Ceník členství

Ceník členství pro rok 2021

Zde uvádíme tabulku členských a hracích poplatků platných pro sezónu 2021, účinné od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Vážené členky, vážení členové klubu,

všechny poplatky (viz přehled v tabulce níže) plaťte na účet klubu: 176485937 / 0300.
Jako variabilní symbol, prosím, uvádějte své registrační číslo z členské karty.

Vzhledem k jednohlasnému rozhodnutí z Valné hromady KHGCS ze dne 27. 10. 2018 bylo rozhodnuto, že každý člen klubu starší 18 let a mladší 66 let odpracuje v klubu či na hřišti ročně 5 brigádnických hodin. V případě, že z jakýchkoliv důvodů člen nechce nebo nemůže brigádnické hodiny odpracovat, může toto nahradit formou zvýšení úhrady svého členského poplatku na rok o 500,- Kč.

Roční poplatky uhraďte, prosím, nejpozději do 31. 1. daného roku. Klub je povinen z nich uhradit České golfové federaci členský poplatek členaČGF 300,- Kč/osobu a rok. Pokud roční poplatek neuhradíte do 31. 1., budeme nuceni vaše členství zablokovat, což se promítne do pozdějšího vytištění a vydání členské karty ČGF – do té doby nebudete moci hrát golf s právy člena ČGF.

Jednorázové poplatky Částka
Vstupní poplatek 5 000,- Kč (Nahrazuje název Doživotní řádné členství) Zajišťuje ve spojení s včas zaplaceným ročním popatkem všechny výhody člena klubu doživotně.
Roční poplatky Základní cena Cena při odpracování 5 hod. práce na hřišti Poznámka
Řádný – dospělý člen 7 500,- Kč 7 000,- Kč Při úhradě v termínu do 31. 1. daného roku zajišťuje všechny výhody člena klubu.
Řádný – seniorský 5 700,- Kč 5 200,- Kč Týká se hráčů, kteří v roce předchozím dovršili věk 60 let, při úhradě v termínu do 31. 1. daného roku zajišťuje všechny výhody člena klubu.
Dětský – do 10ti let 2 000,- Kč 1 500,- Kč Týká se hráčů, kteří v roce předchozím dovršili daný věk na horní hranici a zajišťuje všechny výhody člena klubu.
Dětský – 11 až 14 let 3 000,- Kč 2 500,- Kč Týká se hráčů, kteří v roce předchozím dovršili daný věk na horní hranici a zajišťuje všechny výhody člena klubu.
Dětský – 15 až 18 let 3 500,- Kč 3 000,- Kč Týká se hráčů, kteří v roce předchozím dovršili daný věk na horní hranici a zajišťuje všechny výhody člena klubu.
Studentský – 19 až 24 let 3 700,- Kč 3 200,- Kč Týká se hráčů, kteří v roce předchozím dovršili daný věk na horní hranici a zajišťuje všechny výhody člena klubu.
Udržovací členství – dospělý a senior 3 500,- Kč 3 000,- Kč Zajišťuje možnost čerpání 3 celodenních fee nebo 6 fee na 9 jamek včetně všech dalších výhod člena klubu.
Roční členství v klubu – dospělý hráč 9 000,- Kč 8 500,- Kč Zajišťuje všechny výhody člena klubu včetně členství v ČGF pro období kalendářního roku do 31. 12. daného roku.
Roční členství v klubu – Senior 6 500,- Kč 6 000,- Kč Zajišťuje všechny výhody člena klubu včetně členství v ČGF pro období kalendářního roku do 31. 12. daného roku pro hráče, kteří v roce předchozím dovršili věk 60 let.
Roční hrací poplatek – dospělý hráč 8 500,- Kč 8 000,- Kč Zajišťuje celoroční hru na hřišti bez výhod člena klubu a bez členství v ČGF.
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email