 14+12/2=13).

Vysvětlení:
NETTO STB jsou stablefordové body, jak je znáte (tj. hrajete proti svému hracímu (osobnímu) PARU jamky, resp. hřiště).
BRUTTO STB jsou stablefordové body, které se počítají stejně jako NETTO s tím rozdílem, že hrajete proti PARU jamky (resp. hřiště), nikoliv proti hracímu (osobnímu).
Např. hráč s hendikepem 17,5 (muž) má na Janově hrací hendikep 18 (tzn. na každé jamce má "k dobru" 1 úder oproti paru jamky). Tento hráč zahraje na jamce č.2 (PAR3) výsledek 4. Získá tedy 2 NETTO "stejbly" a 1 BRUTTO "stejbl", celkem tedy pro hodnocení této soutěže 3 "stejbly". V případě, že by tento hráč zahrál výsledek 3, uhraje 3 NETTO "stejbly" a 2 BRUTTO "stejbly", celkem tedy 5 stejblů.
Po ukončení série bude za vítěze prohlášen účastník, který v průběhu celé série získá nejvíce bodů. Do celkového hodnocení se započítává 5 nejlepších výsledků. V případě rovnosti bodů u více účastníků, bude vítězem prohlášen účastník, který získá více bodů ve finálovém turnaji série. Pokud i v tomto případě bude mezi účastníky rovnost bodů, rozhodne mezi těmito účastníky rozehrávka na jamce č. 9 hřiště Janov po dohrání finálového turnaje. Rozehrávka bude na jamce č. 9 hřiště Janov hrána opakovaně do rozhodnutí. V případě účasti více než dvou účastníků postoupí do další rozehrávky pouze účastníci s nejlepším výsledkem z právě dohrané jamky probíhající rozehrávky. Rozehrávka se hraje systémem "na rány".

Závěrečné ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje změnit propozice, termíny, systém hodnocení i jiné detaily série, ale má povinnost včas o této skutečnosti informovat všechny zúčastněné (buď e-mailem nebo vyvěšením na internetové stránky).