Sváteční slovo managera a grenkeepera KHGCS

Sváteční slovo managera a grenkeepera KHGCS

Vážené golfistky, vážení golfisté, přátelé, kamarádi,

 

Rok 2022 se v celé naší společnosti, v České republice i celé Evropě golf nevyjímaje nesl ve stínu obav z budoucnosti, hlavně ekonomické a hospodářské. Tyto obavy, které jsme měli i u nás v Janově, se naštěstí v našem klubu nepotvrdily.

I přes zvýšené ceny vstupů jako PHM, služeb, oprav strojů, mezd, celkových nákladů na údržbu a provoz hřiště, přes dlouhé sucho i nečekané události jako požár v NP, jsme tento rok dokázali zvládnout se vztyčenou hlavou a s hospodářským výsledkem v pěkných plusových číslech. To ale mj. i proto, že jsme v uplynulém roce neinvestovali do nových strojů a měli jsme jenom jednoho zaměstnance.

Jistě jste na našem hřišti zaznamenali jak zvýšenou kvalitu hracích ploch, greenů a odpališť, tak i některé „drobnosti“ v podobě nových laviček, odpališťových kamenů, doplnění zásob drivingových míčků, úprav prostor kolem rybníku, u odpališť jamek číslo 1 a 5 a také nového travnatého odpaliště jamky číslo 4. Za všemi těmito zlepšeními stojí obrovské množství práce jak mého týmu, tak i Vás všech, kteří jste mě a našemu hřišti pomáhali svou prací na brigádách.

Co se týče golfového a klubového života v Janově, ani zde to nebylo vůbec špatné. První věc, ze které mám velkou radost, je náš nový trenér Jirka Honsa, který své celoživotní zkušenosti z profesionálního koučingu nabízí a předává k využití všem našim členům, novým zájemcům o golf, dětem a mládeži.

Po celý rok jsme pořádali ochutnávky golfu a akademie pro nové zájemce, díky kterým můžeme do budoucna očekávat jak stabilizaci, tak i rozšiřování naší členské základny.

V sezoně 2022 jsme pro Vás zorganizovali celkem 33 turnajů, kterých jste se mohli zúčastnit a užít si náš klubový golfový život. A také jste se jich účastnili, za což Vám patří velké díky. Rád bych se zmínil o některých z nich: Mimo tradiční Janovské „Velké“ komerční turnaje to byla série Janovských Majorů, kde vítězové tří kategorií získali fee na příští rok, Derby mezi Českou Lípou a Janovem, Prezidentský pohár Janov – Libouchec a v neposlední řadě velmi vydařené, pohodové a sportovní vrcholy – Mistrovství klubu na jamky a na rány.

Nyní je mi ctí vyjádřit obrovské poděkování těm, díky kterým se tato sezona v Janově tak vydařila. Jsou to všichni naši sponzoři, všichni naši partneři a promotéři turnajů , jsou to firmy a školy, které v Janově absolvovaly akademie. Je to tým restaurace, který nám dopřál gastronomické zážitky. Je to náš webmaster, který se stará o naše stránky a je to náš dvorní tiskař. Ale hlavně jste to všichni Vy, naši členové, kteří jste svými příspěvky a svou účastí na všech akcích umožnili to, že golf v Janově žil, žije a bude žít nadále. Moc Vám všem děkuji!

Vaše hrací poplatky na novou sezonu si prosím uhraďte dle instrukcí na našem webu khgcs.cz. Když se Vám to podaří do konce ledna 2023, bude se nám nová sezona lépe plánovat.

Přeji Vám krásné svátky v kruhu nejbližších, v Novém roce pevné zdraví, štěstí, úspěchy, mnoho pravých přátel a hlavně rovný a dlouhý!!!

DSC_0819
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email