Ceník členství

Ceník členství pro rok 2024

Zde uvádíme tabulku členských a hracích poplatků platných pro sezónu 2024, a účinných od 1. 1. do 31. 12. 2024.

Vážené členky, vážení členové klubu,

všechny poplatky (viz přehled v tabulce níže) plaťte na účet klubu: 176485937/0300. Jako variabilní symbol uvádějte, prosím, své registrační číslo z členské karty.

Roční poplatky uhraďte, prosím, nejpozději do 31. 1. daného roku. Klub je povinen z nich uhradit České golfové federaci členský poplatek člena ČGF 400,- Kč/osobu a rok. Pokud roční poplatek neuhradíte do 31. 1., budeme nuceni vaše členství zablokovat. Do doby odblokování po zaplacení poplatku nebudete moci hrát golf s právy člena ČGF.

Jednorázové poplatky Částka
Vstupní poplatek 5 000,- Kč Zajišťuje ve spojení s včas zaplaceným ročním poplatkem všechny výhody člena klubu doživotně. Zahrnuje složení zkoušky golfové způsobilosti.
Roční poplatky Základní cena Poznámka
Řádný – dospělý člen 18-65 let 8 600,- Kč Při úhradě v termínu do 31. 1. daného roku zajišťuje všechny výhody člena klubu.
Řádný – seniorský od 66 let 6 800,- Kč Týká se hráčů, kteří v roce předchozím dovršili věk 65 let, při úhradě v termínu do 31. 1. daného roku zajišťuje všechny výhody člena klubu.
Dětský – do 10ti let 2 400,- Kč Týká se hráčů, kteří v roce předchozím dovršili daný věk na horní hranici a zajišťuje všechny výhody člena klubu.
Dětský – 11 až 14 let 3 400,- Kč Týká se hráčů, kteří v roce předchozím dovršili daný věk na horní hranici a zajišťuje všechny výhody člena klubu.
Dětský – 15 až 18 let 3 900,- Kč Týká se hráčů, kteří v roce předchozím dovršili daný věk na horní hranici a zajišťuje všechny výhody člena klubu.
Udržovací členství – dospělý a senior 4 600,- Kč Zajišťuje možnost čerpání 3 celodenních fee  včetně všech dalších výhod člena klubu.
Roční členství v klubu – dospělý hráč 18 – 65 let 10 600,- Kč Zajišťuje všechny výhody člena klubu včetně členství v ČGF pro období kalendářního roku do 31. 12. daného roku.
Roční členství v klubu – Senior od 66 let 8 600,- Kč Zajišťuje všechny výhody člena klubu včetně členství v ČGF pro období kalendářního roku do 31. 12. daného roku pro hráče, kteří v roce předchozím dovršili věk 66 let.
Roční hrací poplatek – dospělý hráč 18 – 65 let 10 000- Kč Zajišťuje celoroční hru na hřišti bez výhod člena klubu a bez členství v ČGF.
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email