Pozvánka na řádnou Valnou hromadu

Pozvánka na řádnou Valnou hromadu

Vážené členky, vážení členové KHGCS,

jménem výboru klubu vás zvu na jednání řádné Valné hromady KHGCS, které jsme byli – kvůli vládním opatřením v souvislosti s pandemií Covid – nuceni opakovaně odložit.

Jednání se uskuteční v sobotu 12. června 2021 od 16 hod v Děčíně, v restauraci U řezníků (u Vládi Šoltyse na Starém městě) a je pro Vás připraveno občerstvení. Valné hromadě nebude předcházet turnaj, jak jsem Vás mystifikoval v předchozím e-mailu, protože ten den je restaurace u hřiště v Janově rezervované pro soukromou akci.

Program:

  • Úvodní slovo prezidenta klubu
  • Zpráva o správě hřiště a hospodaření v r. 2020
  • Návrh rozpočtu a výhled hospodaření pro r. 2021
  • Výhled a novinky v provozu hřiště na r. 2021
  • Reprezentace klubu a TCM v r. 2020 a výhled na r. 2021
  • Návrhy změn od výboru k projednání VH
  • Dovolba 2 členů do výboru (odstoupili Lukáš Čermák a Ivan Široký – zveme proto případné zájemce o práci ve výboru klubu, aby zvážili své kandidatury)
  • Různé
KlubHGCS_lípa_2018
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email