Zpráva greenkeepera a manažera o roku 2023 a Nový ceník Členství 2024

Zpráva greenkeepera a manažera o roku 2023 a Nový ceník Členství 2024

Vážené golfistky, vážení golfisté, přátelé, kamarádi,

Janovské hřiště v roce 2023:

Letos se našemu hřišti dařilo, i díky slušnému počasí, dobře. Greeny slušně přezimovaly, a díky každotýdenní péči nám vydržely až do pozdního podzimu, poslední hra na nich proběhla až 11.11. při Svatomartinské huse. Foregreeny(okolí greenů) a odpaliště jsme díky nové sekačce Jacobsen udržovali ve slušném stavu. Ferveje doznaly největšího progresu, podařilo se nám zbavit je cca. 80% plevelů, které je v uplynulých letech sužovaly. Díky tomu se na ferveje začala vracet tráva. Rafy se také, hlavně na frekventovaných plochách, plevelů zbavily. Biotopy(džihády) oddělující jamky, hlavní důvod nechuti cizích golfistů hrát v Janově v minulých letech, jsme nenechali přerůstat, ale promyšlenou strategií jsme je regulovali. Bunkry byly vždy čisté a upravené. Driving a cvičné plochy Vám sloužily po celý rok k plné spokojenosti.

Celkově se nám podařilo zvýšenou kvalitou nechat našemu hřišti vyniknout jeho kráse.

Potvrzením toho je i fakt, že si na Janov letos přijelo zahrát 314 platících hráčů – feečkařů(nepočítají se turnajová fee), což je více než 100% nárůst proti letům minulým.

Nebylo to ovšem jen díky počasí, ale hlavně díky obrovskému množství každodenní nezměřitelné, tvrdé, a těžké práce našeho „Minitýmu“ ve složení: Pavel Kneifl – brigádník, Ivan Košler – zaměstnanec, a já. Sekání, čištění, provzdušňování, prořezávání, hrabání, dosévání, opravy odpališť, hnojení, ošetřování rostlin, jamkování, likvidace plevelů, odstraňování stařiny, pískování, to jsou jen některé z prací, kterých si běžný golfista nejen nevšimne, ale ani si je neuvědomí.

Velké díky patří i všem z Vás, kteří jste nám pomáhali, hlavně s úklidem hřiště. Mezi největší „čističe“ patří Petr a Hanka Zárubovi, Štěpánka Malinová, Verča Dědouchová, Vojta a Jana Rejholcovi.

I když rušíme od příštího roku brigády, budu šťasten za každého z Vás, kdo nám s hřištěm přijde pomoci.

Skutečnost, že jsem letos slyšel o stavu hřiště mnohem více chvály než kritiky, ale i nesmírná pokora k tomuto krásnému kousku Země, k této nádherné hře, kterou všichni tolik milujeme, mi dává sílu do další práce na zvelebování Janovského hřiště.

Klubový život v roce 2023:

V letošní sezoně jsme si užili mnoho krásných setkání na klubových akcích a turnajích.

Zorganizovali jsme pro Vás 32 oficiálních turnajů a 20 středečních Janovských Devítek.

Z turnajů chci vyzdvihnout hlavně nové turnaje, a poděkovat jejich „promotérům“ za jejich pořádání. Byli to Jarda Bejvl a jeho obnovená premiéra Sklářského turnaje, Petr Frühauf s jeho Kafíčkovým turnajem Caffe08 a rodina Reholcova s vydařeným JJV Open. Poděkování si samozřejmě zaslouží všichni naši turnajoví partneři. Děkujeme Vám!

Obrovské díky patří Vám všem, kteří se turnajů zúčastňujete, příjem ze startovného je hned po členských příspěvcích druhým základním příjmem, který nám umožňuje starat se o naše hřiště. V letošní sezoně se díky Vám na Janově odehrálo 839 soutěžních kol!

V Derby s Českou Lípou jsme na jejich hřišti získali do držení Putovní pohár.

Prezidentský pohár proti Libouchci jsme sice na jaře získali, při podzimní odvetě v Libouchci jsme o něj, doufejme, že jen do jara, přišli.

Pohár za vítězství v Derby Minigolf-Bowling zatím máme v držení my, doufáme, že se po Novém roce sejdeme opět v sestavě, která nám pomůže jej obhájit.

Velká gratulace patří vítězům Janovských Majorů, kteří získali svou stabilní kvalitní hrou feečka na příští rok. Jsou to Petr Záleský, Věruška Sejkorová a vítězstvím v dramatickém rozstřelu Štěpánka Malinová!

Během sezony jsme se mnohokrát potkali s přáním našich členů, ale i golfistů z jiných klubů, po hře s golfovou bugynou. Je pravda, že naše členská základna stárne a někteří z nás už bez bugyny ani nejsou schopni odehrát turnaj. Proto jsme se rozhodli vyslyšet tyto požadavky, a jednu elektrickou bugy se nám podařilo z resortu Albatross získat za dobrou cenu 40 tis.. Musíme do ní ještě pořídit nové baterie, ale těšíme se, že Vám bude sloužit a klubu přinese i nějaké finance, které nám její nákup vrátí.

Za celo sezonu chci poděkovat všem, bez kterých by golf v Janově, ani náš klub nebylo to, co je. Jste to všichni Vy, naši členové. Je to náš člen, majitel hřiště Jirka Melzer. Je to naše členka Hanka Molková se svým týmem restaurace a hotelu. V tomto týmu je to náš člen nejlepší kuchař Tomáš Malina. Je to náš výbor, který uvážlivě rozhoduje o věcech důležitých. Je to také Jirka Honsa, náš trenér, Vašek Kolman, náš dvorní tiskař, a Tomáš Rudolf, který nám pomáhá s opravami strojů.

Děkuji Vám.

Nové poplatky pro rok 2024

Nyní bych Vás chtěl informovat o změnách, týkajících se členských poplatků v našem klubu pro rok 2024. Jelikož ČGF „navýšila“ odvody za členy klubů o 100,-Kč, přistoupili jsme i my k úpravě našich poplatků, a to také o stokorunu v každé kategorii.

Dále bylo rozhodnuto o zrušení „povinných“ brigád, a také o změně věkového rozmezí hlavních dvou kategorií.

Řádné členské roční Fee dospělého člena(18-65 let) je tedy 8.600,-Kč, seniorské Fee(od 66 let) je 6.800,-Kč.

Vyčíslení všech poplatků najdete na našem webu khgcs.cz, dostanete se k nim cestou: Menu-Klub-Ceník členství

Tyto změny byly schváleny Valnou hromadou, a Vy již od nynějška můžete své poplatky na rok 2024 začít platit na účet klubu nebo v hotovosti u Vládi Šoltyse na indooru. Čas na úhradu máte do 31.1.2024.

 

Všem našim členům, i jejich blízkým, přeji klidné a pohodové svátky, mnoho štěstí a zdraví do Nového roku. A už se moc těším na setkávání s Vámi na našem krásním hřišti!

Váš Honza Kršík

7
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email