Pozvánka na volební Valnou hromadu 3.12.2022

Pozvánka na volební Valnou hromadu 3.12.2022

Vážené členky, vážení členové klubu,

dovoluji si Vás touto cestou pozvat na volební Valnou hromadu KHGCS, která se uskuteční v sobotu 3. 12. 2022 od 14:00 hod v restauraci Devítka v Janově. Pokud to počasí dovolí, plánujeme před jednáním VH uspořádat nesoutěžní klubový turnaj na 9, případně na méně jamek s následným obědem. To upřesníme během týdne před VH podle předpovědi počasí.

Na letošní VH Vás čekají nejenom zprávy o činnosti a hospodaření KHGCS a výhled na další rok, ale i volby nového Výboru klubu.

Stávající členové Výboru dají svoje funkce k dispozici. Kandidovat do Výboru, který tvoří 7 členů, může kterýkoli řádný člen starší 18 let. Kandidaturu může podat písemně nebo během jednání VH sám kandidát nebo může být navržen kterýmkoli řádným členem KHGCS. Každý řádný člen KHGCS disponuje při hlasování jedním hlasem, případně může hlasovat za nepřítomného člena/členku, a to v případě, že k tomu má písemnou plnou moc, kterou před zahájením jednání VH předloží členům odstupujícího Výboru.

Vzhledem k volebnímu charakteru VH KHGCS Vás, vážené členky a vážení členové klubu žádám, abyste se dostavili v co největším počtu, protože budeme rozhodovat o budoucnosti našeho klubu, na kterém Vám, alespoň doufám, záleží stejně jako mně.

Těším se na viděnou,

Josef Radimecký, prezident klubu

3453901_logo_klubhracu
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email